• 1 Pn Wrz
 • 2 Wt Wrz

  XXIV Forum Ekonomiczne (2014)

  Socjalne, polityczne i gospodarcze konsekwencje światowego kryzysu postawiły pod znakiem zapytania skuteczność, ogólnie przyjętych teorii ekonomicznych czy instytucji finansowych. Europa stoi przed koniecznością głębokiej rewizji podejścia do polityki społecznej, relacji ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, konkurencyjności i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Przed tymi problemami stoją w równej mierze liderzy świata polityki, biznesu, nauki i kultury. Tylko współpraca między nimi, może stać się podstawą do wypracowania rozwiązań, od których zależy przyszłość Starego Kontynentu.

  Konkurs Złota Strona Emitenta startuje po raz ósmy

  Rozpoczyna się VIII edycja Konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Po ogłoszeniu kryteriów spółki giełdowe mają ponad 2 miesiące na wprowadzanie zmian na swoich stronach internetowych. 2 września rozpoczyna się ocena w ramach I etapu, której podlegać będą strony internetowe wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku New Connect.

 • 3 Śr Wrz
 • 4 Cz Wrz
 • 5 Pt Wrz
 • 6 So Wrz

  XX Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

  6 września br. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Marszałek Województwa Śląskiego już po raz piąty zaproszą na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Marka - Śląskie".

 • 7 Nie Wrz
 • 8 Pn Wrz
 • 9 Wt Wrz
 • 10 Śr Wrz
 • 11 Cz Wrz
 • 12 Pt Wrz
 • 13 So Wrz
 • 14 Nie Wrz
 • 15 Pn Wrz
 • 16 Wt Wrz

  ENERGETAB 2014

  Przed nami kolejna - już 27. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014, które odbędą się w dniach: od 16 do 18 września br.

 • 17 Śr Wrz
 • 18 Cz Wrz

  4INSULATION Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych

  Po raz pierwszy w Polsce branża izolacji przemysłowych spotka się 18-19 września w Krakowie podczas Międzynarodowych Targów Izolacji Przemysłowych 4INSULATION.

 • 19 Pt Wrz
 • 20 So Wrz
 • 21 Nie Wrz
 • 22 Pn Wrz

  IV Property Forum 2014

  IV Property Forum 2014 - największy w roku projekt konferencyjny dedykowany branży nieruchomości komercyjnych w Polsce. Dwa dni obrad, dziesięć sesji tematycznych. Blisko 1000 uczestników. Wieczorna gala wręczenia nagród Prime Property Prize.

  IV edycja Europejskiego Kongresu MŚP

  Panele dyskusyjne, warsztaty, liczne delegacje zagraniczne i konkretne rozwiązania dla przedsiębiorców. Z roku na rok przybywa nie tylko tematów oraz zagadnień dotyczących małych i średnich firm, ale też uczestników jednego z największych wydarzeń dedykowanych sektorowi MŚP – Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach, który odbędzie się w terminie 22-25 września 2014 roku. Od I edycji Kongres rozwija się i dopasowuje swoją formułę do aktualnych problemów MŚP. IV edycja to kolejna szansa na wypracowanie realnych rozwiązań.

 • 23 Wt Wrz
 • 24 Śr Wrz

  Konferencja: Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb

  Śląska Izba Budownictwa, PZITB Oddział w Katowicach, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz ITB, PZITB w Warszawie, PIIB, WST w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska zapraszają na Konferencję "Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb" w dniach 24-25 września 2014 r. w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, przy ul. Rolnej 43.

 • 25 Cz Wrz

  XI Targi Energii

  Energia elektryczna od ponad siedmiu już lat jest towarem oraz przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dystrybucji. Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca posiada możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy.

 • 26 Pt Wrz

  Pakiet Klimatyczno-Energetyczny 2030 – Jak wpłynie na europejski rynek energii?

  Europa w Polsce - konferencja PKEE i Eurelectric. W Warszawie o kluczowych aspektach Pakietu 2030 dyskutować będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Polskiego Rządu oraz biznesu.

 • 27 So Wrz
 • 28 Nie Wrz
 • 29 Pn Wrz
 • 30 Wt Wrz
 •  
RELACJA

Relacja z konferencji "Zmieniamy Polski Przemysł - Ochrona Środowiska"

20 października 2003

- Polska samodzielnie nie jest w stanie osiągnąć norm unijnych w zakresie ochrony środowiska, chociaż na ich spełnienia mamy czas aż do 2015 roku – przekonuje Czesław Śleziak, minister środowiska. Jak przypomina minister środowiska, w trakcie negocjacji nad przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej udało się naszej stronie wywalczyć okresy przejściowe w 10 dziedzinach związanych z ochroną środowiska. Pomimo tego, jego zdaniem, i tak do roku 2015 nie zdołamy wypełnić naszych zobowiązań ekologicznych wobec Unii.

- Pamiętajmy jednocześnie, że Komisja Europejska cały czas pracuje nad nowymi ustawami, które zaostrzają przepisy ochrony środowiska – mówi Czesław Śleziak.
Dlatego, zdaniem Śleziaka, trzeba liczyć na pomoc z unijnych funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, z których można dofinansować proekologiczne inwestycje.

Minister zwraca jednak uwagę, że proces pozyskiwania tych pieniędzy jest długotrwały – od pomysłu do przepływu pieniędzy mija średnio 2,2 lata, a zdarzają się projekty, kiedy ten okres przekracza 3 lata. Dlatego w poziomie wykorzystanie środków z obecnie funkcjonujących funduszy, np. ISPA, będzie można mówić dopiero około roku 2005.
- Bez zmian kadrowych, ilościowych i jakościowych funduszy europejskich nie da się w pełni wykorzystać. Do tej pory w Polsce robiliśmy to trochę chałupniczo – uważa Czesław Śleziak – Dzięki inwestycjom ekologicznym wiele osób może znaleźć pracę. W Unii Europejskiej w sektorze związanym z ekologią pracuje kilka milionów osób. My spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 20 lat dzięki takim inwestycjom powstanie ok. 350 tys. miejsc pracy. O skali koniecznych inwestycji niech świadczy to, że do roku 2015 w Polsce musi zostać zmodernizowanych, rozbudowanych lub zbudowanych ok. 1 tys. oczyszczalni ścieków – dodaje minister.

Dostosowanie się Polski do unijnych norm w zakresie ochrony środowiska to nie tylko inwestycje, ale także zmiana prawa. Jak mówi Śleziak, w ministerstwie środowiska w latach 2001-2002 przygotowano ponad 20 ustaw i 200 rozporządzeń. Nie wszystkie z tych dokumentów zostały jednak dobrze przygotowane i jak przyznaje sam minister niektóre trzeba będzie poprawić.

O tym, że Polska może nie wykorzystać wszystkich pieniędzy z unijnych funduszy przeświadczony jest senator Adam Graczyński, będący jednocześnie prezesem Polskiej Izby Ekologii. Jego zdaniem w ostatnich latach w naszym kraju zmalała ilość proekologicznych inwestycji.
- Obecnie nakłady na ochronę środowiska wynoszą ok. 6-7 mld zł. rocznie, jeszcze kilka lat temu było to ok. 9-10 mld. Żeby wykorzystać wszystkie środki z Unii Europejskiej trzeba wydawać rocznie ok. 15 mld zł. – przekonuje senator Graczyński.

Adam Graczyński zaniepokojony jest planami wicepremiera Jerzego Hausnera dotyczącymi pozbawienia osobowości prawnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i przekształcenie ich w wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jego zdaniem wojewódzkie fundusze ochrony środowiska są potrzebne i odgrywają ważną rolę w polityce regionalnej.

Prezes WOFOŚ w Katowicach, Wiesław Siwczak, również broni dotychczasowej koncepcji organizacyjnej wojewódzkich funduszy. Przyznaje jednak, że kłopoty z wykorzystaniem w pełni unijnych funduszy są spowodowane nie tylko brakiem pieniędzy na wymagany wkład własny ale także rosnącą ilością przestępstw i zjawisk kryminogennych wokół proekologicznych inwestycji, np. przy wyborze wykonawców.
- Administracja Unii Europejskiej bacznie przygląda się na co idą europejskie pieniądze i ma w tym bardzo dobre rozeznanie. Pojawiające się przestępstwa związane z wykorzystaniem pieniędzy z UE mogą doprowadzić do zmniejszenia ilości tych unijnych środków – uważa prezes Siwczak.

Przeciwko likwidacji osobowości prawnej wojewódzkich funduszy opowiada się także minister Czesław Śleziak. Przyznaje jednocześnie, że nie wszystkie fundusze działają prawidłowo – niektóre z nich zamiast inwestować pieniądze trzymają je w bankach, inne wydają na drobne projekty. Śleziak podkreśla, że wojewódzkie fundusze są instrumentem w rękach samorządów wojewódzkich do prowadzenia polityki ochrony środowiska, a obowiązek prowadzenia właśnie takiej polityki nakłada na nie prawo ochrony środowiska.
Minister środowiska zwraca uwagę, ze po wejściu Polski do Unii Europejskiej musi nastąpić zmiana myślenia o ekologii. Do tej pory, jego zdaniem, spora część społeczeństwa, traktowała ten problem z przymróżeniem oka a przedsiębiorcy nie bardzo przejmowali się ekologicznymi normami. W Unii na kwestie związane z ochroną środowiska zwraca się jednak dużą (i w wciąż rosnącą) uwagę i jak uważa minister Śleziak niektórym firmom może być trudno dostosować się do nowych wymagań.

Potwierdza to Henryk Tymowski, wiceprezes PKE, który mówi, że w roku 2016 tylko 600 MW z PKE będzie spełniało unijne normy ekologiczne z ok. 5 tys. obecnie zainstalowanych!
Grzegorz Górski, prezes Electrabel Polska, zwraca uwagę że koszty wdrożenia dyrektywy IPPC w naszym kraju wynoszą ok. 36 mld zł. Niektóre inwestycje, które wynikają z tej dyrektywy są jego zdaniem nieopłacalne, prezes Górski mówi, że chcąc spełnić te wymagania trzeba by było np. w Elektrowni Połaniec (której właścicielem jest Electrabel) wybudować instalację ograniczanie emisji NOx wartą ok. 300 mln euro. Prezes Electrabela przekonuje, że wynegocjowane ostatecznie podczas rundy negocjacji w Kopenhadze normy emisji dla naszego kraju są niższe niż te, które określono w okresach przejściowych.

- Mam wrażenie, że w Kopenhadze polską energetyką sprzedano za mleko – mówi Grzegorz Górski, komentując przy tym korzystny wynik kopenhaskich negocjacji dla rolników.
Jednak jak zauważa poseł Jan Rzymełka energetyka, w przeciwieństwie np. do górnictwa, poważnie podchodzi do problemów ekologicznych.

- Niepłacanie kar za zatruwanie środowiska przez część górnictwa jest demoralizujące i szkodliwe przy tym dla mieszkańców regionu. W Unii Europejskiej nie będzie jednak sytuacji, że górnictwo nie będzie płacić, tam każde zwolnienia traktowane są jako pomoc publiczna, którą regulują przepisy – mówi Jan Rzymełka.

Rzymełka przypomina o konieczności dostosowania polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska do przepisów unijnych, gdy tego nie zrobimy, możemy płacić kary, tak jak to robi np. Grecja, która codziennie płaci karę w wys. 16 tys. euro za brak systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Do wymiany powyższych opinii doszlo podczas konferencji z cyklu „Zmieniamy Polski Przemysł“ jaka odbyła się w 20 pażdziernika w Katowicach. W trakcie konferencji Maria Korolec z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zaprezentowała założenia polityki Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska, a Arleta Marcinkowska z Ernst&Young przedstawiła możliwości dofinansowania ekologicznych inwestycji przez przedsiębiorstwa ze środków unijnych. O systemie handlu emisjami, i potencjalnych korzyściach wynikających z tego dla Polski, mówił Stanisław Wajda z CMC Cameron MCKenna a Tomasz Chruszczow ze Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych przedstawiał obowiązki dla polskiego przemysłu wynikające z dyrektyw IPCC. (D.C.)

POPRZEDNIE EDYCJE

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Patronat Honorowy

Sponsor Główny

Partner

Współpraca

Patronat medialny

POLECAMY W SERWISACH