Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Gaz-System ma pięciu chętnych na ważny gazociąg

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  20-12-2017 13:54  |  aktualizacja: 20-12-2017 14:05
Wszystkie oferty, które złożono w powtórnym przetargu na budowę gazociągu relacji Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle, znacznie przewyższają budżet inwestora.
Gaz-System planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2000 km gazociągów. fot. Gaz-System
Gaz-System
  • Inwestycja ma usprawnić przesył gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska.
  • W skali kraju przedsięwzięcie ma wesprzeć dywersyfikację źródeł gazu.
  • To element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Przedsięwzięcie obejmuje gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ponad 17 km, średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu 8,4 MPa. Jego budowa ma zająć 23 miesiące.

Kryterium wyboru wykonawcy w przetargu jest cena. Najtańszą ofertę złożyła spółka JT z Warszawy - opiewa ona na 95,07 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 71,29 mln zł brutto.

Pozostałe oferty należą do (ceny brutto): konsorcjum Budimex, Mostostal Kraków (100,66 mln zł), Rafako (115,08 mln zł), A Hak Leidingbouw (135,97 mln zł) oraz Stalprofil (137,50 mln zł).

Oferty w poprzednim, unieważnionym przetargu, otwarto w lipcu 2017 r. Wówczas budżet inwestora wynosił 57,03 mln zł brutto, a najtańsza oferta (98,26 mln zł brutto) również należała do spółki JT.

W postępowaniu uczestniczyły jeszcze (ceny brutto): konsorcjum dwóch spółek z Poznania - ZRUG oraz Terlan (99,26 mln zł), konsorcjum NDI Energy, NDI (122,80 mln zł) oraz Stalprofil (141,79 mln zł).

Korzyści z inwestycji

Trasa gazociągu w przeważającej części będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Leśnica oraz Kędzierzyn-Koźle.
fot. Gaz-System
fot. Gaz-System
Dzięki przedsięwzięciu ma zwiększyć się bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny, Górnego i Dolnego Śląska. Natomiast w skali kraju inwestycja ma wesprzeć zdolności przesyłowe i stopień dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego.

Ponadto gazociąg będzie stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Wykonawcą prac projektowych dla inwestycji jest Górnicze Biuro Projektów Pangaz w Krakowie.

Gazowy plan inwestycyjny

Gaz-System planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ - Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, mają stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Zobacz też: NDI wybuduje gazociąg Strachocina - Pogórska Wola

W latach 2009-2015 Gaz-System zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

Inwestycje oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90 proc. realizowanego importu (do 2011 r. było to 9 proc.).

Zobacz też: IDS-Bud, Torpol i PSJ Hydrotranzit najtańsze do budowy tłoczni Strachocina
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018