• 1 Śr Paź
 • 2 Cz Paź
 • 3 Pt Paź
 • 4 So Paź
 • 5 Nie Paź
 • 6 Pn Paź
 • 7 Wt Paź

  Kongres Mieszkaniowy - Dni Dewelopera 2014

  7 i 8 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbędzie się piąta edycja Kongresu Mieszkaniowego - Dni Dewelopera. Poruszane podczas wydarzenia tematy będą dotyczyć nowych inwestycji, ewoluujących potrzeb mieszkańców, przemian społecznych i gospodarczych, jakie zaszły w XXI wieku. Głównym organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Firm Dewelop-erskich, zaś współorganizatorami są Narodowy Bank Polski, Zachodnia Izba Gospodarcza i Hala Stulecia.

 • 8 Śr Paź

  GISforum 2014

  Konferencja GISforum jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Wydarzenie gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów.

  I Opolski Festiwal Ekoenergetyczny

  I Opolski Festiwal Ekoenergetyczny jest kontynuacją Forum Ekoenergetycznego, odbywającego się od pięciu lat w Polkowicach. Opolski Festiwal zawiera w sobie kilkadziesiąt imprez mieszczących się w trzech blokach tematycznych: odnawialne źródła energii (OZE), oszczędności energetyczne w budownictwie oraz ekomotoryzacja.

 • 9 Cz Paź

  Kongres Kolejowy 2014

  Kongres Kolejowy to największe i najbardziej prestiżowe cykliczne wydarzenie konferencyjne poświęcone branży transportu szynowego w naszym kraju. Co roku bierze w nim udział kilkuset przedstawicieli biznesu, menadżerowie, jak również najwyższego szczebla politycy i samorządowcy zainteresowani rozwojem transportu kolejowego i jego pozytywnym wpływem na polską gospodarkę.

 • 10 Pt Paź
 • 11 So Paź
 • 12 Nie Paź
 • 13 Pn Paź

  Gala Nowy Impuls 2014

  Grupa PTWP SA, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal wnp.pl, podczas pierwszego dnia Kongresu Nowego Przemysłu przyzna wyróżnienia Nowy Impuls 2014.

 • 14 Wt Paź

  EUROTOOL 2014

  19 edycja czołowego spotkania branży obróbki materiałów odbędzie w nowym Centrum Targowym EXPO Kraków w dniach 14-16 października 2014.

 • 15 Śr Paź
 • 16 Cz Paź

  Konferencja Youth & Business CoAction

  Youth & Business CoAction jest jednodniową, innowacyjną konferencją skierowaną dla studentów śląskich uczelni wyższych zainteresowanych tematem rozwoju osobistego oraz wyzwaniami, z jakimi zmaga się dzisiejszy rynek pracy.

  Dni Kariery w Katowicach

  W wydarzeniu co roku bierze udział 250 wystawców i ponad 40 000 studentów. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie innowacyjna konferencja Youth&Business CoAction, skupiająca się - podobnie jak Dni Kariery - na temacie kariery oraz rynku pracy.

 • 17 Pt Paź
 • 18 So Paź
 • 19 Nie Paź
 • 20 Pn Paź
 • 21 Wt Paź

  Polski Gaz Ziemny 2020. Doświadczenia-Bariery-Szanse

  Polski Gaz Ziemny 2020 to cykl konferencji zainicjowany w 2011 roku przez organizację zrzeszającą firmy z sektora naftowo-gazowego, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania i/lub wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Wydarzenie stało się forum wymiany opinii i dyskusji pomiędzy praktykami biznesu a administracją państwową na temat aktualnych zagadnień związanych z rozwojem rynku poszukiwań i wydobycia w Polsce.

 • 22 Śr Paź
 • 23 Cz Paź

  Złom, stal jedno ma imię. Dywagacje na temat sytuacji rynkowej we współzależnych obszarach biznesowych

  Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca środowisko firm zajmujących się zagospodarowaniem złomu metali zaprasza na Konferencję "Złom, stal jedno ma imię. Dywagacje na temat sytuacji rynkowej we współzależnych obszarach biznesowych”, która odbędzie się w dniu 23 października 2014 roku w Krakowie, poświęconej sytuacji branży złomowej i stalowej w Polsce.

 • 24 Pt Paź
 • 25 So Paź

  Największe szkolenie na symulacji biznesowej!

  Ponad 300 firm w Polsce skorzystało już z najbardziej zaawansowanej symulacji biznesowej GMC. To doskonała metoda na szkolenie, integrowanie i motywowanie pracowników, menedżerów, młodych talentów. Obecnie trwają zapisy do kolejnej edycji dostępnej on-line.

  IX Kongres Obywatelski „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”

  Najważniejszym warunkiem naszego narodowego sukcesu w następnych dekadach jest zmiana postaw, wzorców myślenia i zachowań Polaków. To wyzwanie, przed którym stoi każdy z nas oraz my wszyscy jako społeczeństwo.

 • 26 Nie Paź
 • 27 Pn Paź
 • 28 Wt Paź
 • 29 Śr Paź
 • 30 Cz Paź
 • 31 Pt Paź
 •  

Relacja z konferencji "Zmieniamy Polski Przemysł - Ochrona Środowiska"

20 października 2003

- Polska samodzielnie nie jest w stanie osiągnąć norm unijnych w zakresie ochrony środowiska, chociaż na ich spełnienia mamy czas aż do 2015 roku – przekonuje Czesław Śleziak, minister środowiska. Jak przypomina minister środowiska, w trakcie negocjacji nad przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej udało się naszej stronie wywalczyć okresy przejściowe w 10 dziedzinach związanych z ochroną środowiska. Pomimo tego, jego zdaniem, i tak do roku 2015 nie zdołamy wypełnić naszych zobowiązań ekologicznych wobec Unii.

- Pamiętajmy jednocześnie, że Komisja Europejska cały czas pracuje nad nowymi ustawami, które zaostrzają przepisy ochrony środowiska – mówi Czesław Śleziak.
Dlatego, zdaniem Śleziaka, trzeba liczyć na pomoc z unijnych funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, z których można dofinansować proekologiczne inwestycje.

Minister zwraca jednak uwagę, że proces pozyskiwania tych pieniędzy jest długotrwały – od pomysłu do przepływu pieniędzy mija średnio 2,2 lata, a zdarzają się projekty, kiedy ten okres przekracza 3 lata. Dlatego w poziomie wykorzystanie środków z obecnie funkcjonujących funduszy, np. ISPA, będzie można mówić dopiero około roku 2005.
- Bez zmian kadrowych, ilościowych i jakościowych funduszy europejskich nie da się w pełni wykorzystać. Do tej pory w Polsce robiliśmy to trochę chałupniczo – uważa Czesław Śleziak – Dzięki inwestycjom ekologicznym wiele osób może znaleźć pracę. W Unii Europejskiej w sektorze związanym z ekologią pracuje kilka milionów osób. My spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 20 lat dzięki takim inwestycjom powstanie ok. 350 tys. miejsc pracy. O skali koniecznych inwestycji niech świadczy to, że do roku 2015 w Polsce musi zostać zmodernizowanych, rozbudowanych lub zbudowanych ok. 1 tys. oczyszczalni ścieków – dodaje minister.

Dostosowanie się Polski do unijnych norm w zakresie ochrony środowiska to nie tylko inwestycje, ale także zmiana prawa. Jak mówi Śleziak, w ministerstwie środowiska w latach 2001-2002 przygotowano ponad 20 ustaw i 200 rozporządzeń. Nie wszystkie z tych dokumentów zostały jednak dobrze przygotowane i jak przyznaje sam minister niektóre trzeba będzie poprawić.

O tym, że Polska może nie wykorzystać wszystkich pieniędzy z unijnych funduszy przeświadczony jest senator Adam Graczyński, będący jednocześnie prezesem Polskiej Izby Ekologii. Jego zdaniem w ostatnich latach w naszym kraju zmalała ilość proekologicznych inwestycji.
- Obecnie nakłady na ochronę środowiska wynoszą ok. 6-7 mld zł. rocznie, jeszcze kilka lat temu było to ok. 9-10 mld. Żeby wykorzystać wszystkie środki z Unii Europejskiej trzeba wydawać rocznie ok. 15 mld zł. – przekonuje senator Graczyński.

Adam Graczyński zaniepokojony jest planami wicepremiera Jerzego Hausnera dotyczącymi pozbawienia osobowości prawnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i przekształcenie ich w wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jego zdaniem wojewódzkie fundusze ochrony środowiska są potrzebne i odgrywają ważną rolę w polityce regionalnej.

Prezes WOFOŚ w Katowicach, Wiesław Siwczak, również broni dotychczasowej koncepcji organizacyjnej wojewódzkich funduszy. Przyznaje jednak, że kłopoty z wykorzystaniem w pełni unijnych funduszy są spowodowane nie tylko brakiem pieniędzy na wymagany wkład własny ale także rosnącą ilością przestępstw i zjawisk kryminogennych wokół proekologicznych inwestycji, np. przy wyborze wykonawców.
- Administracja Unii Europejskiej bacznie przygląda się na co idą europejskie pieniądze i ma w tym bardzo dobre rozeznanie. Pojawiające się przestępstwa związane z wykorzystaniem pieniędzy z UE mogą doprowadzić do zmniejszenia ilości tych unijnych środków – uważa prezes Siwczak.

Przeciwko likwidacji osobowości prawnej wojewódzkich funduszy opowiada się także minister Czesław Śleziak. Przyznaje jednocześnie, że nie wszystkie fundusze działają prawidłowo – niektóre z nich zamiast inwestować pieniądze trzymają je w bankach, inne wydają na drobne projekty. Śleziak podkreśla, że wojewódzkie fundusze są instrumentem w rękach samorządów wojewódzkich do prowadzenia polityki ochrony środowiska, a obowiązek prowadzenia właśnie takiej polityki nakłada na nie prawo ochrony środowiska.
Minister środowiska zwraca uwagę, ze po wejściu Polski do Unii Europejskiej musi nastąpić zmiana myślenia o ekologii. Do tej pory, jego zdaniem, spora część społeczeństwa, traktowała ten problem z przymróżeniem oka a przedsiębiorcy nie bardzo przejmowali się ekologicznymi normami. W Unii na kwestie związane z ochroną środowiska zwraca się jednak dużą (i w wciąż rosnącą) uwagę i jak uważa minister Śleziak niektórym firmom może być trudno dostosować się do nowych wymagań.

Potwierdza to Henryk Tymowski, wiceprezes PKE, który mówi, że w roku 2016 tylko 600 MW z PKE będzie spełniało unijne normy ekologiczne z ok. 5 tys. obecnie zainstalowanych!
Grzegorz Górski, prezes Electrabel Polska, zwraca uwagę że koszty wdrożenia dyrektywy IPPC w naszym kraju wynoszą ok. 36 mld zł. Niektóre inwestycje, które wynikają z tej dyrektywy są jego zdaniem nieopłacalne, prezes Górski mówi, że chcąc spełnić te wymagania trzeba by było np. w Elektrowni Połaniec (której właścicielem jest Electrabel) wybudować instalację ograniczanie emisji NOx wartą ok. 300 mln euro. Prezes Electrabela przekonuje, że wynegocjowane ostatecznie podczas rundy negocjacji w Kopenhadze normy emisji dla naszego kraju są niższe niż te, które określono w okresach przejściowych.

- Mam wrażenie, że w Kopenhadze polską energetyką sprzedano za mleko – mówi Grzegorz Górski, komentując przy tym korzystny wynik kopenhaskich negocjacji dla rolników.
Jednak jak zauważa poseł Jan Rzymełka energetyka, w przeciwieństwie np. do górnictwa, poważnie podchodzi do problemów ekologicznych.

- Niepłacanie kar za zatruwanie środowiska przez część górnictwa jest demoralizujące i szkodliwe przy tym dla mieszkańców regionu. W Unii Europejskiej nie będzie jednak sytuacji, że górnictwo nie będzie płacić, tam każde zwolnienia traktowane są jako pomoc publiczna, którą regulują przepisy – mówi Jan Rzymełka.

Rzymełka przypomina o konieczności dostosowania polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska do przepisów unijnych, gdy tego nie zrobimy, możemy płacić kary, tak jak to robi np. Grecja, która codziennie płaci karę w wys. 16 tys. euro za brak systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Do wymiany powyższych opinii doszlo podczas konferencji z cyklu „Zmieniamy Polski Przemysł“ jaka odbyła się w 20 pażdziernika w Katowicach. W trakcie konferencji Maria Korolec z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zaprezentowała założenia polityki Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska, a Arleta Marcinkowska z Ernst&Young przedstawiła możliwości dofinansowania ekologicznych inwestycji przez przedsiębiorstwa ze środków unijnych. O systemie handlu emisjami, i potencjalnych korzyściach wynikających z tego dla Polski, mówił Stanisław Wajda z CMC Cameron MCKenna a Tomasz Chruszczow ze Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych przedstawiał obowiązki dla polskiego przemysłu wynikające z dyrektyw IPCC. (D.C.)

POPRZEDNIE EDYCJE

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Patronat Honorowy

Sponsor Główny

Partner

Współpraca

Patronat medialny

POLECAMY W SERWISACH