PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Nagrody "Marka - Śląskie" przyznane

Gliwice  •  3 września 2011

3 września w Gliwicach odbyła się Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Podczas Gali wręczono nagrody "Marka-Śląskie". Konkurs "Marka - Śląskie" ma na celu wzmocnienie podejmowanych do tej pory działań na rzecz promocji województwa śląskiego i zwrócenie uwagi nie tylko na jego atuty przemysłowe i gospodarcze, ale także na zjawiska społeczne, naukowe, kulturalne czy sportowe, przy jednoczesnym dbaniu o tożsamość regionalną. Nagroda "Marka – Śląskie" jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji naszego województwa, pokazuje zmiany tu się dokonujące oraz podkreśla to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i Świat.

Konkurs "Marka – Śląskie" jest współfinansowany ze środków województwa śląskiego.

Decyzją kapituły konkursu "Marka – Śląskie" z dnia 22 lipca 2011:

Nominowanymi w Kategorii Kultura zostali:
- Biblioteka Śląska w Katowicach. Nominację odbierze Dyrektor Biblioteki Jan Malicki. Zapraszam Pana na scenę.
- Grupa Teatralno-Kabaretowa MUMIO. Nominację odbierze Pani Monika Wacławska-Szczęsna. Zapraszam Panią na scenę.
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Zapraszam na scenę Dyrygenta i Dyrektora Artystycznego Orkiestry Pana Marka Mosia.

Biblioteka Śląska jest najstarszą polską książnicą na Górnym Śląsku. Powołano ją do życia na przełomie 1922 i 1923 roku jako Bibliotekę Sejmu Śląskiego i od tej pory stała się jedną z najprężniejszych instytucji krzewiących kulturę polską w regionie, sprawuje opiekę oraz nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych województwa śląskiego (815 placówek bibliotecznych). Jej działalność instrukcyjno-metodyczna obejmuje m.in. organizację oraz realizację szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, badanie stanu czytelnictwa, inicjowanie akcji czytelniczych na szczeblu wojewódzkim. Najnowsza inicjatywa Biblioteki to Śląska Biblioteka Cyfrowa.

Grupa teatralno-kabaretowa założona została w 1995 r. w Katowicach, do roku 1999 działała pod nazwą Teatr Epty-a. Pierwszy spektakl stworzony przez grupę nosi tytuł Kabaret Mumio. Popularność przedstawionego materiału utożsamiła zespół z jego programem teatralnym. Mumio prezentuje humor absurdalny połączony z autoironią. Unikają humoru politycznego, a także szufladkowania, nie chcą być więc traktowani jako kabaret, ich przedsięwzięcia mają charakter teatralny.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Kultura otrzymała:
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.


W lutym 1998 roku grupa absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach wspólnie z Markiem Mosiem, wybitnym skrzypkiem, dyrygentem i kameralistą, powołała do życia orkiestrę, która miała być dla nich czymś więcej, niż miejscem pracy – raczej obszarem artystycznych poszukiwań i twórczego rozwoju, wspólnego kreowania sztuki najwyższej wartości. Tak narodziło się AUKSO. Koncertując w kraju i za granicą, AUKSO stało się jedną z najznakomitszych europejskich orkiestr – wszechstronnym zespołem, który od początku się wyróżniał i mądrze pielęgnując własną indywidualność, w wyraźny sposób zaznacza swoją obecność w życiu kulturalnym Europy.

Nominowanymi w kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu zostali:
- Gliwicki Teatr Muzyczny. Nominację odbierze Dyrektor teatru Pan Paweł Gabara. Zapraszam Pana na scenę.
- Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu. Zapraszam na scenę p.o. Dyrektora Pana Bartłomieja Szewczyka.

Gliwicki Teatr Muzyczny rozpoczął działalność w czerwcu 2001 roku, jednak dziedziczy bogatą tradycję istniejących tu od 1952 roku scen: Operetki Śląskiej i Teatru Muzycznego w Gliwicach. Teatr jest zorganizowany jako swego rodzaju centrum kultury, przed którym postawiono wiele różnorodnych zadań. Przede wszystkim kontynuuje on bogatą gliwicką tradycję muzyczno-teatralną. W jego repertuarze znajdują się zarówno klasyczne operetki jak i znaczące pozycje światowego musicalu.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu otrzymała:
- Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.


Guido to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. Poziom 170 prezentuje metody wydobycia węgla z przełomu XIX i XX wieku oraz historię tego przemysłu na obszarze Śląska. Wyrobiska na poziomie 320 są utrzymane w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego. Kopalnia Guido oprócz ochrony zabytków oraz działalności turystycznej prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Celem "poziomu sztuki" jest udostępnienie całej palety wydarzeń artystycznych mieszkańcom regionu, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Sport, Turystyka i Rekreacja otrzymał:
- Klub Gimnastyczny "Radlin". Nagrodę odbierze Prezes Klubu Pan Ludwik Blanik. Zapraszam Pana na scenę.


Klub gimnastyczny został założony 21 marca 1920 roku jako towarzystwo gimnastyczne ,,Sokół". W swojej długoletniej historii wychował trzynastu olimpijczyków, stając się jednym z najbardziej zasłużonych klubów dla sportu polskiego. W Radlinie utworzono ośrodek przygotowań olimpijskich. Dumą klubu jest Leszek Blanik złoty medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie i brązowy w Sydney. Do klubu garnie się wiele utalentowanej mlodzieży. W 2009 roku na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży drużyna juniorów młodszych do lat 13 zdobyła złoty medal i tytuł Drużynowych Mistrzów Polski. W tych zawodnikach upatruje się następców Leszka Blanika i pozostałych olimpijczyków.

Nominowanymi w kategorii Organizacje Pozarządowe zostali:
- Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica. Nominację odbierze Fundator Fundacji Pan Adrian Kowalski. Zapraszam Pana na scenę.
- Śląska Organizacja Turystyczna. Nominację odbierze Wiceprezes organizacji Pan Roman Bargieł. Zapraszam Pan na scenę
- Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Zapraszam na scenę Dyrektora Centrum Pana Andrzeja Gilnera.

Głównym celem Fundacji ULICA jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ich naturalnym środowisku oraz integrowanie środowiska zawodowego –– w formie prowadzenia szkoleń, staży zawodowych, grup wsparcia, konsultacji, superwizji i konferencji. Fundacja ma misję wychodzenia poza swoje lokalne podwórko, do ludzi którzy pracują z odrzuconymi. Ma za zadanie wspierać tych którzy walczą o każde nawet najbardziej odrzucone, pozbawione dzieciństwa i godności dziecko.

Śląska Organizacja Turystyczna działa od listopada 2004 r. Powstała dzięki wspólnej inicjatywie m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Miasta Gliwice i Beskidzkiej Izby Turystyki. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Śląska Organizacja Turystyczna stawia sobie za cel kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Organizacje Pozarządowe otrzymało:
- Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.


Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką budżetową miasta Gliwice powołaną w 2001 roku. Celem Centrum jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic, wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, prowadzi Centrum Wolontariatu, wspiera inicjatywy kulturalne. Centrum organizuje co roku m.in. wiosenne spotkanie Prezydenta Miasta Gliwice z prezesami organizacji pozarządowych połączone z wręczeniem nagrody dla Lidera Roku oraz Organizacji Roku, Dzień Dobrych Uczynków czy też Forum Organizacji Kulturalnych.

Nominowanymi w kategorii Zdrowie zostali:
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Nominację odbierze Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pani Ewa Mrukwa-Kominek. Zapraszam Panią na scenę.
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Nominację odbierze Dyrektor Pogotowia Pan Artur Borowicz. Zapraszam Pana na scenę.
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zapraszam na scenę Dyrektora ds. Medycznych Pana Mariusza Gąsiora.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozpoczął działalność w 1990 roku. Leczenie stacjonarne jak i specjalistyczna opieka w Przyklinicznej Poradni Okulistycznej świadczona jest na bardzo wysokim poziomie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz płatne usługi medyczne dla osób nieubezpieczonych jak i obcokrajowców. Wysoki poziom proponowanych usług medycznych osiągany jest przez stałe podnoszenie kwalifikacji personelu, który czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych prezentując własne doświadczenia, osiągnięcia naukowe i zawodowe.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach dysponuje 32 ambulansami specjalistycznymi, 29 podstawowymi, jednym zespołem neonatologicznym oraz pięcioma ambulansami innych podmiotów. Pogotowie posiada w swej strukturze 19 Stacji Pogotowia Ratunkowego, które znajdują się w 17 miastach województwa śląskiego, co oznacza, że obszar działania pogotowia obejmuje 15 powiatów zamieszkiwanych przez ponad 2 mln. mieszkańców. Przy Pogotowiu działa Szkoła Ratownictwa Medycznego w której prowadzone są profesjonalne szkolenia m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy. WPR posiada certyfikat ISO.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Zdrowie otrzymało:
- Śląskie Centrum Chorób Serca


Śląskie Centrum Chorób Serca jest ośrodkiem akademickim o imponującym w naszym kraju doświadczeniu w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób serca, naczyń i płuc u dorosłych i dzieci, związanym z działalnością naukową i szkoleniową Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, należącym do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zasługą pionierów Zabrza, wybitnych profesorów – Zbigniewa Religi, kardiochirurga, Lili Goldstein, kardiologa dziecięcego i Stanisława Pasyka, kardiologa, jest powstanie tego Ośrodka w 1984 roku i jego dynamiczny rozwój w kolejnych latach. Nowością zapoczątkowaną w 1987 roku, po raz pierwszy w Polsce było wprowadzenie 24-godzinnego dyżuru w Pracowni Hemodynamiki i stworzenie nowoczesnego "zabrzańskiego" modelu leczenia świeżego zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Usługa otrzymało:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SOR-DREW" Rajmund Sorowski. Nagrodę odbierze Dyrektor Generalny Firmy, Pan Marcin Jadczyk. Zapraszam Pana.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SOR-DREW" to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w produkcji wyrobów z drewna, metali i tworzyw sztucznych. Specyfika jej produktów sprawia, że można je spotkać niemalże na całym świecie. Jako nowoczesna firma, "SOR-DREW" stara się odpowiadać na każde wyzwanie jakie stawiają przed nią jej partnerzy. Działalność firmy "SOR-DREW" została wielokrotnie uhonorowana prestiżowymi odznaczeniami i certyfikatami. Jakość wyrobów potwierdzona została certyfikatem zgodności ISO, a wyrobów drewnianych dodatkowo świadectwem Instytutu Technologii Drewna. Firma uzyskała m.in. tytuł Lidera Polskiego Eksportu, tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play i Platynowy Lur Umiejętności i Kompetencji.

Nominowanymi w kategorii Produkt zostali:
- Invest Park Hajduki Sp. z o.o. za farbę EMOLAK-EKO. Nominację odbierze Wiceprezes Firmy Pan Piotr Ulatowski. Zapraszam Pana na scenę.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Romuald Macek, Wojciech Wichary Sp. z o.o. Zapraszam na scenę Dyrektora ds. Technicznych Pana Wojciecha Wicharego.

Farby Emolak Eko czyli farby z motylkiem. Od kilkudziesięciu lat marka oraz logo farb z motylkiem jest związana z regionem śląskim. W chwili obecnej prowadzona jest ogólnopolska kampania reklamowa pod hasłem "pozytywny obraz farb z motylkiem oraz Emolaku-Eko". Twarzą marki został słynny aktor i satyryk śląski, pochodzący ze Świętochłowic – Krzysztof Hanke. Kampania, utrzymana w śląskim klimacie i humorze, oparta jest na tradycyjnych hasłach o jakości i umacnianiu rodzinnych więzi. Tym samym Invest Park dowodzi, iż nie obce są mu wartości śląskie oraz promowanie naszego regionu poprzez własne produkty.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Produkt otrzymało:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Romuald Macek, Wojciech Wichary Sp. z o.o.


Firma rozpoczęła działalność gospodarczą w 1992 roku. Prowadzi sprzedaż lamp hybrydowych oraz solarnych. Zdając sobie sprawę z faktu, iż energia ze źródeł odnawialnych będzie odgrywała coraz poważniejszą rolę w naszym życiu, Przedsiębiorstwo stale się rozwija pod kątem technicznym zakupując coraz to nowsze maszyny i urządzenia. Firma jest znana i doceniana zarówno w kraju jak i zagranicą - otrzymała m.in. nominację do projektu GreenEvo akcelerator zielonych energii. Program ten promuje polskie produkty oraz technologie bazujące na energii odnawialnej.

Nominowanymi w kategorii Nauka zostali:
- Projekt Silesian Greenpower. Nominację odbierze dr hab. Inż. Wojciech Skarka. Zapraszam Pana na scenę.
- Instytut Metali Nieżelaznych. Zapraszam na scenę Dyrektora Instytutu Pana Zbigniewa Śmieszka.

Silesian Greenpower to grupa studentów trzech wydziałów Politechniki Śląskiej tworzących zespół konstruktorów i kierowców, pracujący nad budową lekkiego elektrycznego samochodu wyścigowego. Ekipa Silesian Greenpower zajęła drugie miejsce w wyścigu pojazdów elektrycznych Greenpower Corporate Challenge rozegranym 1 maja br. na torze Silverstone oraz zdobyła wyróżnienie The Best Engineered Car. Silesian Greenpower ma na swoim koncie m.in. 2 nagrody Best Engineered Car za najlepszą konstrukcję biorącą udział w wyścigu GCC 2010 oraz 2011, nagrodę Zielony Czek 2011 przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za badania naukowe nad konstrukcją elektrycznego bolidu oraz 3 nagrody koncernu Fiat za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku 2010.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Nauka otrzymał:
- Instytut Metali Nieżelaznych.


Od 1952 roku Instytut buduje i modernizuje polski przemysł metali nieżelaznych. Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową, której kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniające normy środowiskowe. Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe, w celu opracowania nowych technologii i optymalizacji procesów przemysłowych. Instytut uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Ostatnią z nich jest Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej" za Technologię wytwarzania renu metalicznego z nadrenianu amonu"

Nominowanymi w kategorii Gospodarka zostali:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VOIGT Sp. z o.o. Nominację odbierze Wiceprezes Firmy Pani Ludmiła Jama-Voigt.
- Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudziniec. Zapraszam na scenę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec Pana Tadeusza Mamoka.
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. Zapraszam na scenę Wiceprezesa Strefy Pana Andrzeja Paska.

Firma Voigt działa na rynku polskim od 1992 roku. Jej produkty są doceniane i stosowane nie tylko na terenie Polski, ale również wielu krajach Europy. Swój sukces firma VOIGT, buduje dzięki produktom wytwarzanym według własnych, niepowtarzalnych receptur. Swoim klientom firma VOIGT może zaproponować obecnie ponad 160 produktów do profesjonalnego utrzymania czystości, w tym między innymi dwie nowe linie produktowe, które w sposób kompleksowy zapewniają utrzymanie czystości zarówno w obszarze hotelowym jak i gastronomicznym.

Wyróżnienie w kategorii Gospodarka otrzymało:
- Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudziniec


Nadleśnictwo Rudziniec położone jest w Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej. Powstało z dniem 1.10.1972 r. poprzez połączenie trzech dotychczasowych nadleśnictw. Na terenie Nadleśnictwa powstało m.in. Łowisko Specjalne Gajdowe w celu komercyjnego połowu ryb, wybudowano trzy ścieżki przyrodniczo-leśne, wytyczono trasy rowerowe oraz trasę do jazdy konnej. Jednym z największych sukcesów Nadleśnictwa jest zakończenie uproduktywniania pożarzyska po największym porzaże w Europie w 1992 roku. Należy pamiętać, że Nadleśnictwo Rudziniec to przede wszystkim zespół wspaniałych ludzi - leśników, którzy w imieniu społeczeństwa opiekują się lasami, troszczą się, by tego jednego z ważniejszych dóbr narodowych starczyło i dla nas, i dla naszych następców.

Nagrodę "Marka – Śląskie" w kategorii Gospodarka otrzymała:
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana w 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Dotychczas pozyskała już ponad 170 podmiotów gospodarczych, z których ponad 100 już prowadzi aktywną działalność, a pozostali są w różnych fazach realizacji projektów. Firmy te zainwestowały łącznie już ponad 4,4 mld EUR oraz utworzyły około 37.000 nowych miejsc pracy. Dzięki konsekwentnie realizowanej misji na terenach strefy działają wielkie międzynarodowe koncerny oraz prężne duże i małe przedsiębiorstwa polskie. Z inicjatywy KSSE powstał Klub Inwestora - "Conesser Club", który jest częścią polityki Strefy w zakresie rozwoju "miękkiego" otoczenia biznesowego w Katowicach.

Nominowanymi do Nagrody Honorowej Osobowość Roku zostali:
- Pani Ludmiła Jama-Voigt - V-ce Prezes przedsiębiorstwa Voigt Sp. z o.o. Zapraszam Panią na scenę.
- Pan Andrzej Barczak – Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach. Zapraszam Pana na scenę.
- Pan Marian Zembala – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zapraszam na scenę Pana Mariusza Gąsiora

Pani Ludmiła Jama-Voigt to kobieta sukcesu, biznesu, a co najważniejsze - Wielkiego Serca. V-ce Prezes firmy Voigt, znanego w kraju i zagranicą producenta specjalistycznych środków czystości. Szefowa kochana przez swoją załogę! Jest znanym na Śląsku mecenasem kultury i niezwykle hojnym darczyńcą. Pani Jama-Voigt została uhonorowana tytułem Bytomianki Roku 2005, jest aktywną członkinią Ligi Kobiet Nieobojętnych, zasiada w Radzie Honorowej Fundacji Iskierka i znajduje się w gronie "100 najbardziej wpływowych kobiet Województwa Śląskiego".

Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak jest wybitnym ekonomistą i aktywnym działaczem społecznym. Osiągnięcia Profesora Andrzeja S. Barczaka w zakresie kształcenia kadr są ogromne. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej intensywnie zajmuje się problematyką gospodarczą i warunkami życia ludności, w tym zagadnieniami związanymi ze skutkami gospodarczej transformacji, angażując się w rozwiązywanie problemów społeczno - gospodarczych regionu śląskiego.

Nagrodę Osobowość Roku 2011 w konkursie "Marka – Śląskie" otrzymał:
- Marian Zembala - lekarz, kardiochirurg, profesor doktor habilitowany nauk medycznych.

Jest uczniem profesora Zbigniewa Religi, z którym pracował od chwili powstania Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca człowiekowi. Jako pierwszy w Polsce wprowadził mapping śródoperacyjny oraz operacyjne leczenie napadowego częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca. Pierwszy zastosował u chorego obie tętnice piersiowe-wewnętrzne w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca. W roku 1997 wykonał pierwszą w Polsce transplantacje pojedynczego płuca. Jest laureatem m.in. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, nagrody Filar Gospodarki Śląskiej 2010, laureatem honorowej Statuetki Biegańskiego.

Ponadto:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Pan Marek Balcer - Burmistrz Mikołowa

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowani zostali:
- Pan Zbigniew Barecki - Prezes Przedsiębiorstwa Górniczego „Demex" Sp. z o.o.

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla województwa Śląskiego” uhonorowani zostali:
- Pani Justyna Żak-Magda - Kierownik Działu Administracji i Kadr Zabytkowej Kopalni „GUIDO” w Zabrzu
- Pan Marek Morawski - Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA.
- Pan Radosław Gumułka – Prezes Zarządu konsorcjum Grupa Gumułka.

Honorową złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w roku 2011 uhonorowani zostali:
- Pan Zenon Górniak - Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Huty Łabędy S.A.
- Pan Adam Kołodziejski – Prezes Zarządu oraz Dyrektora Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego „Proinstal”.
- Pan Tadeusz Mamok – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego.
- Pan Andrzej Tomal – Prezes Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.

Tytuł Honorowego Członka Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach uzyskuje:
- Starosta Bieruńsko-Lędziński – Pan Bernard Bednorz
- były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek Rady Polityki Pieniężnej – prof. Marian Noga

Medale Izby
- Pan Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
- Pan Stanisław Korfanty – Prezydent Miasta Piekary Śląskie
- Pan Tadeusz Mamok – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Romuald Macek, Wojciech Wichary Sp. z o.o.

Dyplomem uznania Prezesa Izby -za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz samorządu gospodarczego w regionie, promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej oraz podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych uhonorowane zostało:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA.
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA.
Pan Andrzej Tomal – Prezes Zarządu Budynków Miejskich 1-go Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
Pan Wojciech Wajda – Prezes WASKO SA

ORGANIZATOR

  • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
  • Gliwice
  • tel.: (32) 238 96 40 fax: 32/ 238 96 30
  • e-mail: sekretariat@riph.com.pl

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP