Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Stopień wodny w Siarzewie. Budowę analizują specjaliści

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  12-09-2017 12:15
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stopnia na Wiśle w miejscowości Siarzewo, gmina Raciążek. Planowane przedsięwzięcie uznawane jest za największą inwestycję hydrotechniczną w Polsce.

  • Głównym celem inwestycji jest zmniejszenie ryzyka powodziowego Wisły, zabezpieczenie Kujaw i Pomorza oraz całego odcinka Dolnej Wisły. 
  • Na progu ma powstać elektrownia wodna o mocy 80 MW, za jej budowę ma odpowiadać grupa Energa. 
  • Energa zapewnia, że inwestycja nie utrudni wędrówki ryb, przewidziano bowiem budowę kanału obejścia o szerokości i warunkach zbliżonych do naturalnych dopływów Wisły w tym rejonie.

Na progu ma być elektrownia wodna o mocy 80 MW.
Fot. mat. pras.

Głównym celem tej inwestycji jest zmniejszenie ryzyka powodziowego Wisły, zabezpieczenie Kujaw i Pomorza oraz całego odcinka Dolnej Wisły przed skutkami rozszczelnienia istniejącej od ponad 40 lat zapory we Włocławku i rozwój obszarów położonych wzdłuż Dolnej Wisły.

Ze względu na lokalizację i skalę zamierzenia, niezwykle cenne wartości środowiskowe w obszarze realizacji inwestycji i jej oddziaływania, a także skomplikowany i wielobranżowy zakres zamierzenia, jak i duże zainteresowanie społeczne przedsięwzięciem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zwrócił się z prośbą do organów opiniodawczo-doradczych: Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy i Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy o wyrażenie opinii w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia.

Elektrownia i żegluga


W budowę drugiego stopnia wodnego na Wiśle powyżej Włocławka zaangażowała się grupa Energa. Na stopniu ma powstać elektrownia wodna o mocy 80 MW, jej roczna produkcja energii ma sięgać ok. 350 GWh.

Jak zapowiada Energa, przez stopień będzie przebiegać droga dla pieszych i samochodów, Wisła na nowym odcinku umożliwi wygodną żeglugę i uzyska parametry drogi wodnej klasy międzynarodowej, a powstały zbiornik będzie atrakcyjnym miejscem turystycznym.

Ponadto inwestycja pozwoli na zabezpieczenie stopnia wodnego we Włocławku oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w dolinie dolnej Wisły zwłaszcza na odcinku Włocławek - Siarzewo. Przywrócony zostanie naturalny poziom wód gruntowych w dolinie Nieszawsko - Ciechocińskiej oraz ustabilizowana praca ujęć wody na odcinku Włocławek - Siarzewo.

Bezpieczeństwo ludzi i zwierząt


- Planowany stopień nie tylko zapewni bezpieczeństwo tysiącom ludzi mieszkającym poniżej Włocławka, ale także umożliwi wykorzystanie powstałej retencji do nawodnień rolniczych co wpłynie na zmniejszenie tempa stepowienia Kujaw - zapewnia Energa. 

Nowy stopień z elektrownią i śluzą żeglugową zaprojektowany został w taki sposób, aby sprawiał wrażenie lekkiej konstrukcji, doskonale wpisującej się w aktualny krajobraz doliny rzecznej.

Energa przekonuje, że inwestycja nie utrudni wędrówki ryb, przewidziano bowiem budowę kanału obejścia o szerokości i warunkach zbliżonych do naturalnych dopływów Wisły w tym rejonie, a także dwie przepławki przy elektrowni wodnej.

Przygotowany projekt kompensacji przyrodniczej, czyli odtworzenia siedlisk roślin i zwierząt, zakłada działania na niespotykaną dotąd w Polsce skalę, a realizacja inwestycji poprawi spójność ekosystemu doliny Wisły.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018