Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Herkules zamierza w grudniu wydać 5 mln zł na skup akcji własnych

Autor:  bad  |  07-12-2017 19:32  |  aktualizacja: 07-12-2017 20:11
Herkules S.A., notowany na GPW lider wynajmu żurawi i dźwigów, opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

• Dokument zawiera szczegóły rozpoczynanej 11 grudnia br. kolejnej transzy Programu Skupu Akcji Własnych, która obejmuje maksymalnie 1,2 mln akcji po cenie jednostkowej 4,20 zł za akcję, tj. 33% powyżej kursu zamknięcia z 6 grudnia.

Dźwig Herkulesa w akcji
Fot. mat prasowe

• Powyższą transzę Programu Skupu poprowadzi ponownie dom maklerski Noble Securities.

• Zarząd mimo identyfikacji zdarzeń jednorazowych obniżających wyniki 2017 r., niezmiennie oczekuje bardzo dobrych perspektyw dla spółki w 2018 r. i uważa proponowaną cenę za atrakcyjną zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy.


Zarząd Herkules 6 grudnia 2017 r. podjął uchwałę dotyczącą maksymalnej liczby akcji własnych objętych drugą transzą skupu (do 1,2 mln szt.) oraz ceny jednostkowej nabycia (4,2 zł), a dziś spółka opublikowała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Skup będzie trwał w okresie od 11 do 20 grudnia br. W dniu 28 grudnia spółka poda ewentualną stopę redukcji i zaakceptuje oferty, a rozliczenie transakcji odbędzie się maksymalnie do 29 grudnia.

– Przeznaczeniem skupu akcji jest ich umorzenie i tym samym zmniejszenie liczby akcji, dzięki czemu, oprócz wypłat dywidend, w ten sposób chcemy docenić naszych akcjonariuszy. Z drugiej strony umożliwiamy tej części z nich, którzy nie czują się usatysfakcjonowani obecnym kursem akcji, wycofanie się z inwestycji. Jesteśmy pewni, że założenia grudniowego skupu są atrakcyjne zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy, a proponowana cena nie odzwierciedla jeszcze w pełni korzystnych perspektyw, które stoją przed spółką w kolejnych latach – powiedział Tomasz Kwieciński, wiceprezes Herkules.

Spółka dotychczas skupiła akcje stanowiące 3,32% kapitału wobec 11%, na które zgodę wyraziło NWZ z lutego br.

– W 2017 r. chcemy w naszych wynikach ująć zidentyfikowane niekorzystne czynniki i rozpocząć kolejny rok, w taki sposób, by móc zaprezentować potencjał wynikowy Grupy Herkules. Mimo dobrych warunków rynkowych, w ostatnich kwartałach spotkały nas jednorazowe negatywne zdarzenia mające charakter czynnika losowego, związane z sytuacją spółki zależnej Viatron oraz jednym z naszych wieloletnich kontrahentów, tj. Grupą Vistal. Warto zauważyć, że powyższe odpisy mają charakter księgowy i nie wpływają na przepływy w spółce – dodał Tomasz Kwieciński.

Herkules 6 grudnia poinformował o jednorazowych czynnikach, które prawdopodobnie obciążą skonsolidowany wynik Grupy z 2017 r. Łączna kwota odpisów może wynieść ok. 7,2 mln zł i składają się na nią następujące zdarzenia – 1,5 mln zł obejmuje saldo aktywowanych dotychczas kosztów poniesionych przez spółkę zależną Viatron w 2016 r. na inwestycję w pozyskanie rynków zagranicznych.

Spółka Viatron zmuszona była przerwać realizację prowadzonych projektów w wyniku wypadku i uszkodzenia technicznego kluczowego żurawia. Ze zdarzeniem tym wiąże się drugi negatywny czynnik dotyczący Viatronu, czyli odpis aktualizujący wartość księgową inwestycji Herkules S.A. w akcje tej spółki zależnej, co może wynosić do 4,7 mln zł. Trzecią przesłanką jest odpis nieuregulowanych należności ze strony Grupy Kapitałowej Vistal, który wyniesie do 1 mln zł.

– Sądzimy, że w 2018 r. koniunktura rynkowa będzie sprzyjać Herkulesowi. Rynek budowlany jest w dobrej kondycji, zarówno w sektorze deweloperów mieszkaniowych, jak i komercyjnych, oferujących obiekty biurowe bądź handlowe. W tym obszarze ostatnio osiągnęliśmy porozumienie w zakresie dzierżawy żurawi wieżowych z wykonawcami budów najwyższych wysokościowców w Warszawie, m.in. 195-metrowego Skylinera oraz pozyskaliśmy obsługę jednego z etapów kompleksu Varso, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Od listopada pracujemy też na budowie 140-metrowego Mennica Legacy Tower - zaznaczył Tomasz Kwieciński.

W grudniu spółka informowała o pozyskaniu zlecenia na najem jednostek na rzecz budowy wieżowca Skyliner, dla którego Herkules udostępni dwa żurawie wieżowe marki Potain MD365 oraz MD238 o udźwigach 16 t i 12 t wraz z kompleksową obsługą. Całkowita wysokość podnoszenia pierwszego z nich wynosi 219,1 m (wierzchołek żurawia znajdzie się na wys. 232,25 m). Okres współpracy przy tej inwestycji wyniesie ok., 27 mies., a jej wartość 3,4 mln zł.

Herkules poszukuje też rynków za granicą. W obliczu zamknięcia sektora energetyki wiatrowej w Polsce, spółka niedawno o rozszerzyła współpracę z niemieckim producentem turbin wiatrowych Enercon i zakontraktowała na farmach wiatrowych w Niemczech swoje żurawie gąsienicowe. Wartość tej transakcji w okresie najbliższego półrocza to 5 mln zł.

Grupa Kapitałowa Herkules dysponuje największą w Polsce flotą ponad 270 żurawi wieżowych (głównie Terex-Comedil, Potain, Wolff i Jaso), ponad 40 żurawiami kołowymi i 6 gąsienicowymi. Szeroka dywersyfikacja modeli, elementów i grup udźwigu oraz ich różnorodne warianty konfiguracyjne umożliwiają zastosowanie maszyn w obsłudze wszelkich projektów budowlanych, od konstrukcji kubaturowych po przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Grupa jest także producentem prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych przeznaczonych dla telekomunikacji i energetyki, realizuje projekty budowy sieci teletechnicznych, produkuje elementy infrastruktury energetycznej i oferuje kompleksową realizacje farm wiatrowych.

Grupa Herkules w okresie trzech kwartałów 2017 r. wypracowała 95,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 25,7 mln zł, a zysk netto 7,2 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018