Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Minister Sałek: Polska włącza się w działania na rzecz ochrony klimatu

Autor:  wnp.pl (D.C.).  |  13-09-2017 09:51
Ważne jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania degradacji gleb, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz adaptacji do zmian klimatu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają samorządy, które na swoim poziomie realizują konkretne działania - mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

  • W Polsce realizowany jest projekt planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Celem tego przedsięwzięcia jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych.
  • Polska rozwija także koncepcję Leśnych Gospodarstw Węglowych, która polega m.in. na zwiększaniu lesistości, co przyczynia się do wzrostu udziału pochłaniania CO2 przez lasy i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, w tym suszy.
  • O tych przedsięwzięciach będzie mowa podczas konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia w 2018 r. 

W Chinach, od 6 do 16 września 2017 r., odbywa się trzynasta sesja Konferencji Stron (COP13) Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia. W spotkaniu bierze udział Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Podczas konferencji COP13 uczestnicy dyskutują o przeciwdziałaniu pustynnieniu w krajach dotkniętych poważnymi suszami, zwłaszcza w Afryce.

W trakcie spotkania ministrów (tzw. Segment Wysokiego Szczebla) wiceminister Paweł Sałek przewodniczył specjalnej sesji poświęconej roli samorządów w rozwiązywaniu problemów związanych z degradacją ziemi.

W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślił szczególną rolę synergii pomiędzy konwencjami z Rio de Janeiro (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych ws. zwalczania pustynnienia) w kontekście przeciwdziałania pustynnieniu i degradacji gleb.

-  Szczególnie ważne jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania degradacji gleb, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz adaptacji do zmian klimatu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają samorządy, które na swoim poziomie realizują konkretne działania – powiedział Paweł Sałek.

Podkreślił przy tym, że w Polsce przykładem takich działań jest projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Celem tego przedsięwzięcia, koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska, jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Wiceminister Sałek zwrócił także uwagę na koncepcję Leśnych Gospodarstw Węglowych opracowywaną w Polsce. Projekt ten polega m.in. na zwiększaniu lesistości, co przyczynia się do wzrostu udziału pochłaniania CO2 przez lasy i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, w tym suszy.

Ponadto, dwutlenek węgla pochłaniany przez gleby zapobiega ich degradacji, a tym samym przyczynia się do zwiększenia różnorodności biologicznej na danym obszarze.

Na zakończenie sesji wiceminister Paweł Sałek zaprosił uczestników do udziału w konferencji COP24, która odbędzie się w Katowicach w 2018 r.

W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji lokalnej z Europy, Ameryki Południowej oraz Azji.

Podczas pobytu w Chinach wiceminister Paweł Sałek spotkał się także ze specjalnym reprezentantem chińskiego rządu ds. zmian klimatu Zhenhua Xie. Tematem rozmów była polityka klimatyczna, a zwłaszcza oczekiwania wobec konferencji klimatycznych COP23 w Bonn oraz COP24 w Katowicach.

Ministrowie zgodnie stwierdzili, że najważniejszymi wyzwaniami wobec COP24, któremu Polska będzie przewodniczyć, jest przyjęcie zasad wdrażających Porozumienie Paryskie. Minister Xie zaoferował współpracę i pomoc w osiągnięciu tego celu. Wiceminister Sałek zaprosił z kolei ministra Xie do wizyty w Polsce w celu podzielenia się doświadczeniami naszego kraju w niskoemisyjnej energetyce węglowej oraz pochłanianiu gazów cieplarnianych przez lasy i glebę.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018