Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Forum Zmieniamy Polski Przemysł

Warszawa  •  6 lutego 2017

Pobierz agendę jako PDF

9.00-11.00 | sesja inauguracyjna
Polska gospodarka. Śmiałe plany i weryfikująca przyszłość
·        Rok pracy nowego rządu. Gospodarcza przyszłość. Nadzieje i obawy polskiego biznesu – plon badania Nowego Przemysłu
·        Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Co dały konsultacje, jakie korekty należałoby wprowadzić? Czy umiemy ze sobą rozmawiać?
·        Cel i efekty zmian w związanych z gospodarką strukturach państwa. Nowe instytucje, regulacje i narzędzia wspierania rozwoju. Cele reform
·        Polskie gospodarcze „spécialités de la maison”. Jak uciec z pułapki średniego wzrostu? Sposoby ze Strategii
·        Administracja-nauka-biznes-społeczeństwo – system naczyń bardzo połączonych. Proinnowacyjne koncepcje administracji państwowej i praktyka według przedsiębiorców i naukowców
·        Zagranica u nas. Pożądane inwestycje – jakich szczególnie potrzebujemy? Czy stać nas już na grymaszenie?
·        My za granicą. Eksport na piedestale, marnie z inwestycjami. Projekcje przyszłości

11.30-13.00 | sesja tematyczna
Innowacje w polskiej gospodarce. Wielkie plany, wielkie słowa, wielkie potrzeby
·        Miejsce Polski na innowacyjnej mapie kontynentu, czyli smutna rzeczywistość
·        Innowacyjne szlaki założeń Strategii Morawieckiego. Milowe skoki i drobne kroki
·        Komercjalizacja to jest to! Programy reform według Jarosława Gowina
·        Rewolucja na uczelniach i jej zamierzone skutki. Dalsze reformy – tzw. Ustawa 2.0. Rezultaty dla gospodarki
·        Wysyp nowych instytucji. Jak mają one usprawnić proinnowacyjne procesy?
·        Innowacje społeczne: bez korzystnego klimatu nie mamy szans. Zmiana postaw potrzebna od zaraz

11.30-13.00 | sesja tematyczna
Inwestycje infrastrukturalne. Zamknięcie czy otwarcie?
·        Przetargi, finanse i... czas – jak skutecznie i sprawnie dokończyć kluczowe inwestycje w infrastrukturze drogowej i kolejowej?
·        Po przeglądzie i weryfikacji: w jakiej kondycji polski sektor budowlany dotrwa do uruchomienia szerokiego frontu inwestycji publicznych? Nie powtarzajmy błędów – co zmieniło się w procedurach i organizacji inwestycji
·        Nowe projekty, ich użyteczność w skali kraju/Europy i źródła finansowania (Via Carpatia, inwestycje w wodnym transporcie śródlądowym etc.)
·        Infrastruktura, bezpieczeństwo, rynek. Inwestycje w sieci przesyłu mediów i surowców (energia, gaz, ropa naftowa) – ich znaczenie gospodarcze i polityczne

11.30-13.00 | sesja tematyczna
W globalnym kontekście – polskie firmy wśród konkurencji

·        Polska gospodarcza obecność na świecie – punkt wyjścia. Globalne zjawiska, które mogą nam sprzyjać i te, które mogą postęp krępować
·        Po skrzydłami Polskiego Funduszu Rozwoju: skupienie instytucji wsparcia polskiego eksportu i inwestycji zagranicznych. Merytoryczne korzyści ze scalenia. Szanse i mielizny
·        Katalog zmian. Polska Agencja Handlu i Inwestycji, dynamizacja pracy KUKE i BGK. Co dalej z „dyplomacją gospodarczą”?    
·        Polskie eksportowe specjalności. Co utrzymywać, co lansować, a co nie ma przyszłości. Zamiary i siły. Spojrzenie rządu, okiem biznesu
·        Jak dynamizować ekspansję wielkich polskich firm? Jak ośmielać i dopomagać sektorowi MSP? O doborze skutecznych metod
·        Przegląd dokonań i pobożnych życzeń. Rynki perspektywiczne, rynki zablokowane, inicjatywy chybione. Strategia w pomocy państwa – kontynuacja wysiłków plus nowe otwarcie

13.30-15.00 | sesja tematyczna
Zarządzanie w realiach rewolucji przemysłowej. Światowe drogi, polskie ścieżki 

·        Wizja i rzeczywistość. Na jakim etapie w drodze do „fabryki przyszłości” się znajdujemy?
·        Polska w zmieniającym się świecie. Przemysł 4.0 w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
·        Big Data, internet rzeczy, robotyzacja, automatyzacja… Instrumenty, a nie cel sam w sobie
·        W walce z konkurencją o klienta. Analityka biznesowa tworzy różnicę. Intuicja i doświadczenie już się nie liczą?
·        Industry 4.0 = Menedżer 4,0 = Pracownik 4.0. Zarządzanie i kształcenie w dobie IV rewolucji przemysłowej – szczypta obaw
·        Człowiek i maszyna na rynku pracy. Czy grozi nam dominacja sztucznej inteligencji?   

13.30-15.00 | sesja tematyczna
2030: horyzonty polskiej i światowej energetyki. Prognozy i dylematy

·        Polska i Unia. Dokąd idziemy: więcej energetycznej wspólnoty czy faktyczna dezintegracja?
·        „Czysta energia z konwencjonalnych źródeł”. Absurd, pobożne życzenia czy milowe kroki do ideału?
·        Energia od telekomów, a internet z energetyki… Z czego będzie żyła energetyka zawodowa?
·        Magazynowanie energii. Raport, co jest możliwe dziś. I do czego powinniśmy zmierzać? Perspektywy
·        System zaopatrzenia w energię. Energetyka obywatelska kontra koncerny – a może pokojowe współistnienie?
·        Innowacje w efektywnym wykorzystaniu energii. Zeroenergetyczny wzrost gospodarczy – utopia czy realizm?
·        Gotowi na wyzwania jutra? Polska energetyka w dobie rewolucji technologicznej, czyli elektromobilność czy wodór
·        Poza granice 2030, czyli futurystyka, ale z rysem prawdopodobieństwa

15.15-16.30 | sesja tematyczna
Firmy rodzinne. Własność, sukcesja, konkurencyjność

·        Rodzina i biznes – tradycja odczytywana na nowo. Firmy osierocone, czyli problem z sukcesją. Generacyjna wymiana menedżerów: między nowoczesnością a tradycyjnymi wartościami. Czy innowacje są zawsze skuteczne?
·        Zarządzanie w firmach rodzinnych. „Ja to zmienię!” – styl przywódczy młodych lwów. Zmiany z duchem czasu. O pożytkach z konserwatyzmu
·        Kapitał (ale nie Marksa). Źródła i rodzaje rozwoju działalności firm familijnych. Inwestycyjne azymuty
·        Przedsiębiorstwa rodzinne w perspektywie internacjonalizacji, globalizacji i Industry 4.0

15.15-16.30 | sesja tematyczna
Armia, nowoczesność, rozwój. Przemysł obronny w polskiej gospodarce

·        Nowa strategia – aktualizacja planu modernizacji armii: pięć priorytetów. Niedoszacowanie wydatków czy ograniczenia budżetowe? Więcej za mniej? Nakłady i ich efekty w zamówieniach. Wpływ na rynek
·        Nasza armia – wzór 2030. O czym zdecydują nowe zamówienia? Wykorzystanie rodzimego potencjału produkcyjnego. Polska Grupa Zbrojeniowa – możliwości, oczekiwania wojska, model docelowy. Realne widoki na eksport
·        Offset – ale jaki? Doświadczenia i priorytety. Relacje z inwestorami zagranicznymi – nowe zasady, nowa praktyka?
·        Co z kraju, co z zagranicy: współpraca międzynarodowa w ramach NATO. Firmy prywatne i państwowe – produkcja dla wojska a własność, wolny rynek i swoboda konkurencji
·        Nowe technologie w służbie wojska. Branża obronna jako nośnik innowacyjności w krajowych realiach – postulat czy fakt (przegląd dobrych praktyk, nauka i przemysł). Polskie specjalności. W stronę dronów?

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP