Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Mota-Engil Central Europe ma kontrakt na S7 dla GDDKiA

Autor:  wnp.pl (TE)  |  08-01-2018 12:19  |  aktualizacja: 08-01-2018 13:11
Spółka zaprojektuje i wybuduje drogę ekspresową S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice w woj. małopolskim. Jego długość wynosi ok. 14 km, a wartość zlecenia to ponad 0,5 mld zł brutto.
Prace na budowie drogi S3 Jawor - Bolków, które realizuje Mota-Engil
fot. Mota-Engil Central Europe
  • Droga S7 powstaje, by usprawnić ruch na kierunku północ - południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków.
  • Nowy odcinek trasy przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji i uporządkowania układu komunikacyjnego w północno-wschodniej części aglomeracji krakowskiej.

Obecny podczas podpisania umowy Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, podkreślił, że dzięki realizacji S7 Widoma - Szczepanowice powstanie też obejście Słomnik, co przyniesie dużą ulgę mieszkańcom tej miejscowości.

- Podpisanie kolejnej umowy na odcinek S7 od Krakowa do Widomej jest planowane w lutym 2018 r. - powiedział Adamczyk.

- Dodatkowym odciążeniem dla ruchu tranzytowego w Małopolsce będzie Północna Obwodnica Krakowa, dla której pod koniec 2017 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót - przypomniał.

Poprzez węzeł Kraków Mistrzejowice trasa S7 połączy się z drogą ekspresową S52, czyli planowaną Północną Obwodnicą Krakowa.
fot. GDDKiA
fot. GDDKiA
Kontrakt Mota-Engil Central Europe opiewa na dokładnie 508,13 mln zł brutto wobec budżetu GDDKiA w wysokości 433,73 mln zł brutto.

Przy wyborze wykonawcy pod uwagę brano: cenę (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) i gwarancję (5 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 34-miesięczny termin realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od grudnia do marca).

Pozostałe oferty należały do (ceny brutto): Budimex (519,71 mln zł), konsorcjum Trakcja PRKiI, Kauno Tiltai, PEUiM z Białegostoku (581,22 mln zł), konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe, Strabag (613,84 mln zł) i konsorcjum Berger Bau Polska, Berger Bau (723,37 mln zł).

Inwestycja z problemami

Prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne.

Są to: odcinek od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Największy problem jest z odcinkiem pierwszym, bowiem protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim dotyczące ok. 5-km fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej.

Dlatego odcinek ten został podzielony na dwie części - ta oprotestowana została wyłączona i będzie musiała uzyskać nową decyzję. W przypadku odcinka trzeciego trwa analiza złożonych przez wykonawców ofert.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką w Małopolsce.

Na liczącej 16,7 km trasie powstaje aktualnie najdłuższy w Polsce, ponad dwukilometrowy tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.

Od Bałtyku po Tatry

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km.

Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018