PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
 • 1 Śr Lis
 • 2 Cz Lis
 • 3 Pt Lis
 • 4 So Lis
 • 5 Nie Lis
 • 6 Pn Lis
 • 7 Wt Lis
 • 8 Śr Lis
 • 9 Cz Lis
 • 10 Pt Lis
 • 11 So Lis
 • 12 Nie Lis
 • 13 Pn Lis
 • 14 Wt Lis
 • 15 Śr Lis

  PulsHR_Day

  Wyzwania rekrutacyjne, trendy na polskim rynku pracy, Business Sevices, szkolnictwo branżowe, nowoczesne technologie w HR, współpraca samorządu z biznesem - te tematy będą przedmiotem dyskusji podczas PulsHR_Day. Na wydarzenie, na które do Katowic przyjadą także znani mówcy, dr Mateusz Grzesiak i Jakub B. Bączek, rejestruje się coraz więcej uczestników.

 • 16 Cz Lis

  Kongres 590

  Kongres 590 to miejsce łączące reprezentantów wielu środowisk, mających realny wpływ na obecną sytuację oraz tempo rozwoju naszego państwa.

  Regionalne Property Forum Łódź

  Łódź na przestrzeni ostatnich lat przechodzi niebywałą metamorfozę – z miasta z upadającym przemysłem włókienniczym w miasto dynamicznie otwierające się na nowoczesny biznes, z atrakcyjną ofertą nowych i zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni.

 • 17 Pt Lis

  Czarny Diament - gala wręczenia nagród

  Nagroda "CZARNY DIAMENT" została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska.

 • 18 So Lis
 • 19 Nie Lis
 • 20 Pn Lis

  V Europejski Kongres Mobilności Pracy

  Jakie konsekwencje dla wspólnego europejskiego rynku przyniosą zmiany zasad wysyłania pracowników za granicę? Na co muszą przygotować się przedsiębiorstwa - nie tylko te delegujące, ale także planujące zwykłe delegacje i wyjazdy wewnątrzkorporacyjne? Jak uniknąć wysokich kar? Jakie zmiany czekają pracowników? Na te pytania odpowiedzą eksperci V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w dniach 20-21 listopada w Krakowie.

 • 21 Wt Lis
 • 22 Śr Lis
 • 23 Cz Lis

  Pozytywna energia - szanse i wyzwania dla start-upów w polskim sektorze energetycznym

  Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE) zaprasza na debatę na temat szans i wyzwań dla start-up'ów w sektorze energetycznym.

 • 24 Pt Lis
 • 25 So Lis
 • 26 Nie Lis
 • 27 Pn Lis

  Konferencja Górnictwo

  Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego wciąż nie jest dobra, ale zmienia się na lepsze – w wyniku wewnętrznych przeobrażeń i czynników zewnętrznych. Bilans tych procesów, ich kontynuacja i potencjalne skutki zmian będą tematem dorocznej Konferencji Górnictwo, która odbędzie się 27 listopada w Katowicach.

 • 28 Wt Lis
 • 29 Śr Lis
 • 30 Cz Lis
 •  

Forum Zmieniamy Polski Przemysł

6 lutego 2017 Warszawa

Agenda Forum Zmieniamy Polski Przemysł

9.00-11.00 | sesja inauguracyjna
Polska gospodarka. Śmiałe plany i weryfikująca przyszłość
·        Rok pracy nowego rządu. Gospodarcza przyszłość. Nadzieje i obawy polskiego biznesu – plon badania Nowego Przemysłu
·        Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Co dały konsultacje, jakie korekty należałoby wprowadzić? Czy umiemy ze sobą rozmawiać?
·        Cel i efekty zmian w związanych z gospodarką strukturach państwa. Nowe instytucje, regulacje i narzędzia wspierania rozwoju. Cele reform
·        Polskie gospodarcze „spécialités de la maison”. Jak uciec z pułapki średniego wzrostu? Sposoby ze Strategii
·        Administracja-nauka-biznes-społeczeństwo – system naczyń bardzo połączonych. Proinnowacyjne koncepcje administracji państwowej i praktyka według przedsiębiorców i naukowców
·        Zagranica u nas. Pożądane inwestycje – jakich szczególnie potrzebujemy? Czy stać nas już na grymaszenie?
·        My za granicą. Eksport na piedestale, marnie z inwestycjami. Projekcje przyszłości

11.30-13.00 | sesja tematyczna
Innowacje w polskiej gospodarce. Wielkie plany, wielkie słowa, wielkie potrzeby
·        Miejsce Polski na innowacyjnej mapie kontynentu, czyli smutna rzeczywistość
·        Innowacyjne szlaki założeń Strategii Morawieckiego. Milowe skoki i drobne kroki
·        Komercjalizacja to jest to! Programy reform według Jarosława Gowina
·        Rewolucja na uczelniach i jej zamierzone skutki. Dalsze reformy – tzw. Ustawa 2.0. Rezultaty dla gospodarki
·        Wysyp nowych instytucji. Jak mają one usprawnić proinnowacyjne procesy?
·        Innowacje społeczne: bez korzystnego klimatu nie mamy szans. Zmiana postaw potrzebna od zaraz

11.30-13.00 | sesja tematyczna
Inwestycje infrastrukturalne. Zamknięcie czy otwarcie?
·        Przetargi, finanse i... czas – jak skutecznie i sprawnie dokończyć kluczowe inwestycje w infrastrukturze drogowej i kolejowej?
·        Po przeglądzie i weryfikacji: w jakiej kondycji polski sektor budowlany dotrwa do uruchomienia szerokiego frontu inwestycji publicznych? Nie powtarzajmy błędów – co zmieniło się w procedurach i organizacji inwestycji
·        Nowe projekty, ich użyteczność w skali kraju/Europy i źródła finansowania (Via Carpatia, inwestycje w wodnym transporcie śródlądowym etc.)
·        Infrastruktura, bezpieczeństwo, rynek. Inwestycje w sieci przesyłu mediów i surowców (energia, gaz, ropa naftowa) – ich znaczenie gospodarcze i polityczne

11.30-13.00 | sesja tematyczna
W globalnym kontekście – polskie firmy wśród konkurencji

·        Polska gospodarcza obecność na świecie – punkt wyjścia. Globalne zjawiska, które mogą nam sprzyjać i te, które mogą postęp krępować
·        Po skrzydłami Polskiego Funduszu Rozwoju: skupienie instytucji wsparcia polskiego eksportu i inwestycji zagranicznych. Merytoryczne korzyści ze scalenia. Szanse i mielizny
·        Katalog zmian. Polska Agencja Handlu i Inwestycji, dynamizacja pracy KUKE i BGK. Co dalej z „dyplomacją gospodarczą”?    
·        Polskie eksportowe specjalności. Co utrzymywać, co lansować, a co nie ma przyszłości. Zamiary i siły. Spojrzenie rządu, okiem biznesu
·        Jak dynamizować ekspansję wielkich polskich firm? Jak ośmielać i dopomagać sektorowi MSP? O doborze skutecznych metod
·        Przegląd dokonań i pobożnych życzeń. Rynki perspektywiczne, rynki zablokowane, inicjatywy chybione. Strategia w pomocy państwa – kontynuacja wysiłków plus nowe otwarcie

13.30-15.00 | sesja tematyczna
Zarządzanie w realiach rewolucji przemysłowej. Światowe drogi, polskie ścieżki 

·        Wizja i rzeczywistość. Na jakim etapie w drodze do „fabryki przyszłości” się znajdujemy?
·        Polska w zmieniającym się świecie. Przemysł 4.0 w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
·        Big Data, internet rzeczy, robotyzacja, automatyzacja… Instrumenty, a nie cel sam w sobie
·        W walce z konkurencją o klienta. Analityka biznesowa tworzy różnicę. Intuicja i doświadczenie już się nie liczą?
·        Industry 4.0 = Menedżer 4,0 = Pracownik 4.0. Zarządzanie i kształcenie w dobie IV rewolucji przemysłowej – szczypta obaw
·        Człowiek i maszyna na rynku pracy. Czy grozi nam dominacja sztucznej inteligencji?   

13.30-15.00 | sesja tematyczna
2030: horyzonty polskiej i światowej energetyki. Prognozy i dylematy

·        Polska i Unia. Dokąd idziemy: więcej energetycznej wspólnoty czy faktyczna dezintegracja?
·        „Czysta energia z konwencjonalnych źródeł”. Absurd, pobożne życzenia czy milowe kroki do ideału?
·        Energia od telekomów, a internet z energetyki… Z czego będzie żyła energetyka zawodowa?
·        Magazynowanie energii. Raport, co jest możliwe dziś. I do czego powinniśmy zmierzać? Perspektywy
·        System zaopatrzenia w energię. Energetyka obywatelska kontra koncerny – a może pokojowe współistnienie?
·        Innowacje w efektywnym wykorzystaniu energii. Zeroenergetyczny wzrost gospodarczy – utopia czy realizm?
·        Gotowi na wyzwania jutra? Polska energetyka w dobie rewolucji technologicznej, czyli elektromobilność czy wodór
·        Poza granice 2030, czyli futurystyka, ale z rysem prawdopodobieństwa

15.15-16.30 | sesja tematyczna
Firmy rodzinne. Własność, sukcesja, konkurencyjność

·        Rodzina i biznes – tradycja odczytywana na nowo. Firmy osierocone, czyli problem z sukcesją. Generacyjna wymiana menedżerów: między nowoczesnością a tradycyjnymi wartościami. Czy innowacje są zawsze skuteczne?
·        Zarządzanie w firmach rodzinnych. „Ja to zmienię!” – styl przywódczy młodych lwów. Zmiany z duchem czasu. O pożytkach z konserwatyzmu
·        Kapitał (ale nie Marksa). Źródła i rodzaje rozwoju działalności firm familijnych. Inwestycyjne azymuty
·        Przedsiębiorstwa rodzinne w perspektywie internacjonalizacji, globalizacji i Industry 4.0

15.15-16.30 | sesja tematyczna
Armia, nowoczesność, rozwój. Przemysł obronny w polskiej gospodarce

·        Nowa strategia – aktualizacja planu modernizacji armii: pięć priorytetów. Niedoszacowanie wydatków czy ograniczenia budżetowe? Więcej za mniej? Nakłady i ich efekty w zamówieniach. Wpływ na rynek
·        Nasza armia – wzór 2030. O czym zdecydują nowe zamówienia? Wykorzystanie rodzimego potencjału produkcyjnego. Polska Grupa Zbrojeniowa – możliwości, oczekiwania wojska, model docelowy. Realne widoki na eksport
·        Offset – ale jaki? Doświadczenia i priorytety. Relacje z inwestorami zagranicznymi – nowe zasady, nowa praktyka?
·        Co z kraju, co z zagranicy: współpraca międzynarodowa w ramach NATO. Firmy prywatne i państwowe – produkcja dla wojska a własność, wolny rynek i swoboda konkurencji
·        Nowe technologie w służbie wojska. Branża obronna jako nośnik innowacyjności w krajowych realiach – postulat czy fakt (przegląd dobrych praktyk, nauka i przemysł). Polskie specjalności. W stronę dronów?

CENTRUM MULTIMEDIALNE

POLECAMY W SERWISACH