Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Czego nie wiadomo o mroźnych zimach na kolei

Autor:  Wnp.pl (PS)  |  13-09-2017 13:33  |  aktualizacja: 13-09-2017 13:56
PKP Polskie Linie Kolejowe zleciły opracowanie ekspertyzy, jak powinny lepiej przygotować się do zmieniającego się klimatu.

Dokument ma określić ewentualne kierunki i działania, „potrzebne dla dobrego utrzymania linii, sprawnego przejazdu pociągów i prowadzenia inwestycji”, informuje zarządca infrastruktury.

Prognozowanie klimatu pomaga uniknąć problemów, w tym na kolei, zdj. - mat. pras

Zaktualizowane będą terminy przygotowania sieci kolejowej do zimy, niezbędnej liczby i rodzaju sprzętu do utrzymania przejezdności torów oraz miejsca szczególnie wrażliwe na warunki atmosferyczne. Podobnie opracowane będą scenariusze dotyczące innych czynników pogodowych, w tym silnych wiatrów.

Jak podkreślają też PLK, analiza taka jest konieczna, bowiem obserwowane w Polsce zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na działalność gospodarczą, komunikację i warunki życia.

Natomiast dysponując wiedzą o skutkach zmiany klimatu, „będzie mógł zaktualizować i przygotować m.in. procedury, zapewniające prowadzenie ruchu kolejowego, modernizację i projektowanie nowych tras a nawet działania ratownicze”.

- Analizowane będą zmiany związane m.in. z intensywnymi opadami i burzami, silnymi wiatrami, wysoką i niską temperaturą, podtopieniami, osuwiskami – wyjaśnia Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKP PLK. - Prace uwzględnią różnorodne dane, w tym: zdjęcia satelitarne, dane meteorologiczne, klimatyczne, analizę istniejących scenariuszy klimatycznych minimum dla perspektywy 2070 r.

Dokument o nazwie „Ekspertyza dotycząca adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatu – utrzymanie linii kolejowych i projekty inwestycyjne finansowane z perspektywy finansowej 2014 - 2020” opracuje w przyszłym roku firma Arcadis.

Jej koszt wynosi 600 tys. zł netto.

Arcadis to spółka holenderska o zasięgu światowym, oferująca projekty i doradztwo budowlane oraz środowiskowe. Ma placówki w 70 krajach, w tym w Polsce i zatrudnia łącznie 27 tys. osób.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018