Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Będzie korekta inwestycji uprawniających do darmowego CO2?

Autor:  wnp.pl (ICH)  |  12-09-2017 11:36  |  aktualizacja: 12-09-2017 12:10
Ministerstwo Środowiska prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w sprawie rozszerzenia listy inwestycji objętych Krajowym Planem Inwestycyjnym (KPI), których realizacja uprawnia energetykę do otrzymywania darmowych uprawnień do emisji CO2 w okresie 2013-2020.

  • Polska energetyka w okresie 2013-2020 ma prawdo do  około 404,66 mln tzw. darmowych uprawnień do emisji CO2
  • Darmowe uprawnienia do emisji CO2 są wydawane po uprzednim wykonaniu inwestycji objętych KP.
  • Nie wszystkie inwestycje objęte pierwotnym KPI zostaną wykonane, trwają zabiegi o zmiany na liście KP.
  • Darmowe uprawnienia CO2 z okresu 2013-2020, których energetyka nie wykorzysta Polska będzie mogła sprzedać na aukcjach

Jeśli energetyka nie wykorzysta całej przysługującej jej puli darmowych uprawnień do emisji CO2, to one nie przepadną. Niewykorzystane bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 możliwe do przydzielenia energetyce Polska będzie mogła sprzedać na aukcjach do końca bieżącego okresu rozliczeniowego EU ETS, czyli do 2020 roku.
Fot. Shutterstock.com

Ministerstwo Środowiska prowadzi w br. rozmowy z Komisją Europejską w sprawie rozszerzenia listy zadań inwestycyjnych objętej Krajowym Planem Inwestycyjnym (KPI), zamkniętej w 2012r , o nowe projekty z obszaru OZE, inwestycji niskoemisyjnych, inwestycji dotyczących efektywności energetycznej, inwestycji w sieci przesyłowe lub ciepłownicze. Poinformowała o tym Enea w swoim raporcie za I półrocze 2017 roku.

- Powstała inicjatywa, którą my też wspieramy jako grupa, żeby przedstawić do KPI dodatkowe inwestycje związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej i dzięki temu uzyskać prawo do dodatkowych darmowych uprawnień do emisji. Na dzisiaj nie chcemy podawać liczb, bo rozmowy się rozpoczęły, ale trudno prorokować, czy otworzy nam się tu furtka, czy nie - stwierdził Mirosław Kowalik, prezes zarządu Enei, podczas konferencji dot. wyników grupy Enea za I półrocze br.

Upraszczając chodzi o to, żeby te inwestycje objęte KPI , o których już wiadomo, że nie zostaną zrealizowane można było zastąpić odpowiednimi innymi inwestycjami i w ten sposób zmaksymalizować wykorzystanie puli darmowych uprawnień do emisji CO2 możliwych do uzyskania przez energetykę w okresie 2013-2020.

Powstanie KPI to pochodna zmian w funkcjonowaniu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 ( EU ETS).

Główna różnica między obecnym okresem rozliczeniowym EU ETS obejmującym lata 2013-2020 a poprzednimi okresami działania EU ETS polega na tym, że producentom energii elektrycznej nie przydziela się bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, z wyjątkiem przypadków objętych tzw. derogacjami, czyli wydawaniem poszczególnym firmom uprawnień do emisji CO2 w zamian za realizację inwestycji określonych w KPI.

Pierwotnie w okresie 2013-2020, zgodnie z szacunkami KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który jest ośrodkiem w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego) Polska mogła potencjalnie sprzedać na aukcjach około 1018,30 mln uprawnień do emisji CO2 (EUA). Na tę ilość składało się m.in. 989,85 mln uprawnień do emisji CO2 z tzw. puli aukcyjnej , a z tej puli Polska zdecydowała się przeznaczyć około 404,66 mln uprawnień do emisji CO2 dla elektroenergetyki wydawanych  w zamian za inwestycje objęte KPI.

Jeśli energetyka nie wykorzysta całej przysługującej jej puli darmowych uprawnień do emisji CO2, to one nie przepadną. Niewykorzystane bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 możliwe do przydzielenia energetyce Polska będzie mogła sprzedać na aukcjach do końca bieżącego okresu rozliczeniowego EU ETS, czyli do 2020 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018