Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Dobra koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych

Autor:  wnp.pl(KW)  |  13-09-2017 13:36
Saldo wpłat i umorzeń funduszy inwestycyjnych w sierpniu było jeszcze wyższe niż w rekordowym lipcu. Tak dobrej sytuacji nie mieliśmy od ponad roku. Sierpień 2017 r., pomimo mniejszej aktywności inwestorów (niższa wartość samej sprzedaży brutto oraz odkupień), przyniósł jeszcze lepsze wyniki niż początek wakacji.

  • Saldo sprzedaży funduszy najwyższe od ponad roku (wzrost o 1,9 mld zł).
  • Z funduszy akcyjnych w sierpniu inwestorzy wypłacili prawie 130 mln zł.
  • Sierpień był kolejny rewelacyjnym miesiącem dla funduszy pieniężnych i gotówkowych (wzrost o 1,0 mld zł).
  • Zainteresowanie inwestorów skierowane jest na fundusze oparte o instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
  • Słabszy okres mają również fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Sierpień był kolejny rewelacyjnym miesiącem dla funduszy pieniężnych i gotówkowych

 
- Mamy do czynienia z bardzo dobrą koniunkturą na polskim rynku funduszy. W środku okresu wakacyjnego zwykle obserwujemy słabszy ruch operacji sprzedażowych w funduszach. Jednak w tym roku w każdym miesiącu, włącznie z okresem urlopowym, do rodzimych TFI trafiają środki - mówi Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Podobnie jak przed miesiącem, w sierpniu najlepszą różnicą pomiędzy wpłatami a umorzeniami mogły pochwalić się fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe (prawie +1,0 mld zł). Grupa ta jest również całorocznym (jak dotąd oczywiście) liderem, z saldem o wartości ponad +3,3 mld zł. Sytuacji pomogła wyjątkowo wysoka (najwyższa w tym roku) sprzedaż funduszy opartych o papiery skarbowe. Sierpniowe saldo wyniosło w tym przypadku ponad +0,2 mld zł, podczas gdy średnia z poprzednich miesięcy w tym roku to raptem +55 mln zł.

Równie pozytywną tendencję wykazały fundusze dłużne, które uzyskały saldo w wysokości +0,6 mld zł, o ponad jedną trzecią lepsze niż w lipcu. Tutaj jednak niespodzianek i wyjątków nie było. Jeśli chodzi o zainteresowanie inwestorów, nieustannie prym wiodą fundusze oparte o instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

W funduszach mieszanych również sytuacja jest optymistyczna (niemal +0,4 mld zł). Warto zauważyć, że w tej grupie poszczególne podkategorie cechują się różnym tempem wzrostu, przy czym liderem pozostają fundusze stabilnego wzrostu (+ 100 mln zł w sierpniu). Niemniej jednak wszystkie subkategorie tej grupy przyciągały nowy kapitał zarówno w sierpniu, jak i w lipcu.

W funduszach akcyjnych sytuacja jest mniej jednoznaczna. W sierpniu inwestorzy wypłacili z nich prawie -130 mln zł, podczas gdy miesiąc wcześniej wpłacili ponad +200 mln zł. W czerwcu zanotowaliśmy jeszcze niewielki plus, a w maju wysokie (-383 mln zł) ujemne saldo. I to wszystko, dodajmy, w okresie, gdy indeks WIG20 zyskał ponad 9 proc., a WIG +7 proc. (licząc od czerwca).

Słabszy okres mają również fundusze absolutnej stopy zwrotu, z których wypłacono w sierpniu nieco ponad -100 mln zł. W tym przypadku jednak warto spojrzeć na dotychczasowe osiągnięcie tej grupy: wciąż ponad +740 mln zł nowych wpłat od początku roku wciąż robi wrażenie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fundusze rynku niepublicznego. Na sierpniowe saldo prawie w ogóle nie miały wpływu fundusze dedykowane (jedynie +38 mln zł), natomiast właśnie fundusze rynku niepublicznego zanotowały spory napływ gotówki w wysokości prawie +200 mln zł. Dodajmy, że w tym roku było to zaledwie drugie, dodatnie saldo wpłat i umorzeń w tej grupie.

Raport powstał na bazie 579 funduszy, które zaraportowały do IZFiA. Członkami Izby jest obecnie 31 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018