• 1 Pn Maj
 • 2 Wt Maj
 • 3 Śr Maj
 • 4 Cz Maj
 • 5 Pt Maj
 • 6 So Maj
 • 7 Nie Maj
 • 8 Pn Maj
 • 9 Wt Maj
 • 10 Śr Maj
 • 11 Cz Maj
 • 12 Pt Maj
 • 13 So Maj
 • 14 Nie Maj
 • 15 Pn Maj
 • 16 Wt Maj
 • 17 Śr Maj
 • 18 Cz Maj
 • 19 Pt Maj
 • 20 So Maj
 • 21 Nie Maj
 • 22 Pn Maj
 • 23 Wt Maj
 • 24 Śr Maj

  BGK dla JST: Strategie finansowe projektów rozwojowych

  Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na XIII ogólnopolską konferencję organizowaną dla jednostek samorządu terytorialnego. Celem tegorocznej edycji będzie wymiana doświadczeń na temat wyzwań samorządowych, planów rozwoju opartych na efektywnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb strategiach finansowania przedsięwzięć. Główne sesje wydarzenia, z udziałem członków rządu RP, poświęcone będą problemowi smogu, mieszkalnictwa i energetyki.

 • 25 Cz Maj
 • 26 Pt Maj
 • 27 So Maj
 • 28 Nie Maj
 • 29 Pn Maj
 • 30 Wt Maj
 • 31 Śr Maj
 •  

Rola innowacji w walce z kryzysem gospodarczym

11 września 2012 Gliwice

Strona główna

 

Wielowątkowa, frapująca debata, towarzysząca obradom 8. Zgromadzenia Generalnego World Technopolis Association, która odbyła się dziś w Centrum Nauki i Biznesu „Nowe Gliwice”, była okazją do postawienia pytań daleko wykraczających poza problematykę bliską lokalnym środowiskom naukowym i biznesowym.

- Gliwicka konferencja ma służyć poszukiwaniu nowych strategii finansowych oraz pomóc w formułowaniu założeń takich polityk regionalnych, które służyć będą przezwyciężeniu kryzysu finansowego i przywróceniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego - zadeklarował przewodniczący WTA, Yum Hong-Chul, rozpoczynając merytoryczne obrady. - Wierzę, że będziemy w stanie znaleźć praktyczne, skierowane ku przyszłości rozwiązanie tego problemu.

- Temat dzisiejszej konferencji wydaje się w znakomity sposób odnosić do najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi społeczność międzynarodowa - dodał Young-Sun Peak, ambasador Korei Płd. w Polsce. - Gliwice leżą w jednym z najbardziej aktywnych i najszybciej rozwijających się gospodarczo regionów Polski. Prowadzona tu debata przyniesie więc z pewnością interesujące pomysły i konkluzje.

Gospodarz tego międzynarodowego spotkania, prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz przypomniał natomiast, jakimi możliwościami rozwojowymi dysponuje Daejeon, siedziba WTA.

- Tam skupiono 80 proc. potencjału badawczo-rozwojowego Korei Południowej - podkreślił.

Gliwice będą utrzymywać kontakty z tym światowym gigantem innowacyjności i uczynią z nich jeden z fundamentów, na którym budować się będzie przyszłość miasta.

Dyskusję otworzył profesor Jerzy Buzek.

- W jaki sposób przezwyciężyć problemy związane z kryzysem? W jaki sposób ożywić popyt? - postawił pytania inicjujące debatę. - Trzeba wciąż oferować nowe produkty i wprowadzać nowe sposoby ich wytwarzania. Tak, by można było sprzedawać je po jak najniższych cenach i żeby wciąż zachowywały one przy tym walor nowoczesności - kontynuował wywód. - Na tym w gruncie rzeczy opiera swe działanie mechanizm, który innowacyjność czyni głównym sposobem przezwyciężania kryzysu.

Nie jest łatwo podjąć takie wyzwanie. Choćby dlatego, że wiąże się ono z potrzebą zainwestowania niemałych pieniędzy.

- Właśnie: my nie wydajemy pieniędzy na badania i innowacje; my je inwestujemy w badania i innowacje - przekonywał do takiego postrzegania problemu profesor Buzek.

Warto jednak inwestować, bo pieniądze dziś dobrze ulokowane, dobrze będą nam służyły w przyszłości. Światowa gospodarka to sieć skomplikowanych powiązań i zależności. Żadne jednak państwo, nawet dysponujące największym potencjałem ekonomicznym nie jest w stanie samo przezwyciężyć globalnego kryzysu.

- Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się dogadali, żebyśmy wspólnie wydźwignęli świat z trudności - powiedział Jerzy Buzek i dodał: - Największe trudności przeżywa teraz niewątpliwie nasz kontynent - Europa. Choć, by zachować właściwe proporcje, nie powinniśmy też zapominać, że kryzys dotarł do nas zza Atlantyku...

Co zatem w tej globalnej skali decyduje dziś o przewagach konkurencyjnych gospodarek narodowych i tworzących ją przedsiębiorstw? Co będzie o niej decydowało w przyszłości?

- Nie ma już dziś na rynku aut marnych, takich, które się psują - podjął temat, sięgając do realiów reprezentowanej przez siebie branży Andrzej Korpak, dyrektor General Motors Manufacturing Poland, która produkuje w Gliwcach ople i jest uważana za jedną z najlepszych fabryk w koncernie GM. - Jakość i bezpieczeństwo to główne przesłanie współczesnych firm motoryzacyjnych.

Ale owa jakość i nowoczesność jest kosztowna. Nie łatwo więc sprostać światowej konkurencji. Trzeba zatem szukać sposobów racjonalizowania procesu produkcyjnego, kontrolowania owych kosztów.

- Nam udało się zebrać w Gliwicach grupę znakomitych, doświadczonych inżynierów, dla których konstruowanie nowych rzeczy jest życiową pasją - wskazywał na źródła sukcesu swojej firmy Grzegorz Krupa, prezes spółki Flytronic, która stworzyła znaczący ośrodek badawczo-rozwojowy specjalizujący się w projektowaniu i produkowaniu bezzałogowych platform latających. - Technologie, które wykorzystywane są w takich systemach, zmieniają się dosłownie z miesiąca na miesiąc. To bardzo konkurencyjny rynek.

Flytronic podjął się zadania stworzenia wszystkich elementów takich konstrukcji: od awioniki aż po specjalistyczne oprogramowanie. Nawiązał współpracę między innymi z Politechniką Śląską. Zaplanował swą przyszłość związaną z kolejnymi inwestycjami.

- Innowacyjność to podstawa naszej działalności. My nie konkurujemy z wytwórcami produktów podobnych do naszych. My, zdobywając klientów, musimy wciąż znajdować dla nich nowe zastosowania i nowe możliwości - tłumaczył Grzegorz Krupa.

- My zaczynaliśmy w okresie trudnym dla gospodarki Górnego Śląska i całego kraju - przypomniał genezę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jej wiceprezes, Jerzy Łoik. - Wtedy najważniejszym celem było stworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi, którzy stracili ją wraz z upadającymi przedsiębiorstwami. - Dziś mamy już inne cele.

Teraz ważne jest nie to, jak duża inwestycja powstanie w gliwickiej podstrefie KSSE, lecz jak bardzo zaawansowane technologicznie produkty dzięki niej powstaną. Jakim dysponuje ona potencjałem rynkowej konkurencyjności.

- Moim zdaniem o konkurencyjności decyduje system kształcenia przyszłych inżynierów - zaprezentował swój punkt widzenia Jan Kosmol, prezes gliwickiego Parku Naukowo- Technologicznego. - Ważne, by wytworzyć w młodych ludziach chęć rozwijania ich przedsiębiorczości, gotowość do podejmowania w konkurencyjnym otoczeniu ryzyka związanego z działalnością na własny rachunek.

To wymaga gruntownej zmiany ich świadomości. Rzecz w tym, by już na początku życiowej kariery potrafili udźwignąć odpowiedzialność związaną z ich decyzjami i wyborami.

- Ważne jest choćby to, by właściwie definiowano prace dyplomowe przyszłych inżynierów. Tak, by służyły gospodarce - wyjaśniał szef Technoparku.

Konkurencyjność nie opiera się jedynie na prostych rozwiązaniach, których istotą jest szybkość działania, efektywność i oszczędność. Rozważając sposoby jej inspirowania należy także wziąć pod uwagę czynniki sprzyjające tworzeniu nowych przedsiębiorstw, warunki inwestowania i powody, dla których absolwenci wyższych uczelni chcieliby wiązać swój los z regionem, znajdując tu wsparcie i odpowiednią infrastrukturę.

- Teza, którą ja stawiam nie jest oryginalna: samo mówienie o innowacyjności jeszcze nie tworzy postępu - argumentował Arkadiusz Szmal, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. - Koncentrujemy się zwykle na innowacjach technologicznych. A pamiętać trzeba także o innowacjach społecznych, od których zależy konkurencyjność regionu.

Drugą część konferencji wypełniła dyskusja nad problemami związanymi z ochroną własności intelektualnej. W nieodległej przyszłości Europę i Polskę czekają decyzje dotyczące reformy systemu patentowego. Czy propozycje Komisji Europejskiej zagrażają naszym wynalazcom? Czy proponowane rozwiązania będą inspirować działalność naukowo-badawczą, czy też będą raczej zniechęcać do poszukiwania oryginalnych rozwiązań technicznych i technologicznych? Oto pytania, na które dziś właściwie nikt jeszcze nie zna odpowiedzi.

Zobacz relację z debaty poświęconej ochronie własności intelektualnej z udziałem Alicji Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP


CENTRUM MULTIMEDIALNE

POLECAMY W SERWISACH