Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Nawet 20 mld euro może kosztować podmorski tunel łączący Finlandię z Estonią

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  13-02-2018 13:22  |  aktualizacja: 13-02-2018 13:18
Podmorski tunel może skrócić czas przejazdu między Helsinkami a Tallinem z dwóch godzin obecnie (przeprawą promową) do 30 minut. Koszt jego budowy, włącznie z terminalami przeładunkowymi i stacjami, może sięgnąć od 13 do 20 mld euro.

  • Połączenie kolejowe Finlandii przez republiki bałtyckie do Europy Środkowej stworzy korzyści ekonomiczne w skali regionu, choć największe korzyści odniosą Finlandia i Estonia.
  • Koszt jego budowy szacuje się od 13 do 20 mld euro.
  • Sfinansowanie takiej inwestycji ze środków całkowicie prywatnych jest nadmiernie ryzykowne (dla inwestorów). Zalecane jest finansowanie złożone. 

Tunel FinEst Link połączy lotnisko Helsinki-Vantaa i lotnisko w Tallinie.
Fot. Fotolia.

O planach budowy podmorskiego tunelu kolejowego łączącego stolice Finlandii i Estonii mówi się już od kilku lat. Teraz powstało studium wykonalności tego projektu -  „Helsinki-Tallinn Transport Link Feasibility Study – Final report”, opracowane przez zespół pod kierunkiem Merji Vikman-Kanerva, dyrektor planowania i użytkowania gruntów, przewodniczącej rady regionalnej Helsinki – Uusimaa. Został on sfinansowany przez środki UE oraz Interreg Central Baltic.

Raport jest też spełnieniem obietnic rządów Finlandii i Estonii, że zbadają możliwość i celowość takiej inwestycji, nazwanej w skrócie FinEst Link.

Rail Baltica może mieć przedłużenie podwodne do Helsinek
 
Końcowy wniosek zaprzecza też wcześniejszej opinii Petera Vesterbacka, jednego z twórców kultowej gry Angry Birds i właściciela firmy Rovio, który był też pomysłodawcą FinEst Link, ale i twierdził, że jest w stanie zorganizować kapitał prywatny do jego budowy.

Rail Baltica może zostać przedłużona do Helsinek

W analizie Vikman-Kanerva potwierdza się, że połączenie kolejowe Finlandii przez republiki bałtyckie do Europy Środkowej stworzy korzyści ekonomiczne w skali tego regionu, choć największe korzyści odniosą Finlandia i Estonia.

Tunel zwiększy mobilność pracowników i turystów, transport towarów, inwestycje i połączenia biznesowe między dwoma stolicami, ale także w „Europie kontynentalnej”.

Tunel podmorski w projekcie FinEst Link połączy lotnisko Helsinki-Vantaa i lotnisko w Tallinie, gdzie połączy się z linią Rail Baltica, czyli także z siecią kolejową Europy Środkowej i Wschodniej.

Tunel skróci czas podróży pasażerów i ładunków między Helsinki i Tallin z dwóch godzin obecnie (przeprawą promową) do 30 minut.

W raporcie szacuje się koszt jego budowy, włącznie z terminalami przeładunkowymi i stacjami, od 13 do 20 mld euro.

Jak podkreśla się w nim, zniwelowano różnicę między wartościami minimalną i maksymalną, a rozbieżność wynika z braku wielu informacji szczegółowych, m.in. w ostatecznej koncepcji technicznej.

W raporcie ocenia się, że uśredniony scenariusz zakłada wzrost ruchu pasażerskiego z 9 mln w 2017 roku, do 14 mln w 2050 r. w scenariuszu bez tunelu lub do 23 mln w 2050 r. – w scenariuszu z tunelem. W szczególności, zwiększyłby się w tym drugim rozwiązaniu ruch codzienny, tj. dojazdów do pracy między Helsinkami a Tallinem.

Popyt w transporcie towarowym w obu scenariuszach wygląda następująco: 3,8 mln ton (przewozy w 2017 r.), 7 mln w 2050 r. (scenariusz bez tunelu) - 8 mln (scenariusz z tunelem).

W 100-stronicowym raporcie omawiane są m.in. warunki biznesowe, od których zależy możliwość spłaty nakładów na tę inwestycję (np. 18 euro za jednorazowy przejazd, 480 euro za karnet 30-dniowy).

Jednym z kluczowych wniosków jest, że sfinansowanie takiej inwestycji ze środków całkowicie prywatnych jest nadmiernie ryzykowne (dla inwestorów), przy aktualnych szacunkach przychodów i kosztów projektu, a co jest zaprzeczeniem optymizmu Petera Vesterbacka.

Autorzy zalecają finansowanie złożone, zarówno z dotacji budżetów obu krajów, UE, kredytów, jak i emisji specjalnej obligacji, której rentowność też prezentują.

Zgodnie z wcześniejszymi ocenami, należy teraz oczekiwać decyzji w sprawie FinEst Link rządów Finlandii i Estonii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018