Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Bumech

Autor:  wnp.pl (DC)  |  13-09-2017 09:01
11 września br. do składu Rady Nadzorczej Bumech zostali powołani Andrzej Bukowczyk oraz Edward Brzózko.

Powołania zostały dokonane w trybie przewidzianym przez § 13a Statutu Spółki, tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Bumech spodziewa się wzrostu sprzedaży eksportowej.
Fot. mat. pras.

W skład Rady Nadzorczej Bumech wchodzą ponadto: Dorota Giżewska - wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej oraz Marek Otto, Alicja Sutkowska i Anna Brzózko - Jaworska - członkowie Rady Nadzorczej.

Andrzej Bukowczyk zdobył tytuł magistra na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia w zakresie zarządzania miastami na Michigan Technological University w USA oraz studium podyplomowe związane z zarządzaniem finansami i studia podyplomowe w zakresie pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Andrzej Bukowczyk posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, zdał także egzamin na kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Brał również udział w wielu szkoleniach dotyczących m. in. rynku kapitałowego oraz pozyskiwania funduszy Unijnych. Andrzej Bukowczyk płynnie posługuje się językiem angielskim, a w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.

Od lipca br. jest prezesem spółki Re-Invest z Legnicy.

Od maja do października 2015 pracował już w Bumech, gdzie był dyrektorem ds. strategii, nadzoru właścicielskiego i relacji inwestorskich.

Edward Brzózko zdobył tytuł magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym Energetycznym, specjalność maszyny i urządzenia energetyczne.

W latach 2014-2017 w Bumechu był dyrektorem ds. produkcji i rozwoju, a od września 2016 roku - doradcą zarządu ds. techniczno-produkcyjnych.

Obecnie Edward Brzózko przebywa na emeryturze.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018