Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Budowa spalarni odpadów w Szczecinie zakończona. Trwają odbiory

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  09-01-2018 08:42  |  aktualizacja: 09-01-2018 10:35
Do końca stycznia mają zakończyć się odbiory techniczne szczecińskiego zakładu, który rocznie ma utylizować ok. 150 tys. ton odpadów, produkując przy tym energię elektryczną i cieplną.
Zakład ma mieć moc zainstalowaną na poziomie 7 MWe i 32 MWt. Przewidywana roczna produkcja energii to 52 tys. MWh i 860 tys. GJ.
fot. ZUO Szczecin
  • Według pierwotnych planów spalarnia miała być gotowa do końca 2015 r.
  • Inwestor będzie musiał rozliczyć przedsięwzięcie z obecnym wykonawcą oraz poprzednim, z którym rozstał się w sporze.
  • Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Jak przekazał portalowi wnp.pl Wojciech Jachim, rzecznik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - komunalnej spółki odpowiedzialnej za przedsięwzięcie - główny wykonawca prac, czyli włoska Termomeccanica Ecologia, zgłosił zakończenie prac i gotowość przekazania spalarni do eksploatacji z dniem 28 grudnia 2017.

Komisja odbiorowa złożona z pracowników ZUO oraz inżyniera kontraktu analizuje dostarczoną przez wykonawcę dokumentację i sprawdza, czy instalacja jest w sprawna.

Jachim wskazał, że jeśli komisja nie stwierdzi tzw. usterek limitujących (czyli uniemożliwiających działanie zakładu), inżynier kontraktu wystawi świadectwo przejęcia obiektu z datą zgłoszenia zakończenia prac, czyli 28 grudnia 2017 r.

Zerwany kontrakt i nowa umowa

W połowie listopada 2016 r. ZUO podpisało umowę na dokończenie inwestycji z Termomeccanicą Ecologia. Wartość kontraktu wynosiła 232,47 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 221,13 mln zł brutto.
fot. ZUO Szczecin
fot. ZUO Szczecin
Wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Spółka jako jedyna złożyła ofertę. Wcześniej do negocjacji przystąpiły jeszcze Enevis, Rafako oraz TIRU.

Jachim poinformował, że Termomeccanica zgłosiła dodatkowe prace, ale jeszcze nie wykazała ich wartości. Chodzi o koszty napraw urządzeń, które okazały się niesprawne w czasie rozruchu, np. wentylatorów palników olejowych.

Pierwotnie, według umowy podpisanej w lipcu 2012 r., spalarnia miała zostać ukończona do 30 grudnia 2015 r. W połowie grudnia 2015 r. Mostostal Warszawa (poprzedni generalny wykonawca) i ZUO podpisały aneks wydłużający termin zakończenia prac do 10 grudnia 2016 r.

14 czerwca 2016 r. Mostostal odstąpił od kontraktu. Następnie taką samą decyzję ogłosiło miasto. Do tamtego momentu inwestycja była zrealizowana w ok. 80 proc. Obie strony sporu wzajemnie obwiniają się za wstrzymanie prac. Spór najpewniej będzie musiał zostać wyjaśniony przez sąd.
fot. ZUO Szczecin
fot. ZUO Szczecin
Wysokość roszczenia ZUO zostanie określona po zakończeniu inwestycji. Do chwili zerwania kontraktu wypłacił on Mostostalowi 461,5 mln zł za wykonane i odebrane prace oraz urządzenia.

Z końcem października 2016 r. na konto ZUO wpłynęła gwarancja bankowa w wysokości 33,3 mln zł. Gwarantem Mostostalu był Royal Bank Of Scotland.

W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Środowiska zgodziło się na wydłużenie terminu oddania spalarni do użytku do grudnia 2017 r. Budowa spalarni w Szczecinie otrzymała unijną dotację w kwocie 279 mln zł.

Prąd i ciepło dla Szczecina

Spalarnia powstała w szczecińskim porcie, na Ostrowie Grabowskim, a jej planowana moc przerobowa to ok. 150 tys. ton odpadów rocznie. Inwestor zapowiada, że strumień odpadów tej wielkości zostanie zapewniony.

Zakład ma mieć moc zainstalowaną na poziomie 7 MWe i 32 MWt. Przewidywana roczna produkcja energii to 52 tys. MWh i 860 tys. GJ.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018