PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
 • 1 Pn Sty
 • 2 Wt Sty
 • 3 Śr Sty
 • 4 Cz Sty
 • 5 Pt Sty
 • 6 So Sty
 • 7 Nie Sty
 • 8 Pn Sty
 • 9 Wt Sty

  VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

  9 stycznia 2018 roku w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG – największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz szefom sprawozdawczości finansowej i controllingu.

 • 10 Śr Sty
 • 11 Cz Sty
 • 12 Pt Sty
 • 13 So Sty
 • 14 Nie Sty
 • 15 Pn Sty
 • 16 Wt Sty
 • 17 Śr Sty
 • 18 Cz Sty
 • 19 Pt Sty
 • 20 So Sty

  XXVI Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji

  Już 20 stycznia 2018 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się XXVI Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wśród tegorocznych laureatów pojawią się m.in. Kazimierz Pazgan, Dorota Simonides, Robert Konieczny, Artur Rojek oraz TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Uniwersytet Śląski.

 • 21 Nie Sty
 • 22 Pn Sty
 • 23 Wt Sty
 • 24 Śr Sty
 • 25 Cz Sty

  Gala przyznania tytułów "Ten, który zmienia polski przemysł"

  Redakcja magazynu gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl wraz ze swoim wydawcą Grupą PTWP od siedemnastu lat przyznaje honorowe tytuły "Tego, który zmienia polski przemysł".

  XVIII Forum Zmieniamy Polski Przemysł

  Forum Zmieniamy Polski Przemysł to jedna z najważniejszych cyklicznych debat o stanie, przemianach i perspektywach rozwoju polskiej gospodarki. XVIII już edycję tego wydarzenia, organizowanego od lat przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL, zaplanowano na 25 stycznia 2018 r.

 • 26 Pt Sty
 • 27 So Sty
 • 28 Nie Sty
 • 29 Pn Sty
 • 30 Wt Sty
 • 31 Śr Sty
 •  

Śląskie 2013+ Forum Polityki Gospodarczej. Wyzwania i bariery rozwoju gospodarczego

27-28 listopada 2008
 

W dniach 27-28 listopada 2008 r. pod patronatem miesięcznika gospodarczego "Nowy Przemysł" odbyła się w Wiśle konferencja "Śląskie 2013+ Forum Polityki Gospodarczej. Wyzwania i bariery rozwoju gospodarczego".

Konferencja, której organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, miała nie tylko zakres regionalny, choć rozmawiano m.in. o przyszłości województwa śląskiego, ale także wymiar ogólnokrajowy i europejski. Otworzył ją wicemarszałek województwa śląskiego Zbigniew Zaborowski, który już na wstępnie pesymistycznie przypomniał, że także u nas widać już symptomy kryzysu gospodarczego.

Tematykę konferencji można podzielić na kilka odrębnych zagadnień. Po pierwsze, była omawiana przygotowywana strategia rozwoju województwa śląskiego po roku 2013. Zaktualizowaną wstępną wersję Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do roku 2020 przedstawił dr Bogumił Szczupak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Po drugie, podejmowano problematykę unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego i zastanawiano się nad jego negatywnym wpływem na polską gospodarkę, polski sektor energetyczny i polskich odbiorców energii elektrycznej. W zastępstwie Jana Kurpa, prezesa Południowego Koncernu Energetycznego SA, interesującą prezentację na ten temat przedstawił Kazimierz Szynol, dyrektor Elektrowni Łaziska, która wchodzi w skład PKE. Jego zdaniem wejście w życie pakietu energetyczno-klimatycznego w obecnym kształcie miałoby katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki. W podobnym tonie wypowiadał się również Jerzy Chachuła, prezes Elektrowni Rybnik. Z kolei dr inż. Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, przedstawił możliwości technologiczne produkcji czystszej energii z węgla i działania, jakie są już w Polsce podejmowane w tym zakresie.

Po trzecie, rozmawiano na temat wykorzystania dotacji unijnych i funkcjonowania samego systemu dotacyjnego. W drugim dniu konferencji aktualny stan wdrażania programów unijnych miała przedstawić Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Jednak w jej zastępstwie problematykę tę omówiła dr Edyta Martini, naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Operacyjnych Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów UE w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Można było także usłyszeć wiele gorzkich słów pod adresem wykorzystywania unijnych dotacji.

- Pieniądze unijne nie są rozdawane tym, którym powinny być rozdawane, nie są wykorzystywane na to, na co powinny być wykorzystywane. Jest wiele zarzutów dotyczących samych programów. Że dofinansowujemy wszystkich i wszystko. Wspieramy każdego po trochę. Warto byłoby kupić 10 mikroskopów i dać w jedno miejsce, niż dać każdej szkole czy każdej jednostce naukowej po jednym – mówił z goryczą Jarosław Kubiak, dyrektor samorządowego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. – Głupie zapisy programowe spowodowały, że innowacyjność jest tylko po to, żeby była. We wniosku dotacyjnym beneficjenci zaznaczają innowacyjność po to, by spełnić to kryterium. Doszło do tego, że słowo innowacyjność traci na wartości. W ten sposób zatracamy projekty, które nie tylko w nazwie, ale również w swojej genezie są innowacyjne - dodał.

Po czwarte, paneliści wskazywali także na problemy i bariery dla przedsiębiorczości. Krzysztof Wielgus z Business Consulting Sp. z o.o. omówił problemy, z jakimi muszą się zmagać na co dzień polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (dają one miejsca pracy dla 67 proc. zatrudnionych w Polsce), co utrudnia im prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród tych problemów wymienił m.in. złą politykę gospodarczą państwa, nadmierne opodatkowanie, rozbudowaną biurokrację i często zmieniające się przepisy prawne, bariery finansowe oraz braki wykwalifikowanej siły roboczej. Dyskutowano również na temat systemów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Krytykowano także ideę parków przemysłowych, które miały pomagać przedsiębiorcom, a w rzeczywistości przekształciły się w konkurencję dla firm wynajmujących pomieszczenia.

Ponadto oprócz prezydentów, burmistrzów i wójtów śląskich miast i gmin na konferencji gościli także eurodeputowani: Grażyna Staniszewska oraz Adam Gierek. Staniszewska przedstawiła nowe unijne podejście do polityki spójności, która ma przyjąć także wymiar terytorialny, którego celem jest wymuszenie, by ośrodki wzrostu rozwijały się równomiernie z obszarami wokół. Z kolei eurodeputowany Adam Gierek mówił o rewizji unijnych założeń gospodarczych podczas aktualnej perspektywy finansowej w związku z kryzysem finansowym.

- Spowoduje to konieczność aktualizacji naszych dokumentów planistycznych, dokonania rewizji zarówno programów operacyjnych krajowych, jak i regionalnych - mówił Gierek.

Tomasz Cukiernik

POLECAMY W SERWISACH