PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
 • 1 Śr Lis
 • 2 Cz Lis
 • 3 Pt Lis
 • 4 So Lis
 • 5 Nie Lis
 • 6 Pn Lis
 • 7 Wt Lis
 • 8 Śr Lis
 • 9 Cz Lis
 • 10 Pt Lis
 • 11 So Lis
 • 12 Nie Lis
 • 13 Pn Lis
 • 14 Wt Lis
 • 15 Śr Lis

  PulsHR_Day

  Wyzwania rekrutacyjne, trendy na polskim rynku pracy, Business Sevices, szkolnictwo branżowe, nowoczesne technologie w HR, współpraca samorządu z biznesem - te tematy będą przedmiotem dyskusji podczas PulsHR_Day. Na wydarzenie, na które do Katowic przyjadą także znani mówcy, dr Mateusz Grzesiak i Jakub B. Bączek, rejestruje się coraz więcej uczestników.

 • 16 Cz Lis

  Regionalne Property Forum Łódź

  Łódź na przestrzeni ostatnich lat przechodzi niebywałą metamorfozę – z miasta z upadającym przemysłem włókienniczym w miasto dynamicznie otwierające się na nowoczesny biznes, z atrakcyjną ofertą nowych i zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni.

  Kongres 590

  Kongres 590 to miejsce łączące reprezentantów wielu środowisk, mających realny wpływ na obecną sytuację oraz tempo rozwoju naszego państwa.

 • 17 Pt Lis

  Czarny Diament - gala wręczenia nagród

  Nagroda "CZARNY DIAMENT" została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku. Jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska.

 • 18 So Lis
 • 19 Nie Lis
 • 20 Pn Lis

  V Europejski Kongres Mobilności Pracy

  Jakie konsekwencje dla wspólnego europejskiego rynku przyniosą zmiany zasad wysyłania pracowników za granicę? Na co muszą przygotować się przedsiębiorstwa - nie tylko te delegujące, ale także planujące zwykłe delegacje i wyjazdy wewnątrzkorporacyjne? Jak uniknąć wysokich kar? Jakie zmiany czekają pracowników? Na te pytania odpowiedzą eksperci V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w dniach 20-21 listopada w Krakowie.

 • 21 Wt Lis
 • 22 Śr Lis
 • 23 Cz Lis

  Pozytywna energia - szanse i wyzwania dla start-upów w polskim sektorze energetycznym

  Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE) zaprasza na debatę na temat szans i wyzwań dla start-up'ów w sektorze energetycznym.

 • 24 Pt Lis
 • 25 So Lis
 • 26 Nie Lis
 • 27 Pn Lis

  Konferencja Górnictwo

  Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego wciąż nie jest dobra, ale zmienia się na lepsze – w wyniku wewnętrznych przeobrażeń i czynników zewnętrznych. Bilans tych procesów, ich kontynuacja i potencjalne skutki zmian będą tematem dorocznej Konferencji Górnictwo, która odbędzie się 27 listopada w Katowicach.

 • 28 Wt Lis
 • 29 Śr Lis
 • 30 Cz Lis
 •  

Relacja z konferencji z cyklu "Małe i średnie w drodze do Unii Europejskiej"

11 lutego 2004

Za nami kolejna konferencja z cyklu „Małe i średnie w drodze do Unii Europejskiej“, która odbyła się 11 lutego w Katowicach. Tym razem dotyczyła ona głównie kwestii pozyskiwania kapitału oraz nowych technologii. Jako pierwszy wystąpił podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek, który m.in. wspomniał o problematyce wykorzystania środków z funduszy strukturalnych. – „Województwo śląskie otrzyma z tych funduszy około 280 mln euro na lata 2004-2006“ – podkreślił T. Kozek. – „Z tego 156 mln 700 tys. euro przeznaczone będzie na budowę i modernizację infrastruktury regionalnej. Środki z funduszy strukturalnych mają duże znaczenie, gdyż powinny umożliwić realizację projektów w kluczowych dziedzinach“.

Marian Jarosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego, mówił o programie mającym na celu łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia w województwie śląskim. – „To samorząd zaproponował ten program, a strona rządowa zapewniła jego finansowanie i obsługę formalno-prawną“ – wyjaśniał M. Jarosz. – „Umowa przewiduje, że w roku 2004 do województwa śląskiego ma wpłynąć ok. 200 mln zł. Ponadto samorząd województwa śląskiego przygotował i obecnie wdraża program pożyczkowy dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa. Ma on być skierowany na przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota pożyczki wynosić będzie od 50 do 300 tys zł. Z tym, że pożyczka nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów przygotowania inwestycji oraz opracowania dokumentacji.

Następnym instrumentem oferowanym tym razem przez Fundusz Górnośląski jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy. To linia pożyczek dla małych przedsiębiorstw, absolwentów oraz osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą. Na te pożyczki przeznaczone zostanie 5 mln zł, głównie na zakup maszyn, materiałów oraz oprogramowania“. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się też o nowym funduszu venture capital, którego zadaniem będzie inwestowanie w nowopowstałe małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjne na Śląsku. Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia innowacyjne w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjnej Województwa Śląskiego. Jeżeli chodzi o wspomniane już fundusze strukturalne, to owe 280 mln euro na lata 2004-2006 zostanie rozdysponowane następująco: 156 mln 700 tys. euro na budowę i modernizację infrastruktury regionalnej, 5 mln 600 tys euro na regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy. Natomiast 78 mln 700 tys euro ma pójść na rozwój lokalny, co ma szczególnie duże znaczenie dla przyszłego funkcjonowania społeczności lokalnych. Z kolei ponad 11,5 mln euro ma trafić do mikroprzedsiębiorstw, czyli tych firm, które zatrudniają do 9 pracowników.

W trakcie konferencji mówiono również o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych. Tych drugich działa na terenie województwa śląskiego pięć i w ubiegłym roku udzieliły 111 poręczeń. Z tego połowę udzielił Regionalny Fundusz Poręczeniowy funkcjonujący przy Funduszu Górnośląskim. W najbliższym czasie ma rozpocząć działalność fundusz poręczeniowy w Jastrzębiu-Zdroju.
W przerwach między wystąpieniami prelegentów zaprezentowano śląskie firmy odnotowujące dynamiczny rozwój. PPH Prymat Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju działa w branży spożywczej od 1983 roku i z małej rodzinnej firmy stał się jednym z czołowych w kraju producentów przypraw i panierek. Obrót netto firmy w 2003 r. wyniósł 106 mln zł. Z kolei firma informatyczna SPIN stale zwiększa swą ekspansję na trudnym rynku. W ub. roku zatrudniała 350 osób. Przychody firmy SPIN w roku 2003 wyniosły 105 000 tys. zł, a zysk netto 22 000 tys. zł. W 2003 r. SPIN wdrożył m.in. Centralny Wykaz Usług w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Negatywnie o restrukturyzacji śląskiego przemysłu wypowiadał się poseł Polskiej Racji Stanu Stanisław Dulias. – „Śląsk jako region zamieszkany przez prawie 5 milionów mieszkańców został pozbawiony planów długoterminowych i wizji na przyszłość“ – grzmiał Dulias. – „Programy restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz innych dziedzin przemysłu będą wymagały renegocjacji, bo jeśli nie, to pogorszy się też sytuacja małych i średnich firm. Pocieszający jest fakt, że nastąpił zwrot w dążeniu do szybkiej likwidacji kopalń. Zapewne zadecydowała o tym mądrość i merytoryczna wiedza kierownictwa Kompanii Węglowej“. Po wystąpieniu posła Duliasa jeszcze raz głos zabrał członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz, który podkreślił, że przy absorpcji środków z funduszy strukturalnych największy nacisk kładzie się na innowacyjność, na rozwój mikroprzedsiębiorstw i uczelni wyższych. – „W województwie śląskim mamy już prawie 200 tysięcy studentów. To jest już inny Śląsk“ – przekonywał M. Jarosz.

O źródłach finansowania przedsiębiorstw mówił prezes Zarządu TAG Sp. z o.o. Adam Guz. – „Zawsze musimy pamiętać o tym, że kredyty trzeba spłacać, a także o tym, że kapitał pozyskany od inwestorów musi na nich pracować“ – przypominał A. Guz. – „Kapitał nie zna granic i jeśli dana inwestycja nie jest dochodowa, to następuje wycofanie tego kapitału“. Adam Guz omówił także wady i zalety różnych sposobów pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw. Przedstawił m.in. działalność funduszy venture capital, przybliżył też uczestnikom konferencji plusy i minusy prywatyzacji poprzez giełdę.

Iwona Czaplikowska reprezentująca Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego mówiła o tym, jak korzystać z pomocy finansowej Unii Europejskiej. Podkreśliła, że województwo śląskie najszybciej wykorzystało pieniądze dostępne w ramach programu PHARE 2000 i 2001. – „Czeka nas wdrożenie dwóch ostatnich programów przedakcesyjnych: PHARE 2002 i 2003“ – przypominała. – „Pierwszy termin składania wniosków przypadnie na przełom czerwca i lipca. Należy tu zaznaczyć, że w ramach PHARE 2002 przedsiębiorcy ze Śląska będą mogli korzystać jedynie z programów ogólnokrajowych“.

POPRZEDNIE EDYCJE

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Sponsor Główny

Partner

Patronat medialny

POLECAMY W SERWISACH