Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Polski Fundusz Rozwoju w Rafako coraz bliżej?

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  12-09-2017 19:12
Podczas wznowionych we wtorek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Rafako uchwalono emisję do 42,5 mln akcji serii K oraz dokonano oczekiwanych przez PBG zmian w statucie. Potencjalnie w emisję - jak informowano wcześniej - może zaangażować się fundusz z Grupy PFR.

  • Rafako chce pozyskać 150-180 mln zł z emisji na inwestycje oraz ekspansję zagraniczną. 
  • NWZ Rafako zapewniło PBG uprawnienie do powoływania większości członków rady nadzorczej po zmniejszeniu udziału w głosach na walnym i kapitale.
  • Możliwe będzie zaangażowanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w raciborską spółkę.

Fabryka Rafako w Raciborzu.
fot. mat. pras.

Akcje nowej emisji o wartości nominalnej 2 zł zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej. Dzień poboru ustalono na 6 listopada 2017 r., a za każdą jedną akcję spółki akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru.

Przypomnijmy, że obrady walnego wznowiono po dwutygodniowej przerwie. Wnioskowało o nią PBG, które obecnie ma 50 proc. plus 1 akcję w Rafako, co uzasadniono potrzebą uzgodnienia szczegółów planowanego podwyższenia kapitału.

Wśród znaczących akcjonariuszy znajduje się jeszcze Nationale-Nederlanden PTE (9,48 proc.). Obecnie kapitał Rafako dzieli się na 84,93 mln akcji.

Dokapitalizowanie


Pod koniec lipca zarząd Rafako informował, że spodziewa się pozyskania kwoty 150-180 mln zł z emisji. Środki mają zostać wykorzystane na realizację strategii rozwoju Rafako, dalsze inwestycje w dział B+R oraz wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Wtedy zawarto także list intencyjny pomiędzy Grupą PRF i Rafako, który przewiduje rozpoczęcie współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych.

- Elementem współpracy może być potencjalna inwestycja Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN w raciborską spółkę oraz projekty w obszarze energetyki, ochrony środowiska, eksportu i elektromobilności - zapowiadano.

Zobacz więcej: Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju i Rafako podpisały list intencyjny o współpracy

PBG chce kontroli


PBG informowało natomiast, że emisja w Rafako może dojść do skutku pod warunkiem uzyskania przez PBG zgody na transakcję w ramach wspólnego stanowiska obligatariuszy.

- Dokapitalizowanie Rafako przez PBG nie jest możliwe z uwagi na wypełnianie zobowiązań wynikających z zawartego układu. Niemniej jednak rozumiemy potrzebę zabezpieczenia środków przez Rafako na realizację zakładanej strategii. To jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów - komentował Jerzy Wiśniewski, prezes PBG i szef rady nadzorczej Rafako.

- W związku z brakiem możliwości dokapitalizowania Rafako, PBG planuje zbycie praw poboru, jakie jej pośrednio i bezpośrednio przysługują. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji - zapowiadało PBG.

Emisja nowych akcji spowoduje zmniejszenie udziału PBG w głosach na walnym i kapitale Rafako poniżej 50 proc. plus jedna akcja.

O zgodzie ze strony obligatariuszy PBG poinformowało przed dwoma tygodniami - tuż po przerwanym walnym w Rafako.

PBG zastrzegało jednak, że w celu zachowania kontroli nad Rafako chce uzyskać uprawnienie osobiste do powoływania większości członków rady nadzorczej Rafako, które przysługiwałoby w sytuacji posiadania przez PBG nie mniej niż 33 proc. w głosach na walnym i w kapitale spółki z Raciborza.

- Będzie to możliwe pod warunkiem przegłosowania przez nadzwyczajne walne zgromadzenie zaproponowanej zmiany statutu - wyjaśniało PBG.

We wtorek walne Rafako - poza emisją akcji - przegłosowało również, że akcjonariuszowi, który bezpośrednio lub pośrednio, dysponuje powyżej 33 proc. liczby głosów spółce, przysługuje prawo powołania trzech członków RN w przypadku, gdy jej skład jest pięcioosobowy.

Natomiast w przypadku, gdy RN liczy sześciu lub siedmiu członków, akcjonariusz ten będzie mógł powołać czterech z nich. Pozostałych będzie powoływało walne.

PFR już pomaga


Współpraca pomiędzy Rafako a Grupą PFR, niezależnie od kwestii potencjalnego zaangażowania w akcjonariat, jest już widoczna. Niespełna dwa tygodnie temu konsorcjum, w którego skład wchodzi Rafako, wygrało w Indonezji przetarg na budowę dwóch bloków węglowych o mocy 50 MW każdy.

Wartość prac przypadających na spółkę z Raciborza wynosi ponad 70 mln euro netto. Elementem oferty był pakiet finansowania zamawiającego, który został przygotowany w oparciu o podmioty z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Bank Gospodarstwa Krajowego).
Zobacz więcej: Rafako bliskie dużego kontraktu na bloki węglowe w Indonezji

Grupa w optymalizacji


W ostatnich dniach zarząd Rafako podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Jak zaznacza raciborska spółka, to kolejny etap dostosowania firmy do obecnych warunków rynkowych.

Zwolnienia obejmą do 325 osób, a redukcja zatrudnienia ma nastąpić do 31 marca 2018 r. Kolejny etap optymalizacji spółki ma przynieść 25 mln zł oszczędności rocznie.
Zobacz więcej: Rafako ogłasza dalszą reorganizację. Będą zwolnienia grupowe

Po pierwszym półroczu 2017 r. na poziomie skonsolidowanym Rafako miało 871,86 mln zł przychodów wobec 740,56 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 9,44 mln zł zysku netto wobec 7,15 mln zł zysku przed rokiem.
Zobacz więcej: Rafako ma ponad 3,3 mld zł w portfelu zamówień

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018