Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Elektrownia Ostrołęka czeka na oferty na budowę bloku 1000 MW

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  12-10-2017 09:52  |  aktualizacja: 12-10-2017 11:14
Spółka celowa Elektrownia Ostrołęka zaprosiła pięciu wykonawców do złożenia ofert cenowych na budowę „pod klucz” nowego bloku opalanego węglem kamiennym - dowiedział się portal wnp.pl.

  • W ramach inwestycji ma powstać blok o mocy elektrycznej ok. 1000 MW brutto.
  • Jednostka o sprawności netto co najmniej 45 proc. będzie pracować przy parametrach nadkrytycznych pary.
  • Termin realizacji będzie wynosił 54 miesiące.

Dotychczasowa wizualizacja nowego bloku w Ostrołęce.
fot. mat. pras.

Informacje WNP.PL potwierdził Jakub Dusza z biura prasowego grupy Energa. Ostateczna specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przesłana wykonawcom, a termin składania ofert ustalono na 28 grudnia 2017 r.

Wśród nich znajdują się te, które w marcu dopuszczono do dialogu konkurencyjnego:

1. China Power Engineering Consulting Group

2. Konsorcjum: Doosan Heavy Industries and Construction, Mostostal Warszawa, Acciona Industrial

3. Konsorcjum: GE Power, Alstom Power Systems S.A.S.

4. Konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.

5. Konsorcjum: Polimex-Mostostal, Rafako

Przypomnijmy, że we wrześniu Krzysztof Tchórzewski, minister energii, powiedział, że planowany blok 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka będzie ostatnią inwestycją węglową w polskiej energetyce.

Przypomniał też, że rozważana jest budowa przez grupę Enea bloku ze zgazowaniem węgla. Była to pierwsza publiczna i jasna deklaracja ze strony rządowej mówiąca, że czas energetyki węglowej w Polsce zbliża się do końca.

Zobacz więcej: Koniec z budową nowych elektrowni węglowych w Polsce

Nowy blok w Ostrołęce

Postępowanie ogłoszono 17 grudnia 2016 r. Termin składania wniosków mijał 10 marca. Zadaniem wykonawcy będzie realizacja kompletnej elektrowni z jednym kondensacyjnym blokiem energetycznym o mocy elektrycznej ok. 1000 MW brutto, o sprawności netto co najmniej 45 proc., pracującym na parametrach nadkrytycznych pary. Termin realizacji będzie wynosił 54 miesiące.

Blok będzie wyposażony w: przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym, układ chłodzenia z chłodnią kominową, kompletny układ oczyszczania spalin z instalacją odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową, spełniający standardy emisji na dzień przekazania bloku do eksploatacji.

Najkorzystniejsza oferta ma zostać wybrana wg dwóch kryteriów: ekonomicznego (1) oraz pochodzenia kotłowni i urządzeń maszynowni (2).

Pierwsze kryterium zostanie obliczone z wykorzystaniem funkcji NPV, zawierającej w szczególności: harmonogram płatności, moc elektryczną netto oraz jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej netto bloku.

Natomiast w drugim kryterium punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy kotłownia i urządzenia maszynowni będą pochodzić z krajów UE lub krajów, z którymi UE podpisała umowy o równym traktowaniu.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na zasadach określonych w art. 134 ust. 6 pkt3 ustawy Pzp. do 50 proc. wartości zamówienia podstawowego - podano w ogłoszeniu.

- Zakres tych robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone zostaną określone w opisie zamówienia podstawowego - dodano.

Energa i Enea

W połowie stycznia UOKiK wydał zgodę na koncentrację, polegającą na nabyciu przez Eneę od Energi 50 proc. akcji w Elektrowni Ostrołęka, która jest spółką celową dedykowaną budowie nowego bloku o mocy ok. 1000 MW, opalanego węglem kamiennym.

Zobacz więcej: Energa i Enea mają zgodę UOKiK na wspólną kontrolę nad Elektrownią Ostrołęka

Wcześniej - 8 grudnia 2016 r. - Energa i Enea zawarły umowę inwestycyjną, której celem jest wspólne przygotowanie, budowa i eksploatacja nowego w Ostrołęce.

Zobacz więcej: Projekt Ostrołęka C - Energa i Enea podpisały umowę inwestycyjną

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018