Grupa PTWP
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

dane teleadresowe:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
tel./fax (032) 209 13 03

PTWP S.A. jest m.in.:

Poprzez spółkę PTWP-ONLINE Sp. z o.o. wydaje portale biznesowe:

Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł opisuje najnowsze światowe trendy w zarządzaniu firmami przemysłowymi, poświęca wiele uwagi nowym rozwiązaniom technologicznym, ale opisuje także społeczne aspekty strukturalnych przemian w gospodarce. W magazynie znajdują swoje żywe odbicie kluczowe problemy i wyzwania stojące przed działającymi w Polsce przedsiębiorstwami: restrukturyzacja, europejska konkurencyjność, inwestycje, innowacyjność. Tematyka wielu publikacji skupia się na tendencjach rozwojowych wiodących branż przemysłu, na relacjach między państwem i biznesem. Wiele uwagi poświęcamy marketingowi, jakości i finansom w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Stałym elementem każdego wydania Nowego Przemysłu jest raport poświęcony wybranej branży. Raporty te to pogłębione analizy pozwalające fachowcom wzbogacić i uporządkować wiedzę o aktualnym stanie interesującej ich gałęzi gospodarki, a osobom spoza sektora zrozumieć zmiany zachodzące w polskim przemyśle. Nowy Przemysł jako czasopismo opiniotwórcze zamieszcza też interesujące rozmowy z głównymi aktorami polskiej sceny gospodarczej: politykami, ekspertami i menedżerami. Na naszych łamach ścierają się poglądy osób, które zarządzają polskim przemysłem. Pismo jest stałą platformą wymiany ich doświadczeń.

Czytelnikami Nowego Przemysłu są głównie menedżerowie wyższego i średniego szczebla. Badania czytelnictwa prasy wśród kadr menedżerskich - PRO - przeprowadzone przez firmę MillwardBrown SMG/KRC określiły, iż blisko 70 proc. czytelników magazynu to osoby zajmujące stanowiska w ścisłym zarządzie firm i podejmujące na co dzień strategiczne decyzje.

Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł wydawany jest w nakładzie 15 tys. egz., kontrolowanym przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.

Wirtualny Nowy Przemysł

Portal gospodarczy wnp.pl działa od 2005 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu wiadomości o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce. Każdego dnia przynosi dziesiątki rzetelnych i kompleksowych informacji, wzbogaconych atrakcyjnym materiałem fotograficznym.

Portal wnp.pl odwiedzają menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami przemysłowymi i produkcyjnymi, a także wysokiej klasy specjaliści, poszukujący informacji związanych z energetyką, hutnictwem, górnictwem, transportem, przemysłem naftowo-chemicznym, branżą IT oraz finansami. Istotną grupę naszych użytkowników stanowią również studenci uczelni technicznych i ekonomicznych. Osoby te traktują wnp.pl jako źródło najświeższych informacji potrzebnych do codziennej pracy i nauki.

Według badań prowadzonych przez Gemius i Stat24 w ciągu miesiąca z portalu korzysta ponad 550 000 użytkowników, generujących około 4 800 000 odsłon. Dodatkowo 65 000 naszych czytelników zamówiło nasz newsletter, w którym 2 razy dziennie dostarczamy najważniejsze informacje gospodarcze.

POLECAMY W SERWISACH