Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Erbud wybuduje centrum handlowe w Gliwicach

Autor:  wnp pl (AS)  |  07-12-2017 17:33  |  aktualizacja: 07-12-2017 17:56
Erbud podpisał z Silesia Outlet umowę na budowę centrum handlowego w Gliwicach – poinformował spółka w komunikacie. Wartość kontraktu to 57,6 mln zł.

Z komunikatu wynika, że umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

Tak będzie wyglądało centrum outlet Silesia Outlet

Zobacz te: Erbud chce stabilizacji. Kolejnych przyjęć nie planuje

Umowa wejdzie w życie po złożeniu przez inwestora pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji umowy w terminie do 27 grudnia 2017 r. Termin realizacji kontraktu określono w umowie na 29 grudnia 2017 do 29 marca 2019 roku. W umowie przewidziano również kary za zwłokę w wysokości 0,1 proc. wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia nie przekraczającego 14 dni, i 0,15 proc. dla większych opóźnień.

Przychody ze sprzedaży Grupy Erbud po trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 1,282 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z kolei w samym trzecim kwartale przychody osiągnęły poziom 506 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku.

Zobacz też: Erbud planuje emisję obligacji

Zysk netto w ujęciu narastającym wyniósł 15 mln zł, podczas gdy na koniec września zeszłego roku spółka miała 18 mln zł zysku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych z 2016 r.). Spadek rok do roku był spowodowany wyższymi kosztami działalności finansowej oraz wyższą efektywną stopą podatkową w 2017 roku

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018