• 1 So Paź
 • 2 Nie Paź
 • 3 Pn Paź
 • 4 Wt Paź
 • 5 Śr Paź

  Dyrektor Finansowy Roku

  Trwa ogólnopolski konkurs, który wyłoni najlepszych CFO w Polsce. Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Zwycięzców w kategoriach: małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa wyłoni niezależna Kapituła, której werdykt zostanie ogłoszony 5 października w trakcie uroczystej gali w Warszawie, wieńczącej cykl kongresów dyrektorów finansowych.

 • 6 Cz Paź
 • 7 Pt Paź
 • 8 So Paź
 • 9 Nie Paź
 • 10 Pn Paź

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Inauguracyjna debata z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, warsztaty potentatów technologicznych: Facebook i Google, 7 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. innowacyjności w biznesie, prelekcje z autorytetami marketingu, sprzedaży czy HR, Targi Biznes Expo i szereg innych imprez towarzyszących. To tylko mały zwiastun Europejskiego Kongresu MŚP, który w dniach 10-12 października odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury.

 • 11 Wt Paź
 • 12 Śr Paź
 • 13 Cz Paź
 • 14 Pt Paź
 • 15 So Paź
 • 16 Nie Paź
 • 17 Pn Paź
 • 18 Wt Paź

  HaPeS 2016 - Nowa Odsłona, Nowa Lokalizacja

  Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów HaPeS organizowane od ponad 20 lat w Katowicach, są doskonale znane wszystkim zainteresowanym tymi branżami zarówno w kraju jak i za granicą.

 • 19 Śr Paź
 • 20 Cz Paź
 • 21 Pt Paź

  Konferencja Naukowa "Media w ekonomii - Ekonomia w mediach"

  21 października 2016 r. w Centrum Nowych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • 22 So Paź
 • 23 Nie Paź
 • 24 Pn Paź
 • 25 Wt Paź

  V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

  Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, informujemy, iż w dniach 25-27 października 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

 • 26 Śr Paź

  XI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

  Podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG będzie mowa o zagrożeniach, wyzwaniach i nadziejach kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. 26-27 października 2016 r. Członkowie Zarządów spółek giełdowych będą dyskutować m.in. o funkcjonowaniu giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwaniach rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; wpływie polityki regulacyjno-nadzorczej na rozwój rynku i finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

 • 27 Cz Paź
 • 28 Pt Paź
 • 29 So Paź
 • 30 Nie Paź
 • 31 Pn Paź
 •  

ABC Efektywności Energetycznej - Energia w miastach i regionach

20 września 2010

Strona główna

 

Samorządy lokalne nie wykorzystują wszystkich możliwości pozwalających na obniżenie zużycia energii, nie wykorzystują również możliwości finansowania tych działań – to jedne z głównych wniosków konferencji „ABC Efektywności Energetycznej - Energia w miastach i regionach” jaka 20 września br. odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego, przypomniał, że kraje Unii Europejskiej – w tym i Polska - zobowiązały się do redukcji emisji CO2 o 20 proc. do roku 2020. Marszałek wskazał, że w realizacji tego celu powinny brać także udział samorządy lokalne.

- Samorządy lokalne mogą wpływać na ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszanie zużycia energii, które można osiągnąć np. poprzez odpowiednie zarządzanie energią i termomodernizacje w budynkach należących do samorządu. Efektywność energetyczną samorządy mogą zwiększać poprzez odpowiednią politykę lokalną, wydawanie decyzji i pozwoleń na budowę – mówił Bogusław Śmigielski.

Marszałek Śmigielski dodał, że samorządy lokalne przy działaniach ukierunkowanych na ograniczenie zużycia energii mogą korzystać ze wsparcia wielu funduszy zewnętrznych. Jako przykład podał program Jessica. W lipcu br. województwo śląskie podpisało umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, przewidującą uruchomienie w regionie tego programu. Na wsparcie Jessici mogą liczyć m.in. projekty zakładające rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej bądź architektonicznej. Rewitalizacja przyczyni się m.in. do obniżenia zużycia energii w tych budynkach a tym samym do obniżenia emisji CO2.

- Narzędzia na realizację działań energooszczędnych przez samorządy istnieją, trzeba tylko je wykorzystywać – ocenił Bogusław Śmigielski.

Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, zwrócił uwagę, że na terenie województwa śląskiego jest największa w Polsce gęstość dużych źródeł wytwarzania energii – w Śląskiem zlokalizowanych jest 21 elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych oraz 22 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, mniej niż w innych województwach jest natomiast odnawialnych źródeł energii.

Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, przypomniał, że art. 7 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Z kolei art. 18. ustawy Prawo energetyczne mówi, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Minister Dziekoński, powołując się na badania Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, poinformował, że jedynie 44 proc. gmin posiada założenia do planów zaopatrzenia w energię, ale tylko 10 proc. gmin posiada plany odnoszące się do lokalnych uwarunkowań, 30 proc. gmin posiada plany tylko po to, aby zrealizować ustawowy obowiązek. Jak podkreśla Olgierd Dziekoński, rzadkością jest, aby lokalne plany zaopatrzenia w energię były zintegrowane z polityka przestrzenną gmin lub działaniami przedsiębiorstw energetycznych.

Jak poinformował Olgierd Dziekoński, nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury, zawiera propozycje zmian w części Prawa energetycznego, zgodnie z którymi gminy miałyby się stać pełnoprawnym partnerem w dyskusji z przedsiębiorstwami energetycznymi przy realizacji swojej polityki w zakresie zaopatrzenia w energię, ciepło i gaz. Nowelizacja ustawy już przeszła w połowie września br. przez Komitet Stały Rady Ministrów i jeszcze w 2010 r. powinna trafić do parlamentu.

Bernard Błaszczyk, wiceminister środowiska, zwrócił uwagę, że samorządy lokalne mają wiele możliwości zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji CO2. W tych działaniach mogą korzystać z finansowego wsparcia wielu źródeł zewnętrznych. Minister Błaszczyk podał przykład NFOŚiGW pełniącego funkcję Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji, który realizuje programy wsparcia biogazowni rolniczych, zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej (alokacja na dofinansowanie w formie dotacji została zwiększona z 104 mln zł do 181 mln zł), budowy elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę oraz budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

Prof. Jan Popczyk z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach przekonywał o błędach w realizacji polityki energetycznej w Polsce, która prowadzona jest wbrew światowym trendom.

- W rozwoju odnawialnych źródeł energii świat nas wyprzedził o 10 lat – ocenia prof. Popczyk.

Jego zdaniem w przypadku sektora elektroenergetycznego obserwujemy kolejny etap zakładania sobie przez państwo pętli na szyję, czyli tworzenia przedsiębiorstwa pod względem technologicznym i organizacyjnym charakterystycznego dla Europy w latach 50. I takiego jakie zatrzęsły Stanami Zjednoczonymi w ostatnich latach - zbyt dużych, aby mogły upaść.

Prof. Popczyk przypomniał, że w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” nie ma śladu polityki ukierunkowanej na transport elektryczny, który jest promowany i wspierany w wielu krajach świata.

Andrzej Konieczny, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach, przedstawił możliwości wsparcia finansowego Funduszu dla inwestycji energooszczędnych. Są to preferencyjne pożyczki, dotacje, umorzenia części udzielonej pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz kredyt w bankowych liniach kredytowych.

Piotr Kołodziej, prezes Vattenfall Distribution, podkreślał wagę dobrej współpracy firm energetycznych z samorządami lokalnymi.

Vattenfall, we współpracy z samorządami, realizuje program modernizacji oświetlenia ulicznego. W jego ramach do końca 2011 r. na Śląsku zostanie zainwestowanych ok. 70 mln zł. Główne korzyści tego projektu to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, redukcja emisji CO2 a także zwiększenie niezawodności i jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Vattenfall ocenia, że udanym przykładem modernizacji oświetlenia ulicznego jest Rybnik. Od początku listopada 2008 do połowy stycznia 2009 w tym mieście zmodernizowano oświetlenie uliczne. Na terenie gminy wymieniono 75 proc. wszystkich lamp oświetleniowych (7339 sztuk), w miejsce, których zainstalowano bardziej efektywne urządzenia. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5,2 miliona złotych. Po ukończeniu inwestycji rachunki za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlania ulic Rybnika spadły o 35 proc. Dzięki tym oszczędnościom w ciągu 44 miesięcy gmina spłaci całą inwestycję.

Zobacz również inne materiały, które powstały podczas konferencji ABC Efektywności Energetycznej - Energia w miastach i regionach:
Efektywność energetyczna się opłaca
Samorządy mogą znacząco ograniczyć zużycie energii i emisję CO2
Energetyczne szanse i zagrożenia

Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z konferencji (kliknij tutaj)
oraz do pobrania prezentacji (kliknij tutaj)

Organizator konferencji:
PTWP SA;
tel.: (32) 209 13 03;
e-mail: promocja@ptwp.pl;
www.wnp.pl

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Główny Partner Merytoryczny

Partner

Organizator

POLECAMY W SERWISACH