Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Stalprofil wygrał przetarg dla Gaz-Systemu

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  12-02-2018 14:44  |  aktualizacja: 12-02-2018 15:04
Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w powtórnym postępowaniu na budowę gazociągu Brzeg-Zębice-Kiełczów.
Gaz-System planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2000 km gazociągów
fot. Gaz-System
  • Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
  • To element Korytarza Gazowego Północ-Południe.
  • Poprzedni przetarg na to przedsięwzięcie został unieważniony.
 
Zamówienie sektorowe obejmuje 49-kilometrowy gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa. Jego budowa ma zająć 27 miesięcy, a kryterium wyboru wykonawcy była cena.

Najtańszą i w efekcie zwycięską ofertę złożył Stalprofil - wynosi ona 230,33 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 186,26 mln zł brutto.

Drugie pod względem ceny w przetargu jest konsorcjum, które tworzą Budimex, ZRUG z Poznania oraz Mostostal Kraków (grupa Budimex). Jego oferta to 237,13 mln zł brutto.

Pozostali wykonawcy to konsorcjum Porr, Denys (250,67 mln zł brutto) i konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa (grupa KGHM) oraz Rafako, które realizację zadania wyceniło na 313,72 mln zł brutto.

Unieważniony przetarg

To kolejne podejście Gaz-Systemu do tej inwestycji. W pierwszym, unieważnionym przetargu, oferty otwarto w lipcu 2017 r. Wówczas termin realizacji miał wynosić 30 miesięcy.

W tamtym postępowaniu budżet wynosił 139,69 mln zł brutto, a najtańsza oferta należała do konsorcjum spółek Budimex, ZRUG z Poznania, Mostostal Kraków - opiewała na 231,77 mln zł brutto.

Drugie pod względem ceny było konsorcjum spółek Porr i Denys, które wyceniło prace na 241,05 mln zł brutto. Trzecia oferta należała do IDS-Bud (266,11 mln zł brutto), a ostatnia do Stalprofilu (372,87 mln zł brutto).

Dwa zadania, jeden gazociąg

Gazociąg Brzeg-Zębice-Kiełczów to jedno z dwóch zadań w ramach budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław o długości ok. 130 km.
fot. Gaz-System
fot. Gaz-System
Jego trasa będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez woj. dolnośląskie (gminy: Długołęka, Czernica, Oława, miasto Oława) oraz opolskie (gminy: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica).

W listopadzie podpisano już kontrakt z wykonawcą odcinka Zdzieszowice-Brzeg. Za równe 199 mln zł netto ma go wybudować IDS-Bud. Budżet inwestora wynosił 196,6 mln zł netto.

Wykonawcą prac projektowych dla obu odcinków gazociągu Zdzieszowice-Wrocław jest Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt z Wrocławia.

Efektem inwestycji ma być zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu. Ponadto gazociąg Zdzieszowice-Wrocław stanowić będzie ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Gazowy plan inwestycyjny

Gaz-System planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami mają stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 Gaz-System zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

Inwestycje oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90 proc. realizowanego importu (do 2011 r. było to 9 proc.).
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018