PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
 • 1 Śr Lis
 • 2 Cz Lis
 • 3 Pt Lis
 • 4 So Lis
 • 5 Nie Lis
 • 6 Pn Lis
 • 7 Wt Lis
 • 8 Śr Lis
 • 9 Cz Lis
 • 10 Pt Lis
 • 11 So Lis
 • 12 Nie Lis
 • 13 Pn Lis
 • 14 Wt Lis
 • 15 Śr Lis

  PulsHR_Day

  Wyzwania rekrutacyjne, trendy na polskim rynku pracy, Business Sevices, szkolnictwo branżowe, nowoczesne technologie w HR, współpraca samorządu z biznesem - te tematy będą przedmiotem dyskusji podczas PulsHR_Day. Na wydarzenie, na które do Katowic przyjadą także znani mówcy, dr Mateusz Grzesiak i Jakub B. Bączek, rejestruje się coraz więcej uczestników.

 • 16 Cz Lis

  Kongres 590

  Kongres 590 to miejsce łączące reprezentantów wielu środowisk, mających realny wpływ na obecną sytuację oraz tempo rozwoju naszego państwa.

  Regionalne Property Forum Łódź

  Łódź na przestrzeni ostatnich lat przechodzi niebywałą metamorfozę – z miasta z upadającym przemysłem włókienniczym w miasto dynamicznie otwierające się na nowoczesny biznes, z atrakcyjną ofertą nowych i zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni.

 • 17 Pt Lis

  Czarny Diament - gala wręczenia nagród

  Nagroda "CZARNY DIAMENT" została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska.

 • 18 So Lis
 • 19 Nie Lis
 • 20 Pn Lis

  V Europejski Kongres Mobilności Pracy

  Jakie konsekwencje dla wspólnego europejskiego rynku przyniosą zmiany zasad wysyłania pracowników za granicę? Na co muszą przygotować się przedsiębiorstwa - nie tylko te delegujące, ale także planujące zwykłe delegacje i wyjazdy wewnątrzkorporacyjne? Jak uniknąć wysokich kar? Jakie zmiany czekają pracowników? Na te pytania odpowiedzą eksperci V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w dniach 20-21 listopada w Krakowie.

 • 21 Wt Lis
 • 22 Śr Lis
 • 23 Cz Lis

  Pozytywna energia - szanse i wyzwania dla start-upów w polskim sektorze energetycznym

  Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE) zaprasza na debatę na temat szans i wyzwań dla start-up'ów w sektorze energetycznym.

 • 24 Pt Lis
 • 25 So Lis
 • 26 Nie Lis
 • 27 Pn Lis

  Konferencja Górnictwo

  Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego wciąż nie jest dobra, ale zmienia się na lepsze – w wyniku wewnętrznych przeobrażeń i czynników zewnętrznych. Bilans tych procesów, ich kontynuacja i potencjalne skutki zmian będą tematem dorocznej Konferencji Górnictwo, która odbędzie się 27 listopada w Katowicach.

 • 28 Wt Lis
 • 29 Śr Lis
 • 30 Cz Lis
 •  

Śląskie 2013+ Forum Polityki Gospodarczej. Wyzwania i bariery rozwoju gospodarczego

27-28 listopada 2008
 

W dniach 27-28 listopada 2008 r. pod patronatem miesięcznika gospodarczego "Nowy Przemysł" odbyła się w Wiśle konferencja "Śląskie 2013+ Forum Polityki Gospodarczej. Wyzwania i bariery rozwoju gospodarczego".

Konferencja, której organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, miała nie tylko zakres regionalny, choć rozmawiano m.in. o przyszłości województwa śląskiego, ale także wymiar ogólnokrajowy i europejski. Otworzył ją wicemarszałek województwa śląskiego Zbigniew Zaborowski, który już na wstępnie pesymistycznie przypomniał, że także u nas widać już symptomy kryzysu gospodarczego.

Tematykę konferencji można podzielić na kilka odrębnych zagadnień. Po pierwsze, była omawiana przygotowywana strategia rozwoju województwa śląskiego po roku 2013. Zaktualizowaną wstępną wersję Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do roku 2020 przedstawił dr Bogumił Szczupak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Po drugie, podejmowano problematykę unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego i zastanawiano się nad jego negatywnym wpływem na polską gospodarkę, polski sektor energetyczny i polskich odbiorców energii elektrycznej. W zastępstwie Jana Kurpa, prezesa Południowego Koncernu Energetycznego SA, interesującą prezentację na ten temat przedstawił Kazimierz Szynol, dyrektor Elektrowni Łaziska, która wchodzi w skład PKE. Jego zdaniem wejście w życie pakietu energetyczno-klimatycznego w obecnym kształcie miałoby katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki. W podobnym tonie wypowiadał się również Jerzy Chachuła, prezes Elektrowni Rybnik. Z kolei dr inż. Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, przedstawił możliwości technologiczne produkcji czystszej energii z węgla i działania, jakie są już w Polsce podejmowane w tym zakresie.

Po trzecie, rozmawiano na temat wykorzystania dotacji unijnych i funkcjonowania samego systemu dotacyjnego. W drugim dniu konferencji aktualny stan wdrażania programów unijnych miała przedstawić Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Jednak w jej zastępstwie problematykę tę omówiła dr Edyta Martini, naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Operacyjnych Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów UE w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Można było także usłyszeć wiele gorzkich słów pod adresem wykorzystywania unijnych dotacji.

- Pieniądze unijne nie są rozdawane tym, którym powinny być rozdawane, nie są wykorzystywane na to, na co powinny być wykorzystywane. Jest wiele zarzutów dotyczących samych programów. Że dofinansowujemy wszystkich i wszystko. Wspieramy każdego po trochę. Warto byłoby kupić 10 mikroskopów i dać w jedno miejsce, niż dać każdej szkole czy każdej jednostce naukowej po jednym – mówił z goryczą Jarosław Kubiak, dyrektor samorządowego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. – Głupie zapisy programowe spowodowały, że innowacyjność jest tylko po to, żeby była. We wniosku dotacyjnym beneficjenci zaznaczają innowacyjność po to, by spełnić to kryterium. Doszło do tego, że słowo innowacyjność traci na wartości. W ten sposób zatracamy projekty, które nie tylko w nazwie, ale również w swojej genezie są innowacyjne - dodał.

Po czwarte, paneliści wskazywali także na problemy i bariery dla przedsiębiorczości. Krzysztof Wielgus z Business Consulting Sp. z o.o. omówił problemy, z jakimi muszą się zmagać na co dzień polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (dają one miejsca pracy dla 67 proc. zatrudnionych w Polsce), co utrudnia im prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród tych problemów wymienił m.in. złą politykę gospodarczą państwa, nadmierne opodatkowanie, rozbudowaną biurokrację i często zmieniające się przepisy prawne, bariery finansowe oraz braki wykwalifikowanej siły roboczej. Dyskutowano również na temat systemów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Krytykowano także ideę parków przemysłowych, które miały pomagać przedsiębiorcom, a w rzeczywistości przekształciły się w konkurencję dla firm wynajmujących pomieszczenia.

Ponadto oprócz prezydentów, burmistrzów i wójtów śląskich miast i gmin na konferencji gościli także eurodeputowani: Grażyna Staniszewska oraz Adam Gierek. Staniszewska przedstawiła nowe unijne podejście do polityki spójności, która ma przyjąć także wymiar terytorialny, którego celem jest wymuszenie, by ośrodki wzrostu rozwijały się równomiernie z obszarami wokół. Z kolei eurodeputowany Adam Gierek mówił o rewizji unijnych założeń gospodarczych podczas aktualnej perspektywy finansowej w związku z kryzysem finansowym.

- Spowoduje to konieczność aktualizacji naszych dokumentów planistycznych, dokonania rewizji zarówno programów operacyjnych krajowych, jak i regionalnych - mówił Gierek.

Tomasz Cukiernik

POLECAMY W SERWISACH