• 1 So Paź
 • 2 Nie Paź
 • 3 Pn Paź
 • 4 Wt Paź
 • 5 Śr Paź

  Dyrektor Finansowy Roku

  Trwa ogólnopolski konkurs, który wyłoni najlepszych CFO w Polsce. Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Zwycięzców w kategoriach: małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa wyłoni niezależna Kapituła, której werdykt zostanie ogłoszony 5 października w trakcie uroczystej gali w Warszawie, wieńczącej cykl kongresów dyrektorów finansowych.

 • 6 Cz Paź
 • 7 Pt Paź
 • 8 So Paź
 • 9 Nie Paź
 • 10 Pn Paź

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Inauguracyjna debata z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, warsztaty potentatów technologicznych: Facebook i Google, 7 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. innowacyjności w biznesie, prelekcje z autorytetami marketingu, sprzedaży czy HR, Targi Biznes Expo i szereg innych imprez towarzyszących. To tylko mały zwiastun Europejskiego Kongresu MŚP, który w dniach 10-12 października odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury.

 • 11 Wt Paź
 • 12 Śr Paź
 • 13 Cz Paź
 • 14 Pt Paź
 • 15 So Paź
 • 16 Nie Paź
 • 17 Pn Paź
 • 18 Wt Paź

  HaPeS 2016 - Nowa Odsłona, Nowa Lokalizacja

  Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów HaPeS organizowane od ponad 20 lat w Katowicach, są doskonale znane wszystkim zainteresowanym tymi branżami zarówno w kraju jak i za granicą.

 • 19 Śr Paź
 • 20 Cz Paź
 • 21 Pt Paź

  Konferencja Naukowa "Media w ekonomii - Ekonomia w mediach"

  21 października 2016 r. w Centrum Nowych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • 22 So Paź
 • 23 Nie Paź
 • 24 Pn Paź
 • 25 Wt Paź

  V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

  Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, informujemy, iż w dniach 25-27 października 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

 • 26 Śr Paź

  XI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

  Podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG będzie mowa o zagrożeniach, wyzwaniach i nadziejach kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. 26-27 października 2016 r. Członkowie Zarządów spółek giełdowych będą dyskutować m.in. o funkcjonowaniu giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwaniach rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; wpływie polityki regulacyjno-nadzorczej na rozwój rynku i finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

 • 27 Cz Paź
 • 28 Pt Paź
 • 29 So Paź
 • 30 Nie Paź
 • 31 Pn Paź
 •  

Rola innowacji w walce z kryzysem gospodarczym

11 września 2012 Gliwice

Strona główna

 

Wielowątkowa, frapująca debata, towarzysząca obradom 8. Zgromadzenia Generalnego World Technopolis Association, która odbyła się dziś w Centrum Nauki i Biznesu „Nowe Gliwice”, była okazją do postawienia pytań daleko wykraczających poza problematykę bliską lokalnym środowiskom naukowym i biznesowym.

- Gliwicka konferencja ma służyć poszukiwaniu nowych strategii finansowych oraz pomóc w formułowaniu założeń takich polityk regionalnych, które służyć będą przezwyciężeniu kryzysu finansowego i przywróceniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego - zadeklarował przewodniczący WTA, Yum Hong-Chul, rozpoczynając merytoryczne obrady. - Wierzę, że będziemy w stanie znaleźć praktyczne, skierowane ku przyszłości rozwiązanie tego problemu.

- Temat dzisiejszej konferencji wydaje się w znakomity sposób odnosić do najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi społeczność międzynarodowa - dodał Young-Sun Peak, ambasador Korei Płd. w Polsce. - Gliwice leżą w jednym z najbardziej aktywnych i najszybciej rozwijających się gospodarczo regionów Polski. Prowadzona tu debata przyniesie więc z pewnością interesujące pomysły i konkluzje.

Gospodarz tego międzynarodowego spotkania, prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz przypomniał natomiast, jakimi możliwościami rozwojowymi dysponuje Daejeon, siedziba WTA.

- Tam skupiono 80 proc. potencjału badawczo-rozwojowego Korei Południowej - podkreślił.

Gliwice będą utrzymywać kontakty z tym światowym gigantem innowacyjności i uczynią z nich jeden z fundamentów, na którym budować się będzie przyszłość miasta.

Dyskusję otworzył profesor Jerzy Buzek.

- W jaki sposób przezwyciężyć problemy związane z kryzysem? W jaki sposób ożywić popyt? - postawił pytania inicjujące debatę. - Trzeba wciąż oferować nowe produkty i wprowadzać nowe sposoby ich wytwarzania. Tak, by można było sprzedawać je po jak najniższych cenach i żeby wciąż zachowywały one przy tym walor nowoczesności - kontynuował wywód. - Na tym w gruncie rzeczy opiera swe działanie mechanizm, który innowacyjność czyni głównym sposobem przezwyciężania kryzysu.

Nie jest łatwo podjąć takie wyzwanie. Choćby dlatego, że wiąże się ono z potrzebą zainwestowania niemałych pieniędzy.

- Właśnie: my nie wydajemy pieniędzy na badania i innowacje; my je inwestujemy w badania i innowacje - przekonywał do takiego postrzegania problemu profesor Buzek.

Warto jednak inwestować, bo pieniądze dziś dobrze ulokowane, dobrze będą nam służyły w przyszłości. Światowa gospodarka to sieć skomplikowanych powiązań i zależności. Żadne jednak państwo, nawet dysponujące największym potencjałem ekonomicznym nie jest w stanie samo przezwyciężyć globalnego kryzysu.

- Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się dogadali, żebyśmy wspólnie wydźwignęli świat z trudności - powiedział Jerzy Buzek i dodał: - Największe trudności przeżywa teraz niewątpliwie nasz kontynent - Europa. Choć, by zachować właściwe proporcje, nie powinniśmy też zapominać, że kryzys dotarł do nas zza Atlantyku...

Co zatem w tej globalnej skali decyduje dziś o przewagach konkurencyjnych gospodarek narodowych i tworzących ją przedsiębiorstw? Co będzie o niej decydowało w przyszłości?

- Nie ma już dziś na rynku aut marnych, takich, które się psują - podjął temat, sięgając do realiów reprezentowanej przez siebie branży Andrzej Korpak, dyrektor General Motors Manufacturing Poland, która produkuje w Gliwcach ople i jest uważana za jedną z najlepszych fabryk w koncernie GM. - Jakość i bezpieczeństwo to główne przesłanie współczesnych firm motoryzacyjnych.

Ale owa jakość i nowoczesność jest kosztowna. Nie łatwo więc sprostać światowej konkurencji. Trzeba zatem szukać sposobów racjonalizowania procesu produkcyjnego, kontrolowania owych kosztów.

- Nam udało się zebrać w Gliwicach grupę znakomitych, doświadczonych inżynierów, dla których konstruowanie nowych rzeczy jest życiową pasją - wskazywał na źródła sukcesu swojej firmy Grzegorz Krupa, prezes spółki Flytronic, która stworzyła znaczący ośrodek badawczo-rozwojowy specjalizujący się w projektowaniu i produkowaniu bezzałogowych platform latających. - Technologie, które wykorzystywane są w takich systemach, zmieniają się dosłownie z miesiąca na miesiąc. To bardzo konkurencyjny rynek.

Flytronic podjął się zadania stworzenia wszystkich elementów takich konstrukcji: od awioniki aż po specjalistyczne oprogramowanie. Nawiązał współpracę między innymi z Politechniką Śląską. Zaplanował swą przyszłość związaną z kolejnymi inwestycjami.

- Innowacyjność to podstawa naszej działalności. My nie konkurujemy z wytwórcami produktów podobnych do naszych. My, zdobywając klientów, musimy wciąż znajdować dla nich nowe zastosowania i nowe możliwości - tłumaczył Grzegorz Krupa.

- My zaczynaliśmy w okresie trudnym dla gospodarki Górnego Śląska i całego kraju - przypomniał genezę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jej wiceprezes, Jerzy Łoik. - Wtedy najważniejszym celem było stworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi, którzy stracili ją wraz z upadającymi przedsiębiorstwami. - Dziś mamy już inne cele.

Teraz ważne jest nie to, jak duża inwestycja powstanie w gliwickiej podstrefie KSSE, lecz jak bardzo zaawansowane technologicznie produkty dzięki niej powstaną. Jakim dysponuje ona potencjałem rynkowej konkurencyjności.

- Moim zdaniem o konkurencyjności decyduje system kształcenia przyszłych inżynierów - zaprezentował swój punkt widzenia Jan Kosmol, prezes gliwickiego Parku Naukowo- Technologicznego. - Ważne, by wytworzyć w młodych ludziach chęć rozwijania ich przedsiębiorczości, gotowość do podejmowania w konkurencyjnym otoczeniu ryzyka związanego z działalnością na własny rachunek.

To wymaga gruntownej zmiany ich świadomości. Rzecz w tym, by już na początku życiowej kariery potrafili udźwignąć odpowiedzialność związaną z ich decyzjami i wyborami.

- Ważne jest choćby to, by właściwie definiowano prace dyplomowe przyszłych inżynierów. Tak, by służyły gospodarce - wyjaśniał szef Technoparku.

Konkurencyjność nie opiera się jedynie na prostych rozwiązaniach, których istotą jest szybkość działania, efektywność i oszczędność. Rozważając sposoby jej inspirowania należy także wziąć pod uwagę czynniki sprzyjające tworzeniu nowych przedsiębiorstw, warunki inwestowania i powody, dla których absolwenci wyższych uczelni chcieliby wiązać swój los z regionem, znajdując tu wsparcie i odpowiednią infrastrukturę.

- Teza, którą ja stawiam nie jest oryginalna: samo mówienie o innowacyjności jeszcze nie tworzy postępu - argumentował Arkadiusz Szmal, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. - Koncentrujemy się zwykle na innowacjach technologicznych. A pamiętać trzeba także o innowacjach społecznych, od których zależy konkurencyjność regionu.

Drugą część konferencji wypełniła dyskusja nad problemami związanymi z ochroną własności intelektualnej. W nieodległej przyszłości Europę i Polskę czekają decyzje dotyczące reformy systemu patentowego. Czy propozycje Komisji Europejskiej zagrażają naszym wynalazcom? Czy proponowane rozwiązania będą inspirować działalność naukowo-badawczą, czy też będą raczej zniechęcać do poszukiwania oryginalnych rozwiązań technicznych i technologicznych? Oto pytania, na które dziś właściwie nikt jeszcze nie zna odpowiedzi.

Zobacz relację z debaty poświęconej ochronie własności intelektualnej z udziałem Alicji Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP


CENTRUM MULTIMEDIALNE

POLECAMY W SERWISACH