Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Rating BB+ dla hybrydowych obligacji Energii

Autor:  wnp.pl (PIM)  |  13-09-2017 21:16
Agencja ratingowa Fitch przyznała obligacjom hybrydowym firmy Energa rating BB+ i uznała je w 50 proc. za kapitał własny firmy.

Obligacje hybrydowe to forma finansowania 250 mln euro, jakie Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył dla grupy Energa na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce w latach 2017 – 2019. Łączne wydatki inwestycyjne w tym okresie Energa szacuje na około 814 mln. Finansowanie to jest gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny element Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).

Fot. Materiały prasowe

Zobacz 1112 największych firm przemysłowych w Polsce (jedyny taki raport w polskim internecie)

Obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela. Łączą cechy finasowania dłużnego i kapitałowego.

Zdaniem Firch Ratings zdolność kredytowa Energi zyskuje na wysokim udziale w EBITDA  uregulowanej dystrybucji energii elektrycznej, charakteryzującego się niższym ryzykiem biznesowym i lepszą przewidywalnością przepływu gotówki. W pierwszej połowie tego roku stanowiła ona 81 proc. EBITDA i według Fitch Ratings do roku 2020 będzie stanowiła około 80 proc. EBITDA.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018