Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wkrótce umowa na blok 449 MW Tauronu i PGNiG w Stalowej Woli

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  12-10-2017 08:05
W najbliższych dnia Elektrociepłownia Stalowa Wola - spółka, w której po połowie udziałów mają Tauron Wytwarzanie i PGNiG Termika - ma podpisać umowę na dokończenie w formule EPCM (Engineering-Procurement-Construction-Management) bloku gazowo-parowego o mocy 449 MW.

  • Tak wynika z informacji, które przekazała Ewa Palarczyk, dyrektor wykonawczy ds. projektów inwestycyjnych Tauronu podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu.
  • We wrześniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum, w którego skład wchodzą Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar, Energoprojekt-Katowice.

Nowy blok w EC Stalowa Wola.
fot. mat. pras.

Wartość oferty, która była jedyną złożoną w postępowaniu w połowie sierpnia, wynosi 39,34 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 19,90 mln zł brutto.

Końcowych ofert nie złożyły wcześniej dwa pozostałe podmioty, które zaproszono do dialogu konkurencyjnego. Wśród nich znajdowały się konsorcjum GE Power (Polska), General Electric International oraz konsorcjum: Tractebel Engineering (Polska), Tractebel Engineering (Belgia).

Dokończyć blok

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i inżynieryjnych, a także zarządzanie i nadzór nad realizacją prac budowlano-montażowych.

Ponadto wybrany podmiot będzie się zajmował nadzorem nad realizacją procesu uruchomienia oraz wspomaganiem zamawiającego w organizacji postępowań przetargowych dla wyborów wykonawców poszczególnych zakresów prac.

Zamówienie posiada także opcję w postaci wykonania ekspertyz i opinii w zakresie oceny należytego wykonania robót przez spółkę Abener Energia, czyli poprzedniego generalnego wykonawcę bloku.

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił 26 miesięcy od wejścia umowy w życie i nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

To kolejne zamówienie związane z dokończeniem bloku w Stalowej Woli. W maju rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie rurociągu wody chłodzącej. To jeden z kluczowych elementów, potrzebnych do dokończenia inwestycji. Umowa została podpisana w czerwcu.

Zobacz więcej: IDS-Bud wygrał przetarg dotyczący bloku w Stalowej Woli

Partnerzy inwestycji

Przypomnijmy, że wspólna inwestycja Tauronu Wytwarzanie i PGNiG Termika czeka na wznowienie prac od stycznia 2016 r. Wg ustaleń, zaawansowana w 85 proc. budowa zostanie dokończona do 2019 r. Szacowany koszt finalizacji przedsięwzięcia to ok. 400 mln zł.

Pod koniec marca 2017 r. podpisano aneks pomiędzy PGNiG a EC Stalowa Wola, aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Tauronem, PGNiG i elektrociepłownią oraz porozumienie między tymi trzema podmiotami w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu.

Zobacz więcej: Budowa bloku energetycznego w Stalowej Woli. Inwestorzy poszukują nowego finansowania

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018