PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
 • 1 Pt Gru
 • 2 So Gru
 • 3 Nie Gru
 • 4 Pn Gru
 • 5 Wt Gru

  Regionalne Property Forum Kraków

  Kraków ma swoją markę wśród zagranicznych inwestorów. Stolica Małopolski na dobre zagościła w pierwszej dziesiątce prestiżowego rankingu Tholons Top 100 Outsourcing Destinations, prezentującego najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla branży SSC/BPO oraz IT Outsourcing. Jest pierwszym nieazjatyckim miastem w tym zestawieniu.

 • 6 Śr Gru

  Forum Dobrego Designu

  Przyszłość designu – to hasło przewodnie tegorocznego Forum Dobrego Designu, które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Warszawie.

 • 7 Cz Gru
 • 8 Pt Gru
 • 9 So Gru
 • 10 Nie Gru
 • 11 Pn Gru
 • 12 Wt Gru
 • 13 Śr Gru
 • 14 Cz Gru
 • 15 Pt Gru
 • 16 So Gru
 • 17 Nie Gru
 • 18 Pn Gru
 • 19 Wt Gru
 • 20 Śr Gru
 • 21 Cz Gru
 • 22 Pt Gru
 • 23 So Gru
 • 24 Nie Gru
 • 25 Pn Gru
 • 26 Wt Gru
 • 27 Śr Gru
 • 28 Cz Gru
 • 29 Pt Gru
 • 30 So Gru
 • 31 Nie Gru
 •  

Konferencja Finanse - 17.06.2003

17 czerwca 2003

Firmy w poszukiwaniu kapitału O finansach u źródła Jakie warunki trzeba spełnić, by korzystać z nowoczesnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, ile kosztuje pieniądz, jak wykorzystać szansę na środki pomocowe Unii

Odpowiedzi na te pytania szukali u zaproszonych ekspertów uczestnicy konferencji pod hasłem „Możliwości pozyskiwania kapitału” zorganizowanej w Katowicach przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.
Rozpoczęcie działalności, inwestycje, restrukturyzacja — w każdej z faz rozwoju firmy potrzeba trzech rzeczy — pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Ale...

- Skończyły się czasy łatwego, kredytu. Dziś trzeba mieć dobry biznesplan, potencjał i wiedzę. jednocześnie instytucje finansowe przekonują na każdym kroku, że pieniądze są — dla dobrych firm — tymi słowami rozpoczął kolejną konferencję z cyklu Finanse prezes PTWP, Wojciech Kuśpik.

Współprowadzący konferencję i dyskusję Richard Mbewe, główny ekonomista Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, odniósł się do podstawowych możliwości pozyskania kapitału przez polskie firmy.

- Unia Europejska to konieczność przejścia przez biurokratyczny czyściec — zauważył Mbewe. — Unia daje bezzwrotnie, dlatego chce mieć gwarancję że środki będą wydane zgodnie z celami unijnej polityki. Banki wolą bezpieczniejsze formy lokowania środków takie jak obligacje Skarbu Państwa. Ośrodki decyzyjne banków działających w Polsce są daleko i mają tam swoje interesy. Sektor venture capital finansuje tylko nowe projekty — panuje tu ostra konkurencja i aplikowanie po środki wymaga wielu zabiegów i doświadczenia.

Wiedzę uczestników o źródłach finansowania fachowo porządkował Jerzy Michalczyk z Ernst & Young. Była mowa o środkach własnych, instrumentach dłużnych, zobowiązaniach, leasingu i factoringu.
Pieniądz dobrze dopasowany

- Różne sposoby finansowania odpowiadają kolejnym fazom rozwoju firmy — zauważył ekspert. Zdaniem Michalczyka wybór sposobu finansowania powinien być poprzedzony jasnym określeniem potrzeb firmy i punktu, w którym się znalazła. Rozpoczęcie działalności to trudny moment ze względu na ograniczoną podaż źródeł finansowania. Fundusze inwestycyjne nie są zainteresowane udzielaniem początkującym podmiotom kapitału zalążkowego, a w polskich realiach nie funkcjonuje instytucja tzw. business angels — bogatych sponsorów inwestujących w nowatorskie pomysłu w zamian za akcje.

Wiele istniejących firm stoi obecnie przed koniecznością restrukturyzacji technicznej i organizacyjnej. Problemem być albo nie być staje się pozyskanie środków na sfinansowanie niezbędnych zmian. Omówiono także nowy na polskim rynku sposób zasilenia firmy — wykup menedżerski.
Z kolei venture capital to metoda finansowania aliansów strategicznych i innych operacji nastawionych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednak — podobnie jak w przypadku private equity — chodzi tu o duże projekty (powyżej 3 mln dolarów).

Fundusz jest skłonny uczestniczyć w projektach zawierających atrakcyjny pomysł biznesowy podnoszący w ciągu kilku lat wartość firmy. Wśród kryteriów oceny wymienia się: branżę z dobrymi perspektywami rynkowymi, innowacyjność, poziom kapitałochłonności i możliwość sprzedaży akcji. Partnerstwo z funduszem w przeciwieństwie do kredytu wiąże się z częściową utratą (podziałem) kontroli nad firmą, nie wymaga jednak — jak kredyt — zabezpieczeń i nie obciąża regularnymi płatnościami bilansy firmy.

- Pamiętajmy, że fundusz inwestycyjny to inwestor bierny, ale nie pasywny. Zwykle zastrzega sobie prawo veta wobec strategicznych decyzji np. o zmianie profilu działalności — ostrzegał Michalczyk.


Pomoc zbyt miękka

Andrzej Sowa z Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przybliżył problematykę pozyskiwania środków z programów pomocowych UE oraz rządowych programów wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się informacje o możliwości uzyskania tzw. twardej pomocy — tj. finansowania środków trwałych (np. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych). Okazuje się, że mniejszy jest popyt ze strony MSP właśnie tam, gdzie UE zapewnia większą podaż środków (doradztwo, szkolenie, uzyskiwanie certyfikatów).
Cenne okażą się zapewne wskazówki co do głównych nieprawidłowości, do których dochodzi przy ubieganiu się o środki unijne. Co trzeci wniosek jest odrzucany ze względu na rozpoczęcie realizacji projektu przed podpisaniem umów, przekroczenie limitu, do którego finansuje się projekty w danym programie, brak odpowiedniej liczby załączników, brak kopii umów z wykonawcami.

Dla wielu firm ubiegających się o środki pomocowe po raz pierwszy nieodzowna może być konsultacja fachowca. Takie bezpłatne doradztwo oferują m.in. tak zwane regionalne instytucje finansujące (RIF) podległe Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tomasz Gorzyński, doradca ministra gospodarki, zwrócił uwagę m.in. na fakt, że fundusze strukturalne Unii w przeciwieństwie do przedakcesyjnych wymagają wieloletniego planowania, co jest zasadniczą kwestią z punktu widzenia racjonalności działań gospodarczych.
Przedstawiciel rządu omówił także perspektywy działalności sieci regionalnych i subregionalnych funduszy poręczeniowych-- nakierowanych na usuwanie podstawowej bariery w rozwoju małych firm — dostępu do kredytu inwestycyjnego.


Twój przyjaciel bank

Przedstawiciele czołowych polskich banków prezentowali zalety swoich flagowych produktów przeznaczonych dla sektor MSP.
- W kraju działa dwa miliony małych i średnich firm, których udziałem jest połowa PKB. Dwóch na trzech pracowników jest zatrudnionych w MSP — przypomniała Joanna Pacuła z ING Banku Śląskiego. — Małym i średnim firmom zapewniamy najwyższe standardy produktów i obsługi. Dążymy do tego, by nasz bank stał się doradcą przedsiębiorcy, nastawiamy się na długofalową współpracę.
Swoją ofertę dla MSP ING Bank Śląski kształtuje również we współpracy z innymi aktorami rynku finansowego. Linia kredytowa dla MSP uruchomiona wspólnie z EBOiR to tylko jeden z przykładów.

Własne standardowe produkty dla sektora niedużych firm prezentowali także przedstawiciele BRE Banku oraz PKO Banku Polskiego. Wspólne cechy pakietów biznesowych to odnawialne linie kredytowe, uproszczenie procedur, kompleksowość i elastyczność oferty. Ofertę różnicują głównie usługi będące dodatkiem do pakietu m.in. — bankowość elektroniczna (BRE Bank), dostęp do banku informacji o firmach (PKO BP) czy opcja menedżerska z narzędziami inwestowania na rynku finansowym (ING Bank Śląski).

W drugiej części konferencji była mowa o wielkich
pieniądzach, co jednak zainteresowało zebranych przedsiębiorców niezależnie od wielkości obrotów ich firm.
Krzysztof Kulig z Innova Capital na żywych rynkowych przykładach omówił procedury i kryteria wyboru partnera przez fundusz inwestycyjny do projektów zwanych private equity, odsłaniał kulisy ich wzajemnych relacji i zależności. Ta prezentacja znakomicie uzupełniła teoretyczne wątki wykładu doradcy z Ernst & Young.
Ze stereotypami związanymi z wejściem firmy na parkiet zmierzył się Michał Urbanowicz z działu emitentów GPW. Okazało się, że nie taki diabeł straszny... I tu nieufnych przekonywały konkretne przykłady niekoniecznie dużych firm, którym wprowadzenie akcji do obrotu publicznego umożliwiło znalezienie inwestora strategicznego, budowę grupy kapitałowej czy sieci dystrybucji. (off)

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Współpraca

Sponsor Główny

Sponsor

Partner

Patronat medialny

POLECAMY W SERWISACH