Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PKP PLK mają pięć ofert na linię Oświęcim - Czechowice-Dziedzice

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  10-01-2018 15:52
Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na kluczowej dla transportu towarowego trasie kolejarze przygotowali budżet na poziomie nieco ponad 0,5 mld zł brutto.

  • Odcinek jest częścią linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice.
  • Trasa jest wykorzystywana do obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarowego.
  • W szczególności linia jest wykorzystywana do transportu węgla kamiennego ze śląskich kopalni i tranzytu towarów przez Republikę Czeską na południe Europy.

Stacja Brzeszcze-Jawiszowice.
fot. PKP PLK

Przetarg na modernizację 20-kilometrowej trasy ogłoszono pod koniec lipca 2017 r. Kryteria wyboru wykonawcy stanowią: cena (60 proc.), termin realizacji (20 proc.) oraz doświadczenie personelu (20 proc.).

Budżet PKP PLK opiewa na 509,17 mln zł brutto, a oferty złożyły (ceny brutto; termin realizacji całości zadania):

1. Porr - 608,85 mln zł brutto; 35 miesięcy

2. Trakcja PRKiI - 610,66 mln zł brutto; 36 miesięcy

3. ZUE - 687,33 mln zł brutto; 38 miesięcy

4. Konsorcjum: Budimex, PKP Energetyka - 710,06 mln zł brutto; 38 miesięcy

5. Konsorcjum: Rover Rail, Roverpol, Rover Alcisa, Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones - 712,96 mln zł brutto; 39 miesięcy

Pasażersko i towarowo

Jak zapowiadały wcześniej PKP PLK, sprawniejszą jazdę na odcinku Oświęcim - Czechowice-Dziedzice oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa zapewni przebudowa 13 przejazdów kolejowo-drogowych.

Wśród stacji i przystanków, które zostaną zmodernizowane, znajdą się Oświęcim, Brzeszcze Jawiszowice, Dankowice, Brzeszcze, Kaniów, Jawiszowice Jaźnik.

Prace 20-kilometrowym odcinku obejmą też 45 obiektów inżynieryjnych, w tym sześć wiaduktów. Wyeliminuje to ograniczenia prędkości pociągów.

- Ten efekt korzystnie wpłynie m.in. na sprawność i atrakcyjność przewozów towarowych. Transport większej liczby ładunków po torach będzie korzystny dla stanu dróg i środowiska - zapowiadały PKP PLK.

Sąsiedni odcinek

Na początku października 2017 r. PKP PLK podpisały już z ZUE kontrakt na zaprojektowanie i modernizację linii kolejowej na 20-kilometrowym odcinku Trzebinia - Oświęcim. Tam wartość prac wyniesie ok. 303 mln zł netto, a termin realizacji 44 miesięcy.

Przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych, w tym 21 wiaduktów w Trzebini, Chrzanowie, Chełmku i Oświęcimiu, umożliwi płynną jazdę pociągów oraz dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i samochodowego.

Linia nr 93

Trasa łącząca Trzebinię oraz Zebrzydowice jest wykorzystywana do obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarowego, a w szczególności do realizacji transportu węgla kamiennego ze śląskich kopalni i tranzytu towarów przez Republikę Czeską na południe Europy.

Inwestycje na obu odcinkach (Trzebinia - Oświęcim i Oświęcim - Czechowice-Dziedzice) mają być współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice”.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018