Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Nowela ustawy o drogach publicznych, czyli militaryzacja szos

Autor:  wnp.pl (PS)  |  14-11-2017 22:09
Drogi powiatowe i gminne, oprócz krajowych i wojewódzkich, mogą być także uznane za drogi specjalnego przeznaczenia, tj. niezbędne do zaspokojenia potrzeb transportowych sił zbrojnych RP i NATO.

Kryterium wyboru będzie to, czy zapewnią dojazd do portów lotniczych, portów morskich, przepraw, poligonów, składów materiałowych i obiektów kategorii „S”.

Budowa dróg o znaczeniu obronnym ma zapewnione finansowanie.
Fot. PTWP.

Sprawy te ma unormować ustawa o drogach publicznych, którego projekt - zgłoszony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa - przyjęła dziś Rada Ministrów.

Najważniejszą zaproponowaną zmianą jest właśnie możliwość zaliczenia do odcinków dróg o znaczeniu obronnym wszystkich kategorii dróg publicznych.

„Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronności państwa i zabezpieczy potrzeby transportowe naszych wojsk i wojsk sojuszniczych, w tym szpicy NATO” – poinformowano w komunikacie po posiedzeniu RM.

Jak zarazem zaznaczono, nowe rozwiązania „przyspieszą i usprawnią realizowanie zadań inwestycyjnych na tych drogach”.

A ponieważ zmiany mają mieć charakter kompleksowy, na budowę lub modernizację takich odcinków dróg „zabezpieczono również odpowiednie ich finansowanie”.

Przewidziano także zmiany, które umożliwią finansowanie z budżetu państwa inwestycji na drogach obronnych (chodzi o dostosowanie ich do wymagań techniczno-obronnych), co ujęte jest w programach przygotowań obronnych państwa, a o których mowa w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Do projektu ustawy wprowadzono definicję „drogi o znaczeniu obronnym”. Jest to droga publiczna (lub jej odcinek) wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych.

Nowa ustawa ma też uściślić nadzór Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem wszystkich kategorii dróg publicznych na potrzeby obrony państwa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018