• 1 So Paź
 • 2 Nie Paź
 • 3 Pn Paź
 • 4 Wt Paź
 • 5 Śr Paź

  Dyrektor Finansowy Roku

  Trwa ogólnopolski konkurs, który wyłoni najlepszych CFO w Polsce. Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Zwycięzców w kategoriach: małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa wyłoni niezależna Kapituła, której werdykt zostanie ogłoszony 5 października w trakcie uroczystej gali w Warszawie, wieńczącej cykl kongresów dyrektorów finansowych.

 • 6 Cz Paź
 • 7 Pt Paź
 • 8 So Paź
 • 9 Nie Paź
 • 10 Pn Paź

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Inauguracyjna debata z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, warsztaty potentatów technologicznych: Facebook i Google, 7 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. innowacyjności w biznesie, prelekcje z autorytetami marketingu, sprzedaży czy HR, Targi Biznes Expo i szereg innych imprez towarzyszących. To tylko mały zwiastun Europejskiego Kongresu MŚP, który w dniach 10-12 października odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury.

 • 11 Wt Paź
 • 12 Śr Paź
 • 13 Cz Paź
 • 14 Pt Paź
 • 15 So Paź
 • 16 Nie Paź
 • 17 Pn Paź
 • 18 Wt Paź

  HaPeS 2016 - Nowa Odsłona, Nowa Lokalizacja

  Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów HaPeS organizowane od ponad 20 lat w Katowicach, są doskonale znane wszystkim zainteresowanym tymi branżami zarówno w kraju jak i za granicą.

 • 19 Śr Paź
 • 20 Cz Paź
 • 21 Pt Paź

  Konferencja Naukowa "Media w ekonomii - Ekonomia w mediach"

  21 października 2016 r. w Centrum Nowych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • 22 So Paź
 • 23 Nie Paź
 • 24 Pn Paź
 • 25 Wt Paź

  V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

  Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, informujemy, iż w dniach 25-27 października 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

 • 26 Śr Paź

  XI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

  Podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG będzie mowa o zagrożeniach, wyzwaniach i nadziejach kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. 26-27 października 2016 r. Członkowie Zarządów spółek giełdowych będą dyskutować m.in. o funkcjonowaniu giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwaniach rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; wpływie polityki regulacyjno-nadzorczej na rozwój rynku i finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

 • 27 Cz Paź
 • 28 Pt Paź
 • 29 So Paź
 • 30 Nie Paź
 • 31 Pn Paź
 •  

Mała energetyka ważna dla terenów niezurbanizowanych

8 grudnia 2010

Strona główna

 

Dostawy gazu ziemnego, czy energii elektrycznej na tereny niezurbanizowane są problemem dla koncernów energetycznych, bo opłacalność takiego biznesu jest dla nich niska albo żadna. Powstającą w ten sposób lukę doskonale może wypełnić energetyka rozproszona, a jednym z ważnych paliw może być gaz płynny - wynika z dyskusji uczestników debaty przeprowadzonej podczas konferencji "Przyszłości energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i w Europie".

W Polsce dyskusje o elektroenergetyce są zdominowane przez problematykę budowy i modernizacji dużych elektrowni oraz sieci dystrybucyjnych, czy przesyłowych. Niewielką wagę przywiązuje się do małych źródeł wytwórczych, a mogą one być doskonałym uzupełnieniem systemu elektroenergetycznego i w sumie nawet poważną konkurencją dla dużych grup energetycznych.

- Niektórzy profesorowie mówią, ze z tych małych, rozproszonych źródeł może być 6-8 tys. MW mocy, a elektrownia jądrowa to jest 3 tys. MW - powiedział poseł Andrzej Czerwiński podczas debaty przeprowadzonej w ramach konferencji "Przyszłości energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i w Europie"

Eksperci biorący udział w dyskusji podkreślali, że chociaż energetyka rozproszona stwarza olbrzymie możliwości poprawy bilansu energetycznego Polski to jednak najpierw należałoby zacząć od zwiększenia efektywności wykorzystania istniejących zasobów.

- Należy zacząć od podstaw, czyli nie zmieniajmy źródeł, nie planujmy źródeł jeśli dotychczas nie wykorzystaliśmy efektywnie energii. Musimy zacząć od tego gdzie jest największy potencjał, czyli od termomodernizacji budynków, ale też zaprzestać marnotrawienia szansy w budownictwie. Nasze uregulowania prawne, nasze standardy energetyczne budynków są najgorsze wśród krajów o podobnym klimacie - powiedział Arkadiusz Węglarz, wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Przedsiębiorcy gotowi byli od razu wskazać źródła energii możliwe do wykorzystania na wiele sposobów i pozwalające na przykład na wypełnienie białych plam na mapie sieci gazu ziemnego.

- Musimy się zastanowić jaką mamy dzisiaj gotową alternatywę. Z uporem maniaka powtarzam, że gotową już dzisiaj, dostępną alternatywą dla terenów niezurbanizowanych jest LPG. Przypomnę, że kiedyś pod rządami starego systemu były tworzone tak zwane zakłady gazyfikacji bezprzewodowej, czyli była wtedy też jakaś wizja alternatywy energetycznej dla terenów niezurbanizowanych, terenów gdzie przewód, czy rura były nieopłacalne ze względów ekonomicznych - mówił Sylwester Śmigiel, prezes zarządu Gaspolu.

Gaz płynny szanse na terenach niezurbanizowanych oczywiście ma, ale mają ją także niewielkie instalacje na odnawialne źródła energii, a zwłaszcza stabilne produkcyjnie tak jak na przykład biogazownie.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dużą wagę przywiązuje przede wszystkim do tego aby odnawialne źródła energii rozwijały się oczywiście w oparciu o biomasę. Z naszego punktu widzenia jest to najlepsze rozwiązanie, ale chodzi o to, żeby rozwijały się tam gdzie są niezbędne - mówiła Elżbieta Czerwiakowska - Bojko z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Niektórzy uczestnicy debaty oceniali, że źródła energii na terenach niezurbanizowanych są bardzo słabo dostrzegane zarówno przez europejska politykę energetyczną jak i krajową politykę energetyczną. Są przesłanki, żeby twierdzić, że ta sytuacja może ulec zmianie, a na pewno są pomysły legislacyjne, które do tego mają prowadzić.

- W ramach nowego prawa energetycznego jest pewien pomysł, aby zobowiązać po partnersku jednostki samorządu terytorialnego do wykonania pewnego bilansu energetycznego (…). W prawie byłaby wprowadzona pewna regionalizacja energetyki. Na przykład każdy marszałek województwa byłby zobowiązany do zrobienia bilansu zaopatrzenia województwa w energię (…) Byłby główny energetyk, czy ktoś taki przy marszałku kto koordynowałby bilans energii w całym swoim obszarze działania i byłyby pewne możliwości inwestycyjne wkomponowane do bilansu energetycznego kraju - powiedział poseł Andrzej Czerwiński.


Sporo jednak wskazuje na to, że zanim rozruszają się biogazownie, czy wzrośnie wykorzystanie gazu płynnego na terenach niezurbanizowanych, to zaczną powstawać spore, ale jednak nie systemowe źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Eksperci twierdzą, że dużą skłonność do takich inwestycji mają po prostu przedsiębiorstwa, które widzą w nich m.in. sposób na zyskanie pewności zasilania i na lepszą kontrolę kosztów.

- Wszystkie większe zakłady przemysłowe uruchamiają inwestycje w zakresie własnych źródeł. Właściwie dzisiaj trudno jest znaleźć taki, który takiego projektu nie zaczyna realizować - powiedział mecenas Filip Elżanowski, ekspert m.in. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Polecamy również inne materiały powstałe podczas konferencji "Przyszłości energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i w Europie":

G. Verheugen, były komisarz Unii Europejskiej, o polityce klimatyczno-energetycznej

Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i Europie

G. Verheugen: Polska nie osiągnie 20 proc. udziału OZE do 2020 roku

A, Ford, SHV Gas, o energii dla obszarów niezurbanizowanych

A. Węglarz, KAPE : firmy ESCO mają do odegrania ważną rolę

Plan konferencji do pobrania na wnp.pl (kliknij tu)

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Partner Główny

Partner merytoryczny

POLECAMY W SERWISACH