Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

IDS-Bud, Torpol i PSJ Hydrotranzit najtańsze do budowy tłoczni Strachocina

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  19-12-2017 10:58  |  aktualizacja: 19-12-2017 11:05
Planowana inwestycja to kluczowy element połączenia gazowego Polska-Słowacja, a także korytarza gazowego północ-południe.
Tłocznia gazu w Goleniowe.
fot. Gaz-System.
  • Nowa tłocznia ma pełnić ważną rolę w polskim i międzynarodowym systemie przesyłu gazu.
  • Dzięki tłoczni możliwy będzie przesył gazu z terminalu LNG w Świnoujściu do naszego południowego sąsiada

Oferta konsorcjum IDS-Bud (lider), PSJ Hydrotranzit (Słowacja) oraz Torpol Oil&Gas opiewa na 479,1 mln zł brutto i przewiduje 60-miesięczną gwarancję. Jak podał Torpol, udział jego spółki zależnej w konsorcjum stanowi 25 proc.

Budżet inwestora wynosi 356,7 mln zł brutto. W przetargu ofertę złożył jeszcze Control Process, który prace wycenił na 612,03 mln zł brutto i zadeklarował 36 miesięcy gwarancji.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów. Pierwszy, budowa węzła rozdzielczo-pomiarowego Strachocina, ma zostać ukończony w ciągu 19 miesięcy. Natomiast drugi, budowa tłoczni gazu Strachocina, ma zostać zrealizowane w ciągu 31 miesięcy.

Kluczowa inwestycja

Strachocina leży na terenie gminy Sanok w woj. podkarpackim. Wykonawcą prac projektowych związanych z przedsięwzięciem jest Biuro Studiów i Projektowania Gazownictwa Gazoprojekt.
fot. Gaz-System
fot. Gaz-System
Nowa tłocznia ma pełnić ważną rolę w polskim i międzynarodowym systemie przesyłu gazu. Umożliwi rozprowadzanie błękitnego paliwa w południowo-wschodniej części kraju, a także jego transport na Słowację.

Dzięki tłoczni możliwy będzie przesył gazu z terminalu LNG w Świnoujściu do naszego południowego sąsiada. Zostaną również zabezpieczone dostawy gazu w sytuacjach kryzysowych.

Tłocznia w Strachocinie to także kluczowy element połączenia gazowego Polska-Słowacja. W jego skład, obok tłoczni po stronie polskiej, wejdzie również gazociąg ze Strachociny do granicy ze Słowacją.

Natomiast po stronie słowackiej powstanie gazociąg od granicy z Polską do miejscowości Veľké Kapušany wraz ze stacją pomiarową i zmodernizowana tłocznia Veľké Kapušany.

W lutym 2017 r. Gaz-System Eustream - polski i słowacki operator systemu przesyłowego otrzymały dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łączą Europę (CEF) na prace budowlane związane z tym połączeniem w łącznej kwocie ok. 108 mln euro.

Gazowy plan inwestycyjny

Gaz-System planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ - Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, mają stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 Gaz-System zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

Zobacz także: Gazoprojekt wykona dla Gaz-Systemu prace dotyczące Baltic Pipe

Inwestycje oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90 proc. realizowanego importu (do 2011 r. było to 9 proc.).

Zobacz też: Stalprofil ma najtańszą ofertę w przetargu dla Gaz-Systemu
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018