Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Mariusz Machajewski odwołany z zarządu Lotosu

Autor:  wnp.pl (TE)  |  05-09-2017 17:11
Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała z dniem 5 września wiceprezesa Mariusza Machajewskiego ze składu zarządu spółki. Stanowisko to sprawował nieprzerwanie od 19 czerwca 2006 r.

W komunikacie nie podano przyczyn odwołania. Jako wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Machajewski kierował i nadzorował działalnością obszaru finansowego.

Mariusz Machajewski był wiceprezesem Lotosu ponad 11 lat.
Fot. PTWP

Naftowa kariera


W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia. Związany z Grupą Lotos (wcześniej Rafineria Gdańska) od 1997 r., gdzie od 1999 r. kierował służbami kontrolingu spółki.

Od połowy 2002 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był również prokurentem spółki

Brał udział w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było m.in. powołanie do życia w 2005 r. Centrum Finansowo-Księgowego, świadczącego usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy Lotos i spółek zależnych.

Uczestniczył w przygotowaniu spółki do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych, co nastąpiło 9 czerwca 2005 r. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+.

- Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 roku na realizację Programu 10+ była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym, a kilka prestiżowych pism specjalistycznych określiło ją mianem najlepszego projektu finansowego roku - czytamy CV Machajewskiego na stronie internetowej Lotosu.

Machajewski był też odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programu oszczędnościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 rok) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 rok).

W ramach sprawowania kontroli nad procesami restrukturyzacyjnymi odpowiadał za realizację programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej Lotos na lata 2013-2015 pn. „Efektywność i Rozwój 2013-2015" oraz sprawował kontrolę nad funkcjonowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi.

Machajewski nadzorował też realizację procesu podwyższenia kapitału zakładowego Lotosu, przeprowadzonego w 2014 r. oraz przygotowywanie koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie projektu EFRA - Efektywna Rafinacja.

Mariusz Machajewski ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

Zarząd Grupy Lotos


Obecnie zarząd Lotosu tworzą prezes Marcin Jastrzębski, a także dwa wiceprezesi - Mateusz Aleksander Bonca (ds. strategii i rozwoju) oraz Jarosław Kawula (ds. produkcji).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018