Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Pracownicy administracji kopalni Knurów-Szczygłowice na dobrej drodze do odzyskania 14. pensji

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  13-09-2017 08:25  |  aktualizacja: 13-09-2017 08:32
Zapadły pierwsze wyroki w sprawie roszczeń pracowników administracji kopalni Knurów-Szczygłowice o wypłatę czternastej pensji za rok 2015. Są one dla nich pozytywne.

  • Zdecydowany sprzeciw wobec dyskryminujących praktyk zarządu wyraziły dwa związki zawodowe działające w kopalni Knurów-Szczygłowice: NSZZ Solidarność i ZZ Kadra.
  • Krzysztof Leśniowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów, wskazuje, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wiele razy namawiał kierownictwo JSW do zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby uniknąć postępowań sądowych.
  • Leśniowski ma nadzieję, że Jastrzębska Spółka Węglowa zmieni dotychczasową postawę i podejmie rozmowy zmierzające do zawarcia ugód.

Związkowcy z Solidarności kopalni Knurów-Szczygłowice liczą, że ostatecznie zarząd JSW zdecyduje się na rozmowy zmierzające do ugód.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Jak podaje Solidarność Górnicza, Gliwicki Sąd Rejonowy orzekł, że Jastrzębska Spółka Węglowa SA, uchylająca się od realizacji świadczenia, powinna zrealizować § 2 porozumienia zbiorowego dotyczącego ustalenia zasad wyliczania oraz terminu wypłaty 14. pensji za 2015 rok dla pracowników JSW SA zawartego 13 stycznia 2016 roku.

Porozumienie to zakładało, że pracownicy administracji otrzymają czternastkę za rok 2015 najpóźniej 1 czerwca 2016 roku.  Wypłatę - wskazuje Solidarność Górnicza - miała również gwarantować uchwała zarządu JSW nr 10/VIII/2016.

Solidarność i Kadra wyraziły sprzeciw


W odniesieniu do załogi Knurowa-Szczygłowic pracodawca zastosował jednak przepisy porozumienia zawartego 20 grudnia 2004 roku między zarządem Kompanii Węglowej SA (KW) a związkami zawodowymi oraz zasady wynagradzania wynikające z innych porozumień zawartych w KW do dnia przejęcia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy.  Przypomnijmy, kopalnia Knurów-Szczygłowice, została nabyta przez JSW w lipcu 2014 r.

Według szefostwa spółki - zaznaczono Solidarności Górniczej - kolejne porozumienia nie zmieniły sytuacji pracowników administracji kopalni Knurów-Szczygłowice.

Zdecydowany sprzeciw wobec takich praktyk zarządu wyraziły dwa związki zawodowe działające w kopalni Knurów-Szczygłowice - NSZZ Solidarność i ZZ Kadra.

12 lipca 2016 roku obie organizacje rozpoczęły zbiórkę deklaracji o przekazaniu pełnomocnictw kancelarii prawnej, która zdecydowała się poprowadzić sprawy sądowe wytoczone JSW przez poszkodowanych pracowników administracji. Z 350 zainteresowanych osób pozwy złożyło około stu.

- Te osoby wykazały się odwagą, bo przed wyrokiem nie mogły być pewne, jak orzeknie sąd - zaznacza przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów Krzysztof Leśniowski, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Pozostałych 250 pracowników „kibicowało” im z boku, ale nie wiem, z jakich powodów, postanowiło się nie angażować, być może licząc na to, że jak tamtych 100 osób wygra sprawy, również oni, bez przysłowiowego „kiwnięcia palcem” pieniądze dostaną. Już dzisiaj chciałbym powiedzieć wprost - tak nie będzie. W Polsce nie obowiązuje zasada precedensu - mówi Leśniowski.

Wskazuje przy tym, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wiele razy namawiał kierownictwo spółki do zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby uniknąć postępowań sądowych.

Czy ruszą rozmowy zmierzające do zawarcia ugód?


Leśniowski ocenia, że takie porozumienie byłoby korzystne zarówno dla pracowników, jak i samej firmy. Choćby dlatego, że nie musiałaby ponosić kosztów wynajęcia reprezentującej ją kancelarii prawnej.

- Teraz zaczną zapadać wyroki i JSW zostanie zmuszona do wypłaty należnego świadczenia, dodatkowo jednak będzie musiała opłacić koszty obsługi prawnej - zaznacza Leśniowski. - Można było tego uniknąć. Mówiłem o tym przedstawicielom kierownictwa JSW jeszcze dwa tygodnie temu, bo był czas na dogadanie się. Reprezentująca pracowników administracji kancelaria prawna też proponowała ugodę przedprocesową. Niestety, ze strony pracodawcy nie było woli, by sprawę zakończyć polubownie.

Leśniowski odniósł się także do zbiórki pracowniczych deklaracji o przekazaniu pełnomocnictw procesowych.

- Tylko dwie organizacje związkowe z kopalni Knurów-Szczygłowice: NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Kadra zdecydowały się tym ludziom pomóc - podkreśla Leśniowski cytowany przez Solidarność Górniczą. - Pozostałe związki zawodowe mówiły „nie, bo przegramy” albo „nie, bo zaangażowana jest w to Solidarność”. Przedstawiciele owych związków udowodnili, że nie są chyba pracownikom do niczego potrzebni. W trudnym momencie odwrócili się od tych, którym powinni służyć. To smutne. Gdybyśmy wszyscy szli w jednym kierunku, wszyscy pracownicy administracji mieliby dziś wypłacone pieniądze - zaznacza Leśniowski.

Jednocześnie wyrażając nadzieję, że Jastrzębska Spółka Węglowa jednak zmieni postawę i podejmie rozmowy zmierzające do zawarcia ugód.

- Może ktoś z kierownictwa JSW pójdzie wreszcie po rozum do głowy, choć czy tak się stanie, nie wiem - mówi Leśniowski. - Dlatego namawiałbym pozostałych 250 pracowników administracji do składania pozwów o należne im świadczenia. Źle się stało, że nie zrobili tego rok temu, bo dzisiaj byliby o krok od odzyskania swoich pieniędzy. Teraz będą sobie to musieli zorganizować sami, tym niemniej mają szansę na wygraną w sądzie, o czym świadczy wspomniany przeze mnie wyrok. Powinni też sobie zdawać sprawę, że „z automatu” niczego nie dostaną - zaznacza Leśniowski.

Dobre wyniki JSW


Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem netto w wysokości 1 429,1 mln zł, wobec 148,4 mln zł straty netto w tym samym czasie roku ubiegłego.

EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 2 152,0 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 300,8 mln zł.

- Na wyniki finansowe pierwszego półrocza istotny wpływ miała sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali - ocenił Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. -  JSW jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. W pierwszym półroczu 2017 roku ceny węgla koksowego sprzyjały naszym wynikom. Dzięki korzystnym cenom i prowadzonym w tym czasie działaniom optymalizacyjnym i restrukturyzacji udało się ugruntować stabilność finansową naszej grupy kapitałowej - zaznaczył Ozon.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018