PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
 • 1 Śr Lis
 • 2 Cz Lis
 • 3 Pt Lis
 • 4 So Lis
 • 5 Nie Lis
 • 6 Pn Lis
 • 7 Wt Lis
 • 8 Śr Lis
 • 9 Cz Lis
 • 10 Pt Lis
 • 11 So Lis
 • 12 Nie Lis
 • 13 Pn Lis
 • 14 Wt Lis
 • 15 Śr Lis

  PulsHR_Day

  Wyzwania rekrutacyjne, trendy na polskim rynku pracy, Business Sevices, szkolnictwo branżowe, nowoczesne technologie w HR, współpraca samorządu z biznesem - te tematy będą przedmiotem dyskusji podczas PulsHR_Day. Na wydarzenie, na które do Katowic przyjadą także znani mówcy, dr Mateusz Grzesiak i Jakub B. Bączek, rejestruje się coraz więcej uczestników.

 • 16 Cz Lis

  Kongres 590

  Kongres 590 to miejsce łączące reprezentantów wielu środowisk, mających realny wpływ na obecną sytuację oraz tempo rozwoju naszego państwa.

  Regionalne Property Forum Łódź

  Łódź na przestrzeni ostatnich lat przechodzi niebywałą metamorfozę – z miasta z upadającym przemysłem włókienniczym w miasto dynamicznie otwierające się na nowoczesny biznes, z atrakcyjną ofertą nowych i zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni.

 • 17 Pt Lis

  Czarny Diament - gala wręczenia nagród

  Nagroda "CZARNY DIAMENT" została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska.

 • 18 So Lis
 • 19 Nie Lis
 • 20 Pn Lis

  V Europejski Kongres Mobilności Pracy

  Jakie konsekwencje dla wspólnego europejskiego rynku przyniosą zmiany zasad wysyłania pracowników za granicę? Na co muszą przygotować się przedsiębiorstwa - nie tylko te delegujące, ale także planujące zwykłe delegacje i wyjazdy wewnątrzkorporacyjne? Jak uniknąć wysokich kar? Jakie zmiany czekają pracowników? Na te pytania odpowiedzą eksperci V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w dniach 20-21 listopada w Krakowie.

 • 21 Wt Lis
 • 22 Śr Lis
 • 23 Cz Lis

  Pozytywna energia - szanse i wyzwania dla start-upów w polskim sektorze energetycznym

  Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE) zaprasza na debatę na temat szans i wyzwań dla start-up'ów w sektorze energetycznym.

 • 24 Pt Lis
 • 25 So Lis
 • 26 Nie Lis
 • 27 Pn Lis

  Konferencja Górnictwo

  Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego wciąż nie jest dobra, ale zmienia się na lepsze – w wyniku wewnętrznych przeobrażeń i czynników zewnętrznych. Bilans tych procesów, ich kontynuacja i potencjalne skutki zmian będą tematem dorocznej Konferencji Górnictwo, która odbędzie się 27 listopada w Katowicach.

 • 28 Wt Lis
 • 29 Śr Lis
 • 30 Cz Lis
 •  

XVIII Forum Zmieniamy Polski Przemysł

25 stycznia 2018 Warszawa

Agenda Forum Zmieniamy Polski Przemysł

Forum Zmieniamy Polski Przemysł
25 stycznia 2018 r.
Warszawa, hotel Sheraton

Jubileusz 20-lecia Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł

W roku 2018 Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł obchodzi 20. rocznicę obecności na rynku wydawniczym. W segmencie prasy ekonomicznej to ewenement. To także dwie dekady ważnych gospodarczych przeobrażeń, którym ten periodyk aktywnie towarzyszył.

Jubileusz będzie miał odbicie w kilku merytorycznych przedsięwzięciach podejmowanych w tym roku przez wydawcę, Grupę PTWP.

Pierwszy z rocznicowych projektów wiąże się z Forum Zmieniamy Polski Przemysł – ściślej – z jego sesją otwarcia. Zamykając rozdział, zapytamy o przyszłość.

Sesja inaugurująca (nowa formuła)

Polska gospodarka 2040. Scenariusze rozwoju w perspektywie 20-lecia
 • Strategie. Cele i drogi rozwoju polskiej gospodarki w horyzoncie najbliższych dwóch dekad. Główne trendy i związane z nimi wyzwania
 • Narzędzia. Digitalizacja i technologie przyszłości. Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy. Nowe źródła konkurencyjności. Kooperacja i ambicja. Rola firm technologicznych – know how dla Polski czy marsz własną ścieżką?
 • Opcje. Polskie priorytety i specjalności jutra. Etapowanie rozwoju – spojrzenie krótkoterminowe i horyzont strategiczny. O przyszłości gospodarki poza konwencją – opinie wizjonera, eksperta, menedżera, start-upera

Dynamiczna dyskusja z wykorzystaniem krótkich form filmowych, prezentacji multimedialnych i aktywnej moderacji konfrontującej opinie.

Polskie realia IV rewolucji przemysłowej
 • Sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy i inne zjawiska przekształcające światową gospodarkę
 • Miejsce Polski w światowej gospodarce. Jak przeskoczyć kilka etapów rozwoju i dogonić najlepszych?
 • Za wysokie „progi wejścia” w świat najnowocześniejszych technologii? Pokonać czy obejść? Czy aktualny poziom rządowego wsparcia innowacji pozwoli nam dokonać skoku?
 • Wesprzeć i nie przeszkadzać. Państwo i relacje administracji z biznesem w cyfrowych przemianach gospodarki
 • W jakich dziedzinach mamy szanse stać się globalnymi liderami?

Firma i konkurencyjność w erze informacji i wiedzy
 • Nowe możliwości rozwoju firmy i wyzwania dla zarządzających w dobie digitalizacji
 • Cyfryzacja w biznesie – naturalna ewolucja czy wyjątkowe źródło przewagi konkurencyjnej?
 • Zasoby, analiza danych, wnioski – klucz do przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Informacja w firmie a praktyka podejmowania decyzji
 • Lepiej, taniej, szybciej? Produkcja przemysłowa w cyfrowej fabryce. Przemysł 4.0 a nowe kompetencje pracowników i menedżerów
 • Innowacja, czyli coś, co się opłaca. Kiedy nowe technologie dają dodatkową wartość?

Energetyka. Rynek mocy w Polsce. Zależności, prognozy, wyzwania
 • Procedura wprowadzania rynku mocy w Polsce. Aktualny stan prawny. Możliwe scenariusze implementacyjne
 • Cel nr 1 – bezpieczeństwo systemu. Rynek mocy a korzyści dla polskiej gospodarki
 • Wpływ rynku mocy na rynek energii i jej ceny
 • Finansowanie rynku mocy – koszty po stronie odbiorcy

Energetyka. Modernizacje i inwestycje. Polska energetyka wobec współczesnych trendów
 • Program modernizacji polskiej energetyki – czas na ofensywę nowoczesności?
 • Energetyka wobec elektromobilności. Infrastruktura, magazynowanie energii, popyt na energię, współpraca z przemysłem i administracją
 • Rozwój źródeł odnawialnych w obecnych realiach regulacyjnych
 • Przyszłość ciepłownictwa i kogeneracji. Skala zapóźnień; potrzeby i charakter koniecznych inwestycji
 • Reagować czy zmieniać? Nowe modele zachowań odbiorcy energii. Energia Plus
 • Wykorzystanie nowych technologii na rynku energii (smart grid, informatyczne narzędzia zarządzania, komunikacja z klientem)

Budownictwo na fali inwestycji – koniunktura i ryzyko
 • Nowa perspektywa – finanse, harmonogramy, przetargi
 • Gwałtowne przyspieszenie po opóźnieniu. Skala wyzwań a moce wykonawcze i kondycja spółek. Zalecana ostrożność?
 • Gwałtownie rosnące (wobec uwzględnionych w kontraktacji) ceny materiałów i usług zagrożeniem dla realizacji projektów i dla kondycji spółek wykonawczych. Jak ustabilizować rynek?
 • Inne ryzyka i problemy wykonawców: niewydolna logistyka kolejowa i drogowa
 • Nowe technologie wspierają inwestycje? Prefabrykaty, BIM, nowoczesne rozwiązania logistyczne

Rozwój infrastruktury transportowej i logistycznej
 • Inwestycje w infrastrukturze kolejowej i drogowej. Plany i realizacja
 • Infrastruktura przewozów intermodalnych (porty morskie, obsługa Nowego Jedwabnego Szlaku). Skala i specyfika potrzeb, nowe możliwości
 • Towary na tory – czy to się opłaca? Modernizacja i rozwój sieci kolejowej a warunki konkurencji międzygałęziowej
 • Wpływ rozwoju nowoczesnej infrastruktury transportowo-logistycznej na atrakcyjność inwestycyjną kraju, konkurencyjność gospodarki, skalę wymiany handlowej
 • Centralny Port Komunikacyjny: potencjał zmian w krajowej logistyce. Znaczenie inwestycji dla gospodarki

Przemysł obronny. Biznes, technologie i bezpieczeństwo
 • Poziom wydatków państwa na obronność. Sukces, porażka, początek drogi?
 • Plan Modernizacji Technicznej i Strategiczny Przegląd Obronny – dwa ważne dokumenty. Aktualizacje, konkrety, oczekiwania
 • Cyberobrona – nowy dynamiczny trend jako odpowiedź na współczesne zagrożenia. Technologie cyfrowe a obronność
 • Polska produkcja zbrojeniowa a rynki eksportowe i globalni potentaci. Co sprzedamy, co musimy kupić? Z kim warto, a z kim trzeba kooperować?
 • Firmy prywatne i państwowe w polskim przemyśle obronnym. Perspektywy kooperacji

Polskie firmy na zagranicznych rynkach
 • Ekspansja, ale gdzie i jak? Priorytetowe, obiecujące rynki i kierunki według państwa i przedsiębiorców
 • Wsparcie państwa dla inwestorów i eksporterów. Narzędzia, mechanizmy, stabilność zasad i preferencji
 • Rodzaje ryzyka na obcych rynkach. Jak je przewidywać? Jak skutecznie minimalizować?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ORGANIZATOR

 • 40-163 Katowice
 • Plac Sławika i Antalla 1
 • tel.: +48 32 209 13 03
 • e-mail: promocja@ptwp.pl

 • np wnp.pl

CENTRUM MULTIMEDIALNE

POLECAMY W SERWISACH