Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Polski Fundusz Rozwoju w Rafako coraz bliżej?

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  12-09-2017 19:12
Podczas wznowionych we wtorek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Rafako uchwalono emisję do 42,5 mln akcji serii K oraz dokonano oczekiwanych przez PBG zmian w statucie. Potencjalnie w emisję - jak informowano wcześniej - może zaangażować się fundusz z Grupy PFR.
Fabryka Rafako w Raciborzu.
fot. mat. pras.

  • Rafako chce pozyskać 150-180 mln zł z emisji na inwestycje oraz ekspansję zagraniczną. 
  • NWZ Rafako zapewniło PBG uprawnienie do powoływania większości członków rady nadzorczej po zmniejszeniu udziału w głosach na walnym i kapitale.
  • Możliwe będzie zaangażowanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w raciborską spółkę.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018