Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Strabag ma kontrakty z GDDKiA na dwa odcinki drogi S7

Autor:  wnp.pl (TE)  |  12-01-2018 11:55  |  aktualizacja: 12-01-2018 12:04
Za ponad 800 mln zł brutto powstaną dwa odcinki drogi ekspresowej S7 w woj. mazowieckim: Strzegowo - Pieńki oraz Pieńki - Płońsk.
Inwestycję obejmującą 71 km drogi S7 Napierki – Płońsk podzielono na cztery odcinki realizacyjne.
fot. PTWP (Andrzej Wawok)
  • Planowany termin zakończenia obu kontraktów mija w maju 2021 r.
  • Odcinek Strzegowo - Pieńki będzie miał 22 km, a Pieńki - Płońsk 13,7 km.
  • Inwestycja realizowana będzie w formule "projektuj i buduj". 

- Droga ekspresowa S7 ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju układu komunikacyjnego w Polsce. Priorytetem rządu jest jak najszybsze ukończenie tej trasy, tak aby powstało połączenie portów Trójmiasta z południem naszego kraju - skomentował uczestniczący w uroczystości Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Do realizacji S7 podchodzimy kompleksowo. W poniedziałek (8 stycznia) podpisana została umowa na odcinek tej trasy na północ od Krakowa. W lutym planowane jest podpisanie umowy na kolejny małopolski odcinek - dodał.
Planowane odcinki drogi S7 Strzegowo - Pieńki i Pieński - Płońsk. fot. GDDKiA
Planowane odcinki drogi S7 Strzegowo - Pieńki i Pieński - Płońsk. fot. GDDKiA
W przetargach przy wyborze wykonawców pod uwagę były brane: cena (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 34-miesięczny termin realizacji oraz 10-letnią gwarancję. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Strzegowo - Pieńki

W przetargu najtańszą ofertę złożyło Salini Impregilo - 508,78 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 872,45 mln zł brutto.

Włoska spółka została jednak odrzucona przez GDDKiA, która uzasadniła to niezgodnością z SIWZ oraz rażąco niską ceną.

W tej sytuacji jako najkorzystniejsza została wybrana druga pod względem ceny oferta, którą złożyło konsorcjum Strabag, Strabag Infrastruktura Południe. Kontrakt opiewa na 516,16 mln zł brutto.

W przetargu uczestniczyły jeszcze (ceny brutto):

1. Polaqua - 535,50 mln zł - odrzucona, rażąco niska cena

2. Budimex - 537,39 mln zł - odrzucona, niezgodność z SIWZ i rażąco niska cena

3. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones - 544,64 mln zł - wykluczona, brak przedłużenia wadium

4. Konsorcjum: Porr, Porr Bau - 568,86 mln zł

5. PBDiM z Mińska Mazowieckiego - 575,41 mln zł - wykluczona, brak przedłużenia wadium

6. Metrostav Polska - 615,27 mln zł

7. Konsorcjum: PBDiM Kobylarnia, Mirbud - 729,53 mln zł - wykluczona, brak przedłużenia wadium

Pieńki - Płońsk

Kontrakt konsorcjum Strabag, Strabag Infrastruktura Południe wynosi 311,71 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 471,42 mln zł brutto.

W przetargu pozostałe oferty należały do (ceny brutto):

1. Konsorcjum: Mostostal Warszawa, Acciona Construccion opiewa na 288,87 mln zł - wykluczone, rażąco niska cena

2. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones - 307,06 mln zł - wykluczone, rażąco niska cena

3. Konsorcjum: Rubau Polska, Construcciones Rubau - 307,47 mln zł - wykluczone, rażąco niska cena

4. Polaqua - 326,32 mln zł - wykluczone, rażąco niska cena

5. Konsorcjum: Mosty-Łódź, PBDI (grupa Erbud) - 333,61 mln zł - wykluczone, brak przedłużenia wadium

6. Metrostav Polska - 336,30 mln zł

7. Konsorcjum: Porr, Porr Bau - 348,39 mln zł

8. Konsorcjum: PBDiM Kobylarnia, Mirbud - 349,61 mln zł - wykluczone, brak przedłużenia wadium

9. PBDiM z Mińska Mazowieckiego - 357,55 mln zł - wykluczone, brak przedłużenia wadium

10. Budimex - 359,42 mln zł

Cztery odcinki

Inwestycję obejmującą 71 km drogi S7 Napierki – Płońsk podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km).

W grudniu 2017 r. podpisano już umowy na odcinki Napierki - Mława oraz Mława - Strzegowo. Ich wykonawcami zostały konsorcja spółek z grup Strabag oraz Porr.

Inwestycja będzie realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Przedsięwzięcie jest przewidziane do współfinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018