PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Konferencja Górnictwo

Katowice  •  27 listopada 2017

Prelegenci

B

 • Mirosław Bendzera

  Mirosław Bendzera

  prezes zarządu, Famur SA
  Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Marketing. Pełnił funkcje w organach takich spółek jak Ponar Wadowice S.A. i Ponar Silesia S.A. oraz zajmował stanowisko menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. Był Prezesem Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. Od 2013 roku należy do Rady Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji I Rozwoju. W październiku 2014 roku objął stanowisko Prezesa FAMUR S.A. Od stycznia do lipca 2016 roku był również członkiem Zarządu spółki Elgór+Zamet Sp. z o.o.
 • Marek Brzenczek

  Marek Brzenczek

  prezes zarządu, Mifama Opa Carbo Sp. z o.o.

D

G

H

 • Michal Heřman

  Michal Heřman

  prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.

K

 • Piotr Kańtoch

  Piotr Kańtoch

  wiceprezes zarządu, Grupa Powen-Wafapomp SA
  Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem maszynowym. W latach 2000-2004 pracował w Alstom Konstal SA w Chorzowie na stanowisku dyrektora projektów w sektorze taboru szynowego. W okresie od 2002 do 2004 członek Rady Nadzorczej notowanej na giełdzie spółki Wafapomp SA. Od stycznia 2005 r. członek zarządu Wafapomp SA. Po przejęciu przez Wafapomp SA w 2006 r. Fabryki Pomp Powen i Świdnickiej Fabryki Pomp członek zarządu spółki działającej od tego czasu pod nazwą Grupa Powen-Wafapomp SA. Obecnie pracuje w spółce na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju. Jest zwolennikiem współpracy i wzajemnego wspierania się polskich przedsiębiorców. W czasie wolnym od pracy w zależności od sezonu uprawia kitesurfing i jeździ na snowboardzie.
 • Zbigniew Kasztelewicz

  Zbigniew Kasztelewicz

  kierownik, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Prof. Zbigniew Kasztelewicz ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1975 roku. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 roku na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków. Od 2007 roku pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zajmując obecnie stanowisko Kierownika Katedry Górnictwa Odrywkowego.  W 2013 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.  Zbigniew Kasztelewicz od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin”. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu a szczególnie na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego, takich jak: Złoczew, Ościsłowo, Dęby-Szlacheckie, Legnica-Ścinawa i Gubin oraz Oczkowice i Rogóźno. Autor i współautor około 350 publikacji zamieszczanych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i za granicą. Członek trzech Sekcji górniczych Polskiej Akademii Nauk, a obecnie przewodniczący Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN oraz członek prezydium Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Organizator szeregu narad, konferencji i zjazdów naukowo-technicznych,  a w tym między innymi;  VI Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego w Koninie (1995 r.),  Polskiego Kongresu Górniczego  Sekcji Górnictwo Odkrywkowe w Krakowie na AGH w 2007 roku i Światowego Kongresu Górnictwa w zakresie górnictwa odkrywkowego w 2008 roku w Krakowie i w Bełchatowie, IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie (2010 r.) oraz twórcą konferencji pod nazwą Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, której obrady odbyły się w 2012, 2013, 2014, 2016 i 2017. roku w Krakowie oraz organizator konferencji Technika Strzelnicza w Górnictwie i w Budownictwie w Ustroniu - 2013 i 2015 rok. Ceniony działacz  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) od 1973 roku, prezes Koła Zakładowego w KWB „Konin” (2 kadencje), prezes Zarządu Oddziału Poznańsko – Konińskiego (2 kadencje)  i wiceprezes Zarządu Głównego SITG w Katowicach od 5 kadencji. Uhonorowany m.in. nagrodami rektora AGH za działalność naukową, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” . Wyróżniony tytułem „Srebrnego Inżyniera” i „Złotego Inżyniera w plebiscycie czytelników tygodnika „Przegląd Techniczny” oraz „Złotą i Diamentową Oznaką NOT”. Jest posiadaczem stopnia generalnego dyrektora górniczego I stopnia. Był członkiem Społecznej Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki w Warszawie, Zespołu powołanego przez wicepremiera Piechocińskiego ds. opracowania Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku, członek Zespołu profesora Hausnera ds. opracowania polityki surowcowej Polski. Jest członkiem Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Zespołu ds. opracowania Program dla sektora węgla brunatnego do 2050 roku. Obecnie bierze udział w pracach w Radzie Fundacji Bazalt w Strzegomiu oraz  w Radzie Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Konina w Koninie – obecnie jest przewodniczącym tej Rady. Był członkiem Komitetu Technicznego ds Górnictwa Odkrywkowego Polskiego Komitetu Normalizacji. Uczestnik różnych paneli dyskusyjnych na Forum Energetycznym w Sopocie i Karpaczu, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Forum Gospodarczym w Karpaczu oraz Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. 
 • Mariusz Kruczek

  Mariusz Kruczek

  zastępca kierownika, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa

L

 • Gabriela Lenartowicz

  Gabriela Lenartowicz

  poseł na sejm RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  Posłanka Platformy Obywatelskiej RP.  W Gabinecie Cieni PO odpowiedzialna za środowisko. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1992–1996 dziennikarka, a następnie redaktor naczelna „Nowin Raciborskich”. Od 1996 do 2004 roku była naczelnikiem Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Raciborzu, a następnie w Rybniku. Pracowała w sztabie kryzysowym w czasie „powodzi tysiąclecia” w 1997 roku. Zdobyte wówczas doświadczenie wykorzystała jako doradca w projekcie Banku Światowego na temat usuwania skutków powodzi i profilaktyki zagrożeń powodziowych. W latach 2004–2006 kierowała Regionalnym Biurem Projektów Europejskich oraz była akredytowanym konsultantem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2007–2008 była sekretarzem powiatu raciborskiego. W latach 2008–2014 pełniła funkcję prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewodniczyła również Krajowemu Konwentowi WFOŚIGW. W 2014 roku została wybrana na członka Zarządu Województwa Śląskiego, a w 2015 roku mianowana wicewojewodą śląskim. Radna Sejmiku Śląskiego trzech kadencji. W 2015 roku z powodzeniem wystartowała w wyborach do Sejmu RP. 

M

 • Janusz Michałek

  Janusz Michałek

  prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (KSSE)
  Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przez ostatni rok piastował stanowisko wiceprezesa Strefy. Specjalista z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego oraz restrukturyzacji infrastruktury publicznej. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania programów unijnych, od Instrumentów Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej ISPA, przez Fundusz Spójności, aż po aktualnie realizowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych Politechniki Krakowskiej. Odpowiadał za koordynację projektów innowacyjnych i wybranych zadań w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, a także monitorował projekty inwestycyjne, w tym rozbudowę trzech oczyszczalni ścieków na terenie powiatu żywieckiego, zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnej instalacji suszenia osadów oraz budowę ponad 1400 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie jedenastu gmin powiatu żywieckiego. Na obie fazy projektu pozyskano dotacje unijne o wartości 200 mln euro. Był Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki komunalnej Beskid Ekosystem. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Authorising Officer) dla przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II” w Żywcu. Brał czynny udział w inicjatywie Leader. Współtwórca i założyciel Lokalnej Grupy Działania LGD w ramach Leader +,z której powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, w którym pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Jest też założycielem i Przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Członek Rady Ekspertów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów „Nostra Res”, a także wiceprezes zarządu stowarzyszenia „Pro Silesia” w Katowicach. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce i członkiem Rady Nadzorczej MPEC w Żywcu.

O

P

S

 • Krzysztof Sitarski

  Krzysztof Sitarski

  poseł na Sejm RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  InformacjePoseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII-kadencji (od 12.11.2017 r.) PrzynależnośćKlub Poselski Kukiz'15 MetryczkaWiceprzewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa (od 16.11.2015 r.)Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (od 16.11.2015 r. do 11.03.2016 r.)inneKomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu (od 13.11.2015 r. do 13.11.2015 r.) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722) (od 26.10.2017 r.) Przynależność do stałych delegacji parlamentarnychDelegat do Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (od 29.12.2015 r. do 09.01.2017 r.)Członek Komisji Do Spraw Społecznych, Zdrowia i RozwojuZastępca Członka Komisji Do Spraw Kultury, Nauki, Edukacji i MediówPrzynależność do stałych grup bilateralnychPolsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna (od 25.02.2016 r.) Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna (od 26.02.2016 r.) Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna (od 04.11.2016 r.) Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna (od 07.07.2016 r.) Przynależność do zespołów parlamentarnychNarodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny (od 09.06.2016 r.) Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców (od 25.05.2017 r.) - wiceprzewodniczącyParlamentarny Zespół ds. wspierania wymiany gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Rzeczpospolita Polską i Republiką Korei (od 26.09.2017 r.) - wiceprzewodniczącyParlamentarny Zespół Górnictwa i Energii (od 26.02.2016 r.) - wiceprzewodniczącyParlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (od 27.04.2016 r.)Parlamentarny Zespół "Posłowie dla Śląska i Zagłębia" (od 14.01.2016 r.) WykształceniePolitechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Górnictwo i Geologia - inżynier (2002 r.)
 • Czesław Sobierajski

  Czesław Sobierajski

  poseł na sejm RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Janusz Steinhoff

  Janusz Steinhoff

  wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001
 • Krzysztof Szlaga

  Krzysztof Szlaga

  prezes zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA
  Pan Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych. Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim. Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.
 • Jacek Szuścik

  Jacek Szuścik

  wiceprezes zarządu ds. likwidacji kopalń i ochrony środowiska, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
  Wiceprezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., dyrektor Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska. Jest magistrem inżynierem górnictwa. Ma 30 lat doświadczeń zawodowych w kopalniach Katowice, Boże Dary, Mysłowice, Wesoła i Wieczorek. Był też dyrektorem ds. technicznych w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zarządzał spółkami otoczenia górnictwa, był m.in. dyrektorem technicznym w mysłowickiej spółce Remagum. Pełnił funkcję dyrektora KWK Mysłowice-Wesoła, wcześniej był naczelnym inżynierem, zastępcą kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w Mysłowicach-Wesołej.

U

 • Piotr Uszok

  Piotr Uszok

  prezydent Katowic w latach 1998-2014, Urząd Miasta Katowice

W

Z

 • Jacek Ziarno

  Jacek Ziarno

  redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP