Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Torpol odpisuje problemy w Norwegii

Autor:  wnp.pl (AK)  |  13-03-2018 19:49  |  aktualizacja: 13-03-2018 20:31
Torpol SA dokona niepieniężnych odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 11,36 mln zł. To skutek kłopotów na rynku norweskim.

Zarząd Torpol SA poinformował, że w związku z pracami nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za rok 2017 przeprowadzono testy i dokonano analizy odzyskiwalności aktywów związanych z działalnością na rynku norweskim. W oparciu o ich wyniki 13 marca 2018 r. podjęto uchwałę w sprawie utworzenia niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z niżej wymienionymi aktywami w łącznej kwocie 11,36 mln zł, w tym:

W ciągu roku kurs spółki Torpol spadł o ponad 40 proc.
Fot. Mat. pras.

  • odpis dotyczący wartości udziałów w Torpol Norge AS o wartości 4,74 mln zł,
  • odpis na należności od Torpol Norge AS o wartości 3,18 mln zł,
  • odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej w oddziale Torpol Norge NUF o wartości 3,44 mln zł.

Powyższe odpisy zostaną ujęte w w/w kwocie w sprawozdaniu jednostkowym za 2017 rok. Odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej wpłynie jednocześnie na skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za rok 2017.

Decyzja odnośnie utworzenia odpisów została podjęta mimo wykazania adekwatności wartości bilansowych udziałów i pozostałych aktywów. Jednakże przy podejmowaniu decyzji firma kierowała się przede wszystkim ujemnymi wynikami finansowymi i kapitałami własnymi spółki zależnej Torpol Norge AS, jak również brakiem na chwilę podjęcia decyzji istotnej kontraktacji w tej spółce.

Torpol SA twierdzi, że dokonane odpisy stanowią operację o charakterze księgowym i nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną spółki oraz jej grupy kapitałowej. Nie można jednak wykluczyć zmiany w zakresie kwoty odpisów. Sprawozdania finansowe są na etapie rewizji.

Torpol wpadł w kłopoty w Norwegii na skutek wystąpienia tam w 2016 r. luki inwestycyjnej na rynku kolejowym. Podobna zresztą sytuacja dotknęła firmy budowlane w Polsce. Mówił nam o tym Grzegorz Grabowski, prezes spółki, pod koniec ub. roku.

Torpol był także w sporze dotyczącym jednej z największych inwestycji kolejowych w Polsce - budowy dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Kilka tygodniu temu ustalono, że Konsorcjum Torpolu zapłaci swoim byłym podwykonawcom blisko 23 mln zł.

W ciągu roku kurs spółki spadł o ponad 40 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018