• 1 So Paź
 • 2 Nie Paź
 • 3 Pn Paź
 • 4 Wt Paź
 • 5 Śr Paź

  Dyrektor Finansowy Roku

  Trwa ogólnopolski konkurs, który wyłoni najlepszych CFO w Polsce. Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Zwycięzców w kategoriach: małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa wyłoni niezależna Kapituła, której werdykt zostanie ogłoszony 5 października w trakcie uroczystej gali w Warszawie, wieńczącej cykl kongresów dyrektorów finansowych.

 • 6 Cz Paź
 • 7 Pt Paź
 • 8 So Paź
 • 9 Nie Paź
 • 10 Pn Paź

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Inauguracyjna debata z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, warsztaty potentatów technologicznych: Facebook i Google, 7 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. innowacyjności w biznesie, prelekcje z autorytetami marketingu, sprzedaży czy HR, Targi Biznes Expo i szereg innych imprez towarzyszących. To tylko mały zwiastun Europejskiego Kongresu MŚP, który w dniach 10-12 października odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury.

 • 11 Wt Paź
 • 12 Śr Paź
 • 13 Cz Paź
 • 14 Pt Paź
 • 15 So Paź
 • 16 Nie Paź
 • 17 Pn Paź
 • 18 Wt Paź

  HaPeS 2016 - Nowa Odsłona, Nowa Lokalizacja

  Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów HaPeS organizowane od ponad 20 lat w Katowicach, są doskonale znane wszystkim zainteresowanym tymi branżami zarówno w kraju jak i za granicą.

 • 19 Śr Paź
 • 20 Cz Paź
 • 21 Pt Paź

  Konferencja Naukowa "Media w ekonomii - Ekonomia w mediach"

  21 października 2016 r. w Centrum Nowych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • 22 So Paź
 • 23 Nie Paź
 • 24 Pn Paź
 • 25 Wt Paź

  V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

  Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, informujemy, iż w dniach 25-27 października 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

 • 26 Śr Paź

  XI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

  Podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG będzie mowa o zagrożeniach, wyzwaniach i nadziejach kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. 26-27 października 2016 r. Członkowie Zarządów spółek giełdowych będą dyskutować m.in. o funkcjonowaniu giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwaniach rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; wpływie polityki regulacyjno-nadzorczej na rozwój rynku i finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

 • 27 Cz Paź
 • 28 Pt Paź
 • 29 So Paź
 • 30 Nie Paź
 • 31 Pn Paź
 •  

"Nowe Impulsy 2009" przyznane

2 czerwca 2009

Strona główna

 

W trakcie trwającego w Warszawie VI Kongresu "Nowego Przemysłu" - największej imprezy branży energetyczno-gazowej w kraju - wręczono wyróżnienia nazwane "Nowymi impulsami".

Wyróżnienia "Nowy Impuls" otrzymują osoby, przedsiębiorstwa i instytucje działające na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyczno-paliwowego, promujące nowe i energooszczędne technologie, a także kształtujące świadomość społeczną pod kątem efektywności energetycznej i podejmujące działania na rzecz rozwoju rynku energii.

W tym roku „Nowe Impulsy” otrzymali

ABB Sp. z o.o. – za kolejne inwestycje i rozbudowę potencjału wytwórczego w Polsce

Grupa ABB zdecydowała się na wyjątkowy krok w czasach kryzysu. Gdy wiele się słyszy o spadku produkcji i redukcji pracowników, ABB zdecydowała się na budowę w Polsce nowego zakładu. W Aleksandrowie Łódzkim kosztem 59 mln zł ma powstać nowa fabryka. W nowym obiekcie produkowane będą przekształtniki średnionapięciowe oraz systemy zasilania dla trakcji elektrycznej. Jest to kolejna inwestycja ABB na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. ABB w kwietniu br. otrzymało trzecie zezwolenie strefowe, które rozszerza zakres inwestycji w tej drugiej, nowej fabryce o produkcję urządzeń energoelektroniki m.in. dla farm wiatrowych. W Polsce firma posiada fabryki w Łodzi, Przasnyszu i Wrocławiu, zatrudniając łącznie 2300 pracowników.

Grupa RWE i Kompania Węglowa SA - za decyzję dotyczącą planów budowy nowoczesnego bloku o mocy 800 MW opalanego węglem kamiennym.

Przedstawiciele RWE i Kompanii Węglowej parafowali umowę zawiązania spółki, która wybuduje nowy blok, oraz umowę na dostawy węgla do nowej elektrowni. Nowa elektrownia powstanie na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Czeczott, należącej do Kompanii Węglowej, w miejscowości Wola na Śląsku. Jej uruchomienie planowane jest na początek 2015 roku. Będzie to inwestycja o wartości 1,5 miliarda euro. Powstanie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, cechujących się niskim poziomem emisji CO2. Nowa elektrownia będzie miała bardzo wysoką sprawność, wynoszącą ok. 46 proc. Dzięki temu będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu elektrowni na świecie i najnowocześniejszą w Polsce. Dla porównania, sprawność obecnych polskich elektrowni wynosi 33-35 procent. Oznacza to do 30 proc. mniejsze zużycie węgla na każdą wytworzoną kWh energii, a przez to redukcję rocznej emisji CO2 o 1,3 miliona ton. Do tej pory opracowane zostało studium wykonalności i dopracowane szczegółowe aspekty techniczne inwestycji. Czas na rozpoczęcie inwestycji.

Karpacka Spółka Gazownictwa – za działania inwestycyjne, które poprawiają funkcjonowanie spółki i sprawiają, że firma jest przyjazna dla obywateli.

Karpacka Spółka Gazownictwa realizuje szeroko zakrojony plan inwestycyjny ukierunkowany na rozwój rynku gazu. Jej aktywność w tym obszarze poszerza dostęp do tego medium, stymulując rozwój gospodarki i wykorzystanie paliwa bardziej przyjaznego dla środowiska.

Ponad 658 kilometrów nowych gazociągów powstałych na obszarze działania KSG oznacza eliminowanie kolejnych białych plam na polskiej mapie sieci gazowniczej. Ogółem z możliwości odbioru gazu będzie mogło skorzystać ponad 16,5 tys. nowych odbiorców. Spółka oddała również w ubiegłym roku do użytku 125 stacji gazowych. KSG jest pionierem w budowie stacji CNG – tym samym oferuje odbiorcom nowe możliwości.

Karpacka firma inwestuje także w nowoczesne technologie. KSG zbudowała system zbierania i przetwarzania danych pomiarowych, co zaowocuje lepszym zarządzaniem i da nowe możliwości sprostania wyzwaniom rynku. Spółka ma nowatorskie podejście do metody transportu gazu ze złóż – tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, stawia na małe stacje skraplania gazu, dzięki czemu nie musi budować kosztownych gazociągów.

Miasto Częstochowa – za zaangażowanie w działania promujące energooszczędne technologie, kształtowanie świadomości mieszkańców pod kątem efektywności energetycznej i za pionierskie działania na rynku energii.

Częstochowa realizuje „Lokalny plan działań dotyczący efektywności energetycznej” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Miasto podjęło szereg działań – począwszy od szerokiej termomodernizacji, kończąc na całkowitym remoncie budynku i wymianie kotłów – których efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i paliwo.

Częstochowa jest jednym z pierwszych miast, które rozpisało z pozytywnym skutkiem przetargi na dostawę energii.

Władze Częstochowy rozumieją, jak ważną rolę w kształtowaniu nowej świadomości energetycznej lokalnych społeczności ma do odegrania samorząd. Dlatego propagują wśród mieszkańców proekologiczne, a jednocześnie opłacalne rozwiązania energooszczędne – m.in. odnawialne źródła energii (systemy solarne i biogazownie).

Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach Euro-Centrum Sp. z o.o. - za utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach – nowoczesnej bazy dla przedsiębiorstw działających w perspektywicznym sektorze nowych technologii energooszczędnych.

Działania Euro-Centrum pokazują, w jaki sposób idee zrównoważonego rozwoju i oszczędności energii można przekładać na biznesową praktykę – także w mikroskali.

W ramach tworzenia z pomocą środków europejskich Parku Naukowo-Technologicznego dokonano rewitalizacji poprzemysłowych obiektów i terenów, w których Euro-Centrum znalazło siedzibę. Docelowo stworzonych tu zostanie nawet kilkaset nowych miejsc pracy w innowacyjnych firmach.
Sukcesem Euro-Centrum jest również wybudowanie pierwszego w Polsce domu niskoenergetycznego. Zastosowano tu pionierskie rozwiązania, co nie tylko przyniosło znaczne efekty oszczędnościowe, ale i wyznaczyło nowe trendy w budownictwie.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to także laboratorium energetyczne i poligon technologii energooszczędnych. We współpracy z kilkoma uczelniami Euro-Centrum tworzy także podwaliny pod tzw. Klaster Energetyczny.

PGE Elektrownia Bełchatów SA - za pierwsze konkretne działania na rzecz rozwoju i wdrożenia czystych technologii węglowych.

PGE Elektrownia Bełchatów rozpoczęła prace nad budową instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Projekt będzie się składał z dwóch etapów. W pierwszym powstanie instalacja pilotażow. W drugim – instalacja demonstracyjna zintegrowana z budowanym blokiem 858 MW. W zakresie wyboru technologii już została nawiązana współpraca z konsorcjum Alstom – realizatorem budowy bloku 858 MW – i Dow Chemical w celu doboru optymalnego solwentu do procesu absorpcji CO2. W marcu br. Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu PGE Elektrowni Bełchatów 180 mln euro na budowę instalacji. Pieniądze pochodzą z unijnego pakietu naprawczego dla nowych projektów inwestycyjnych w latach 2009-2011. Zakończenie budowy instalacji CCS w PGE Elektrowni Bełchatów jest planowane w roku 2015. Instalacja CCS mająca powstać w Elektrowni Bełchatów będzie największym tego typu obiektem w Europie.

Vattenfall Poland Sp. z o.o. - za systematyczne realizowanie inwestycji i umacnianie pozycji na polskim rynku energetycznym.

Vattenfall w Polsce działa od roku 1992. W 1999 r. Vattenfall został inwestorem strategicznym Elektrociepłowni Warszawskich. Umowę prywatyzacyjną dotyczącą zakupu 55 procent akcji podpisano 27 stycznia 2000 roku. Była to jedna z pierwszych prywatyzacji w polskim sektorze energetycznym. W 2001 r. Vattenfall nabył pakiet 33 procent akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, rozpoczynając pierwszą w Polsce prywatyzację spółki dystrybucyjnej. Ostatnią inwestycją grupy Vattenfall było objęcie jesienią 2008 r. 18,7 proc. akcji Enei. Według wielu ocen, bez udziału Vattenfalla giełdowy debiut Enei zakończyłby się porażką. Szwedzki koncern zapewne będzie zainteresowany udziałem w drugim etapie upubliczniania Enei, w efekcie czego może zostać jej większościowym udziałowcem. Vattenfall prowadzi prace nad budową nowego bloku w Elektrociepłowni Siekierki. Nowa jednostka na węgiel kamienny uruchomiona zostanie w roku 2015, jej moc wyniesie 480 MW. Do tego bloku będzie można w przyszłości dobudować instalację CCS. Ponadto, do końca roku 2012, Vattenfall planuje zainwestować 645 milionów złotych w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej na Śląsku. To czyni go jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

Zobacz galerię zdjęć z wręczenia nagród

Zapraszamy również do zapoznania się z relacjami z tegorocznego VI Kongresu Nowego Przemysłu: VI Kongres Nowego Przemysłu: inwestycje w sektorze paliwowo-energetycznym dadzą wielki potencjał po kryzysie

POPRZEDNIE EDYCJE

CENTRUM MULTIMEDIALNE

POLECAMY W SERWISACH