PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
 • 1 Nie Paź
 • 2 Pn Paź

  Konferencja Risk Engineering Days

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii  pozwalających na przewidywanie awarii maszyn, zmniejszenie ryzyka przestoju zakładów produkcyjnych, budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, ochrona firm przed atakami hackerskimi, kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa – są to zagadnienia bliskie każdemu nowoczesnemu przedsiębiorcy. Okazją do poszerzenia wiedzy i wysłuchania ekspertów w tych dziedzinach będzie Konferencja Risk Engineering Days.

 • 3 Wt Paź
 • 4 Śr Paź
 • 5 Cz Paź
 • 6 Pt Paź
 • 7 So Paź
 • 8 Nie Paź
 • 9 Pn Paź
 • 10 Wt Paź
 • 11 Śr Paź
 • 12 Cz Paź
 • 13 Pt Paź
 • 14 So Paź
 • 15 Nie Paź
 • 16 Pn Paź
 • 17 Wt Paź
 • 18 Śr Paź

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Generują 50% PKB i tworzą ponad 70% miejsc pracy. Współutrzymują ZUS i wydatnie dokładają się do programu 500+. Pomimo tego napotykają na szereg utrudnień – nie tylko fiskalno-prawnych – w codziennej działalności. Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej mówią: „uwolnić biznes!”. Pod tym wielowątkowym hasłem ruszyła rejestracja uczestników VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach!

 • 19 Cz Paź
 • 20 Pt Paź
 • 21 So Paź
 • 22 Nie Paź
 • 23 Pn Paź
 • 24 Wt Paź
 • 25 Śr Paź
 • 26 Cz Paź

  Regionalne Property Forum Trójmiasto

  Odświeżona formuła, więcej sesji, nowe tematy i PropertyDesign.pl Workplace Talks – taka będzie kolejna edycja regionalnej konferencji Property Forum Trójmiasto.

 • 27 Pt Paź
 • 28 So Paź

  Gala wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska 2017

  Po raz trzeci, podczas uroczystej Gali, Europejski Klub Biznesu Polska uhonoruje osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

 • 29 Nie Paź
 • 30 Pn Paź
 • 31 Wt Paź
 •  

XIV Kongres Nowego Przemysłu

11-12 października 2017 Warszawa
Wstępna agenda:


11 października 2017 r. | godz. 9.00-11.00

Sesja Inauguracyjna:
POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

 • Miks energetyczny w perspektywie 2050
 • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 
 • Potrzeby inwestycyjne i możliwości ich finansowania
 • Harmonogram działań realizacyjnych
 • Rynek mocy – koszty i obawy
 
11 października 2017 r. | godz. 11.30-13.00
NOWE ROZDANIE NA RYNKU ENERGII. KRAJOBRAZ PO AKWIZYCJACH

 • Repolonizacja energetyki. Państwo na rynku energii
 • Główne transakcje repolonizacyjne. Przyczyny i skutki
 • Integracja energetyki z górnictwem węgla kamiennego
 • Rynek paliwowo-energetyczny po akwizycjach. Ryzyka koncentracji
 • Konkurencja na rynku wytwarzania i sprzedaży energii. Rola dystrybucji
 • Dalsza konsolidacja energetyki. Możliwość czy plan?

11 października 2017 r. | godz. 11.30-13.00
KLASTRY ENERGII – IDEA, OCZEKIWANIA, PRAKTYKA

 • Klastry energii sposobem na rozwój energetyki odnawialnej? Cele i zakres funkcjonowania
 • Praktyka i przykłady. Sukcesy i porażki pierwszych klastrów energii w Polsce. Modele klastrów energii i potencjalna opłacalność funkcjonowania
 • Klastry jako katalizatory wdrożeń nowych technologii w sektorze energii
 • Samorządy jako partnerzy – klastry a rozwój lokalny
 • Otoczenie regulacyjne. Co konieczne, co zbędne?
 • Klastry energii a perspektywy energetyki rozproszonej w Polsce
 
11 października 2017 r. | godz. 11.30-13.00
PRZYSZŁOŚĆ CIEPŁOWNICTWA W POLSCE

 • Wpływ regulacji na kondycję przyszłość ciepłownictwa – IED, MCP, BAT
 • Niska rentowność firm ciepłowniczych
 • Jak zmienić model regulacji działalności ciepłowniczej?
 • Inwestycje w ciepłownictwie: dystrybucja i wytwarzanie
 • Rozwój rynku a ceny ciepła
 • Konieczność dostosowania się do regulacji środowiskowych UE
 • Walka ze smogiem szansą dla firm ciepłowniczych
 

11 października 2017 r. | godz. 13.45-16.00
KONCERNY ENERGETYCZNE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI

 • Nowe obowiązki, trudne decyzje. Dobro całej gospodarki a interesy akcjonariuszy
 • Polityka czy ekonomia – czy da się je pogodzić
 • Czy wszystkie inwestycje grup energetycznych muszą być opłacalne ekonomiczne
 • Rola koncernów energetycznych w realizacji polityki energetycznej
 • Interesy akcjonariuszy. Rola i znaczenie akcjonariuszy mniejszościowych
 

11 października 2017 r. | godz. 13.45-16.00
NOWE ROZDANIE NA RYNKU OZE

 • Czy nowelizacja ustawy o OZE oznacza kres dynamicznego rozwoju branży?
 • Ile banki straciły na finansowaniu OZE?
 • Zmiany w ustawie o OZE i ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
 • Odnawialna, ale jaka? Sektory OZE o największej wartości dodanej dla gospodarki 
 • Regulacje dla energetyki rozproszonej. Prosument na rynku energii 
 

11 października 2017 r. | godz. 13.45-16.00
ENERGETYKA NA RYNKU ELEKTROMOBILNOŚCI

 • Projekt ustawy o elektromobilności – stopień zaangażowania energetyki a spodziewane korzyści
 • Nowe zadania dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Nowe strumienie przychodów?
 • Ryzyko monopolizacji infrastruktury ładowania przez OSD
 • Elektromobilność i biznes. Zachęty dla inwestorów prywatnych
 • Polski samochód elektryczny? Plany koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku
 

11 października 2017 r. | godz. 19.00
Gala przyznania nagród Nowy Impuls12 października 2017 r. | godz. 9.30-11.00
POD PRESJĄ ZMIAN. POLSKA ENERGETYKA 2050 – SCENARIUSZE ROZWOJU

 • Piramida reform: EU ETS, IED, BAT, NEC
 • Pakiet zimowy – korzyści i zagrożenia
 • Polski miks energetyczny: równowaga wielu źródeł, czy dominacja węgla?
 • Kształtowanie cen energii elektrycznej – ile rynku, a ile regulacji?
 

12 października 2017 r. | godz. 9.30-11.00
INNOWACJE ORAZ BADANIA I ROZWÓJ W ENERGETYCE
CZĘŚĆ 1

 • Kluczowe kierunki aktywności badawczo-rozwojowej (sprawność wytwarzania, digitalizacja i obniżanie kosztów wytwarzania, magazynowanie energii, technologie odnawialne, inne)
 • Nie tylko OZE, nie tylko wynalazki. Znaczenie rozwiązań modernizacyjnych w energetyce konwencjonalnej – ich wpływ na oddziaływanie energetyki na środowisko
 • Smart metering i smart grid – technologie w fazie rynkowej weryfikacji?
 • Elektromobilność, czyli wyzwanie rozwojowe dla sektora dystrybucji energii

12 października 2017 r. | godz. 11.30-13.00
POLSKI RYNEK GAZU – INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

 • Import gazu a infrastruktura gazowa. Bezpieczeństwo gazowe w Polsce i w Europie
 • Wspólny europejski rynek gazu. Integracja i solidarność – deklaracje i fakty
 • Kluczowe inwestycje w sieć przesyłu gazu w Polsce. Finansowanie. Harmonogram prac. Połączenia międzysystemowe
 • Nowa fala gazyfikacji? Inwestycje w krajowej sieci dystrybucyjnej
 • Korytarz norweski – znaczenie projektu i perspektywy jego realizacji
 • Gazoport, jego aktualna rola w systemie, plany rozbudowy. LNG na środkowoeuropejskim rynku gazu


 12 października 2017 r. | godz. 11.30-13.00
ENERGIA PLUS – NOWE TRENDY NA RYNKU ENERGII 

 • Ekspansja sprzedaży pakietowej – od ubezpieczeń po badania medyczne. Pakiety cenowe i produktowe
 • Prosument jako klient kompleksowy przedsiębiorstwa energetycznego. Jego potrzeby a oferta energetyki
 • Prognozowanie zużycia i usługi zarządzania popytem na moc
 • Magazynowanie energii i elektromobilność – technologie, infrastruktura, rynek, świadomość
 • Energetyka, gospodarka komunalna, efektywność. Inteligentne oświetlenie uliczne i inne rozwiązania dla miast
 • Zmiany na rynku ciepła. Energetyczne wykorzystanie odpadów
 • Projekty alternatywne w energetyce – rola innowacyjnych start-upów
 

12 października 2017 r. | godz. 11.30-13.00
INNOWACJE ORAZ BADANIA I ROZWÓJ W ENERGETYCE
CZĘŚĆ 2

 • Współpraca energetyki z nauką. Reguły i praktyka
 • Jak najlepiej finansować innowacje, uwzględniając zmienność i nieprzewidywalność tej działalności? Dotacje a inne, elastyczne modele finansowania. Wsparcie dla innowacji na różnych etapach rozwoju projektu
 • Komercjalizacja wyników działalności B&R. Zamówienia publiczne a wdrażanie innowacji
 • Innowacyjne start-upy jako potencjalni partnerzy wielkiej energetyki. Wymierne korzyści dla obu stron
 

12 października 2017 r. | godz. 13.45-16.00
INWESTYCJE W DYSTRYBUCJĘ I PRZESYŁ ENERGII

 • Inwestycje sieciowe w cieniu wytwarzania
 • Największe przeszkody w realizowaniu inwestycji sieciowych
 • Opór społeczny przeciwko inwestycjom liniowym
 • Źródła finansowania inwestycji w dystrybucję i przesył energii
 • Model regulacji OSD i OSP
 

12 października 2017 r. | godz. 13.45-16.00
ENERGETYKA ATOMOWA W POLSCE – NOWE OTWARCIE?

 • Elektrownia jądrowa – bardzo drogi sposób na stabilność systemu energetycznego
 • Energetyka jądrowa jako uzupełnienie energetyki węglowej
 • Nowa formuła finansowania
 • Potencjalni dostawcy technologii

CENTRUM MULTIMEDIALNE

POLECAMY W SERWISACH