Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Trakcja PRKiI: wzrost przychodów, malejący zysk

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  14-11-2017 19:47
W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. Grupa Kapitałowa Trakcja PRKiI uzyskała blisko 949,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które wzrosły o 7 proc. w porównaniach rok do roku.

EBITDA spółki wyniosła 10,77 mln zł, czyli była znacznie niższa w porównaniu do 55,6 mln rok temu, a zysk netto – 8,3 mln zł, który był prawie sześć razy mniejszy rdr (47,3 mln zł).

Na jednym z kontraktów kolejowych grupa poniosła stratę.
Fot. PKP PLK.

W końcu października zarząd poinformował, że na te wyniki, szczególnie w trzecim kwartale, wpływ miały pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze budowlano montażowym.

W szczególności chodzi o wzrost cen materiałów, usług podwykonawczych i kosztów płac.

Trakcja poinformowała wtedy również, że jej jednostkowy wynik netto za trzeci kwartał  uwzględniał rozwiązanie rezerw operacyjnych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności (łączna kwota plus 6,8 mln zł) oraz straty ujawnione na kontraktach w III kwartale (minus 7,5 mln zł). Jeden dotyczył kontraktu w segmencie energetyki zawodowej, drugi - w segmencie kolejowym.

Na koniec września portfel zamówień grupy opiewał na 2 mld zł netto, z czego wartość podpisanych umów wynosiła 1,7 mld zł netto (rok wcześniej ok. 0,5 mld zł netto).

Spółka jest jedną z największych firm działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018