Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PGE ma zgodę ministra energii na przejęcie aktywów EDF Polska

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  12-09-2017 20:58
Minister energii nie zgłosił sprzeciwu do transakcji zakupu aktywów EDF Polska przez PGE - poinformowała spółka. Teraz najważniejszym warunkiem do finalizacji transakcji jest zgoda UOKiK.

  • Na przejęcie aktywów EDF Polska przez PGE musi się jeszcze zgodzić prezes UOKiK, który - na razie - ma zastrzeżenia do tej transakcji. 
  • Transakcja będzie miała duży wpływ na koncentrację na polskim rynku energii elektrycznej. 
  • We wrześniu br. można spodziewać się decyzji UOKiK w tej sprawie.

Elektrownia Rybnik jest jednym z najważniejszych aktywów EDF w Polsce
fot. archiwum

Oczywiście decyzja ministra energii była czystą formalnością, nie można się było spodziewać innej.

Inaczej sytuacja wygląda z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który również musi wyrazić zgodę na tę transakcję.

Przypomnijmy, że wartą 4,5 mld zł transakcją zajmuje się obecnie UOKiK, wniosek w tej sprawie wpłynął 1 czerwca 2017 r.

W lipcu Urząd skierował sprawę do drugiego etapu postępowania i poinformował, że niezbędne jest przeprowadzenie analiz rynkowych. Zastrzegł jednak, że przedłużenie terminu zakończenia nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana.

Kilka dni temu Marek Niechciał, prezes UOKiK, zasygnalizował, że do wydania zgody na przejęcie aktywów EdF przez PGE, wciąż jest jeszcze daleko.

- We wrześniu UOKiK planuje wydać istotne zastrzeżenia do transakcji przejęcia aktywów EDF przez PGE - poinformował Marek Niechciał, prezes UOKiK, cytowany przez PAP.

Ze słów prezesa wynika, że planowana transakcja miałaby wpływ na konkurencyjność rynku.

W ramach prowadzonego postępowania UOKiK przeanalizuje i zweryfikuje dane przedstawione przez lidera rynku, PGE. W tym celu przeprowadzi badanie rynku obejmujące głównych uczestników sektora energetycznego.

Urząd wystąpi również do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie opinii w tej sprawie. Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana.

Prezes UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na dokonanie koncentracji albo zakazać jej przeprowadzenia. Urząd przypomina, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca.

Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc.

Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018