Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Torpol wybuduje dla Taurona tory w Elektrowni Jaworzno III

Autor:  wnp.pl (TE)  |  07-12-2017 14:02  |  aktualizacja: 07-12-2017 14:09
Wartość kontraktu ponad dwukrotnie przekracza budżet zaplanowany wcześniej przez inwestora. Giełdowa spółka była jedynym oferentem w przetargu.

  • Inwestycja ma zapewnić sprawny transport surowców i materiałów do nowego bloku energetycznego.
  • To pierwszy duży kontrakt Torpolu pozyskany poza grupą PKP PLK.
  • Torpol zapewnia, że jest przygotowany do sprawnej realizacji inwestycji.

Budowa nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.
Fot. Tauron

Zlecenie obejmuje zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego na potrzeby nowego bloku 910 MW.

Umowa Torpolu opiewa na 451,75 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego - spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron - w wysokości 221,4 mln zł brutto. Termin realizacji prac ustalono na listopad 2019 r.

Efektywna dywersyfikacja

Jak podał Torpol, celem przedsięwzięcia jest przebudowa oraz rozbudowa istniejących szlaków komunikacyjnych tak, by zapewniona została możliwość efektywnej dostawy surowców i materiałów do produkcji oraz wywozu ubocznych produktów spalania.

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych ponad 15 km torów, a zabudowane zostaną 64 nowe rozjazdy, a rozbiórce ulegnie 20 starych. Powstaną cztery obiekty inżynieryjne, w tym most nad rzeką Wąwolnicą.

Oprócz tego projekt przewiduje budowę złożonego i zawierającego specjalne rozwiązania systemu sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania oraz teletechniki i łączności, a także sieci sanitarnych.

- To nasz pierwszy tak duży kontrakt kolejowy pozyskany spoza grupy PKP PLK, a także istotny krok w kierunku dywersyfikacji sprzedaży - skomentował Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

- Dlatego też jest to dla nas bardzo ważny projekt, dla realizacji którego mamy już w chwili obecnej zarezerwowane zarówno podstawowe materiały, jak również wymagane specjalistyczne firmy podwykonawcze - dodał.

Blok 910 MW

Tauron Wytwarzanie kontrakt na budowę nowego bloku w Jaworznie podpisał 17 kwietnia 2014 r. z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa.

Konsorcjum zadeklarowało, że wybuduje blok o mocy netto 843,53 MW oraz sprawności netto rzędu 45,91 proc. Po zmianach w umowie konsorcjum udział Rafako wynosi 99,99 proc.

Na mocy aneksu z marca 2017 r. wartość umowy netto została zwiększona o kwotę 71 mln zł - do kwoty 4,47 mld zł. Termin zakończenia budowy został wydłużony o 8 miesięcy.

Termin przejęcia bloku do eksploatacji to listopad 2019 r., a planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki - łącznie z pracami, których nie realizuje Rafako - wyniosą ponad 6 mld zł.

Zobacz więcej: Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III gotowy w 50 proc.

Nowy blok będzie rocznie spalał ok. 2,5 mln ton węgla, który w większości ma pochodzić z okolicznych kopalń. Nowa jednostka będzie rocznie wytwarzać 6,5 TWh energii elektryczne, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Jednocześnie radykalnie zmniejszy się oddziaływanie Elektrowni Jaworzno III na środowisko. W porównaniu do odstawianych bloków 120 MW, emisja dwutlenku siarki będzie szesnastokrotnie niższa, ponad pięciokrotnie spadnie emisja tlenków azotu, a pyłów jedenastokrotnie. Natomiast do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej.

Torpol

To jeden głównych wykonawców na polskim rynku budownictwa kolejowego, który w grupie zatrudnia ponad 600 pracowników.

Głównym akcjonariuszem firmy (38 proc.) jest Towarzystwo Finansowe Silesia, kontrolowane przez Skarb Państwa. Znaczącymi akcjonariuszami są jeszcze NN OFE (9,6 proc.) oraz PKO TFI (7,5 proc.)

Po trzech kwartałach 2017 r. Torpol miał na poziomie skonsolidowanym 374,51 mln zł przychodów wobec 471,40 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 13,30 mln zł straty netto wobec 3,85 mln zł zysku netto przed rokiem.

Zobacz więcej: Torpol ma rekordowy portfel zamówień. Gorzej z wynikami

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018