Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Świetny lipiec dla gazu na TGE

Autor:  WNP.PL (DM)  |  02-08-2017 13:33
Wolumen obrotu gazem ziemnym w lipcu był dotychczas największym w roku 2017.

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lipcu br. wyniósł 15 131 007 MWh, co przekłada się na ponad trzykrotny wzrost rok do roku (o 225,7 proc.).

Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 14 174 229 MWh gazu, co oznacza wzrost rok do rokur o 287,4 proc. i stanowi najwyższy wolumen miesięczny od dwóch lat.

Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 956 778 MWh, co jest wynikiem niższym o 3,0 proc. rok do roku. Na wolumen rynku spot złożyło się 767 112 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 0,7 proc. rok do roku) oraz 189 666 MWh na RDBg (spadek o 15,4 proc. rok do roku).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w lipcu do poziomu 69,27 zł za MWh, czyli o 1,02 zł za MWh względem czerwca br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) była o 0,99 zł za MWh wyższa niż w poprzednim miesiącu i wyniosła 78,20 zł za MWh.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018