Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Mostostal Warszawa ma wyniki za trzy kwartały 2017 r.

Autor:  wnp.pl (TE)  |  14-11-2017 14:38  |  aktualizacja: 14-11-2017 14:40
Odpis aktualizujący, związany z przegranym sporem o kontrakt dla Lubelskiego Węgla Bogdanki, był jednym z głównych czynników, które popsuły rezultaty finansowe grupy.
Kopalnia Bogdanka.
Fot. Mostostal Warszawa
  • Spadek przychodów to efekt słabej kontraktacji w latach 2015-2016.
  • W 2017 r. grupa pozyskała zlecenia warte 937 mln zł.
  • Aktualna wartość portfela zleceń wynosi 1,42 mld zł.

Po trzech kwartałach 2017 r. Mostostal Warszawa miał na poziomie skonsolidowanym 819,7 mln zł przychodów wobec 1,069 mld zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 10,4 mln zł zysku netto wobec 26,4 mln zł zysku przed rokiem.

Odpisy popsuły wynik

Mostostal wskazał, że po trzech kwartałach 2017 r. grupa miała 88 mln zł zysku ze sprzedaży, przy czym w trzecim kwartale wyniósł on 23 mln zł.

Wynik netto trzeciego kwartału zamknął się stratą w wysokości 10 mln zł. Jak wyjaśniła spółka, powodem było m.in. utworzenie odpisu na przegrany w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej spór z LW Bogdanką.

Sprawa dotyczy kontraktu na rozbudowę zakładu mechanicznej przeróbki węgla.

Do tego osłabienie polskiej waluty wobec euro spowodowało konieczność zaksięgowania ujemnych różnic kursowych od wyceny pożyczek udzielonych Mostostalowi.

W sumie ujemny wynik na wycenie bilansowej pożyczek wyniósł 3,78 mln zł, a odpisy aktualizujące wartość należności spornych 11,53 mln zł (w tym 8,95 mln zł ws. LW Bogdanki).

Odbudowa portfela

W komentarzu do wyników Andrzej Goławski, prezes Mostostalu, wskazał, że spadek przychodów po trzech kwartałach o 23 proc. był spowodowany słabszą kontraktacją w latach 2015-2016. Ponadto zmniejszają się przeroby na kontrakcie na budowę bloków w Elektrowni Opole.
Andrzej Goławski. Fot. mat. pras.
Andrzej Goławski. Fot. mat. pras.
Goławski zaznaczył, że obecnie grupa odbudowuje portfel zleceń - od początku 2017 r. zawarto nowe umowy o łącznej wartości 937 mln zł.

- Wartość portfela zleceń na dzisiaj wynosi 1,42 mld zł. Systematycznie uzupełniany portfel zamówień pozwoli na dalszy, stabilny rozwój - podkreślił Goławski.

Zadłużenie finansowe grupy wynosi 232 mln zł, z czego na kredyty bankowe i leasing przypada 33 mln zł, a reszta stanowi pożyczki udzielone przez większościowego akcjonariusza - spółkę Acciona Construccion. Zatrudnienie na koniec trzeciego kwartału osiągnęło wynosiło 1557 pracowników i było podobne jak na koniec 2016 r.

Mostostal Warszawa

Głównym akcjonariuszem (50,09 proc.) spółki od 1999 r. jest hiszpański koncern Acciona. Znaczącymi udziałowcami warszawskiej firmy są jeszcze OFE PZU Złota Jesień (18,33 proc.) oraz Aviva PTE (5,83 proc.).

Prezes Goławski, w niedawnej rozmowie z portalem wnp.pl informował, że spółka będzie zwiększać zatrudnienie, a także będzie starała się aktywniej działać na rynkach zagranicznych.

Zobacz więcej: Mostostal Warszawa będzie zatrudniał. Chce być mocny w eksporcie

Konsorcjum z udziałem Mostostalu przygotowuje też ofertę końcową na budowę bloku 1000 MW w Ostrołęce. Spółka liczy, że będzie to kolejny duży kontrakt energetyczny po rozbudowie Elektrowni Opole.

Zobacz też: Mostostal Warszawa liczy na wygraną w przetargu na blok 1000 MW w Ostrołęce
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018