• 1 So Paź
 • 2 Nie Paź
 • 3 Pn Paź
 • 4 Wt Paź
 • 5 Śr Paź

  Dyrektor Finansowy Roku

  Trwa ogólnopolski konkurs, który wyłoni najlepszych CFO w Polsce. Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Zwycięzców w kategoriach: małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa wyłoni niezależna Kapituła, której werdykt zostanie ogłoszony 5 października w trakcie uroczystej gali w Warszawie, wieńczącej cykl kongresów dyrektorów finansowych.

 • 6 Cz Paź
 • 7 Pt Paź
 • 8 So Paź
 • 9 Nie Paź
 • 10 Pn Paź

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Inauguracyjna debata z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, warsztaty potentatów technologicznych: Facebook i Google, 7 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. innowacyjności w biznesie, prelekcje z autorytetami marketingu, sprzedaży czy HR, Targi Biznes Expo i szereg innych imprez towarzyszących. To tylko mały zwiastun Europejskiego Kongresu MŚP, który w dniach 10-12 października odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury.

 • 11 Wt Paź
 • 12 Śr Paź
 • 13 Cz Paź
 • 14 Pt Paź
 • 15 So Paź
 • 16 Nie Paź
 • 17 Pn Paź
 • 18 Wt Paź

  HaPeS 2016 - Nowa Odsłona, Nowa Lokalizacja

  Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów HaPeS organizowane od ponad 20 lat w Katowicach, są doskonale znane wszystkim zainteresowanym tymi branżami zarówno w kraju jak i za granicą.

 • 19 Śr Paź
 • 20 Cz Paź
 • 21 Pt Paź

  Konferencja Naukowa "Media w ekonomii - Ekonomia w mediach"

  21 października 2016 r. w Centrum Nowych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • 22 So Paź
 • 23 Nie Paź
 • 24 Pn Paź
 • 25 Wt Paź

  V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

  Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, informujemy, iż w dniach 25-27 października 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

 • 26 Śr Paź

  XI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

  Podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG będzie mowa o zagrożeniach, wyzwaniach i nadziejach kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. 26-27 października 2016 r. Członkowie Zarządów spółek giełdowych będą dyskutować m.in. o funkcjonowaniu giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwaniach rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; wpływie polityki regulacyjno-nadzorczej na rozwój rynku i finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

 • 27 Cz Paź
 • 28 Pt Paź
 • 29 So Paź
 • 30 Nie Paź
 • 31 Pn Paź
 •  

Relacja z konferencji Klient na rynku Energii - Warszawa, 2005-09-19

19 września 2005

Bariery w usuwaniu barier Ponad 400 osób wzięło udział w pierwszej konferencji z cyklu "Klient na rynku energii, jaka odbyła się 19 września w Warszawie. Dyskusję zdominował problem barier istniejących na drodze do liberalizacji rynku energii oraz sposobów ich usuwania.

Rozwijając rynek energii elektrycznej w Polsce warto sprawdzić jak z tym zadaniem poradzili sobie inni. Tak więc o rynkach energii w innych krajach mówili Katarzyna Rozenfeld, wicedyrektor w Dziale Usług Doradczych, lider Zespołu ds. sektora energetycznego PricewaterhouseCoopers oraz Robert Guzik, wicedyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki. Z przedstawionych przez nich danych, w których powoływali się m.in. na benchmarkingowy raport Komisji Europejskiej wynika, że tylko na rynkach nordyckim i brytyjskim otwarcie rynku jest efektywne, nie występują tam poważne bariery rozwoju konkurencji. Na tych rynkach ponad 50 proc. dużych odbiorców przemysłowych zmieniło sprzedawcę, a w Anglii, Walii i Norwegii zmieniło dostawcę ponad 50 proc. małych odbiorców, ale innych niż gospodarstwa domowe.

W Norwegii, Szwecji, Anglii oraz Walii doszło do prawnego rozdziału obrotu od działalności sieciowej, co najczęściej wiązało się z wyodrębnieniem własnościowym. Warto zaznaczyć, że w Szwecji, Anglii i Walii nie ma mechanizmów kontroli cen dla odbiorców komunalno-bytowych.

Na drodze swobodnego rozwoju rynku stoją liczne przeszkody, z których większość już została zdefiniowana. O najważniejszych barierach mówił Robert Guzik. Jego zdaniem do takich przeszkód należy m.in. wadliwa konstrukcja rynku wytwórców, w tym rynku bilansującego, w wyniku której nie funkcjonuje rynek energii czasu rzeczywistego, nie ma rynku transakcji terminowych, gdzie dobowy profil cenowy na rynku jest spłaszczony, dominują kontrakty na zakup energii w paśmie.

Dodatkowo działanie konkurencji cenowej jest zakłócone wskutek subsydiowania produkcji niektórych wytwórców przychodami z „gry” ograniczeniami technicznymi. Nie ma właściwych sygnałów ekonomicznych dla lokalizacji nowych źródeł energii elektrycznej i dużych odbiorców, brakuje motywacji dla inwestycji w celu usunięcia ograniczeń technicznych.

Do kolejnych barier należy brak wyodrębnienia operatorów systemów dystrybucyjnych, powodujący, że spółki dystrybucyjne łącząc działalność sieciową z obrotem energią działają w warunkach konfliktu interesów. W efekcie utrudniają zmianę sprzedawcy odbiorcom uprawnionym poprzez wygórowane żądania w zakresie przebudowy układów pomiarowych, transmisji danych, rozliczeń za energię rezerwową (bilansowanie), opracowują nieprzejrzyste taryfy przesyłowe.

O konkretnych propozycjach zmian mających doprowadzić do uwolnienia rynku energii mówił Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią, grupującego większość czynnych przedsiębiorstw obrotu w Polsce. Do takich propozycji Kulesa zaliczył m.in. określenie procedur rozliczeń i bilansowania dla poszczególnych grup odbiorców uprawnionych (także przy wykorzystaniu krzywych obciążeń), ze szczególnym uwzględnieniem rynków lokalnych, opracowanie standardowych umów przesyłowych i sposobów ich zawierania, opracowanie oraz wdrożenie jednolitych i przejrzystych procedur zmiany sprzedawcy. Istotne jest również dostosowanie wymagań operatorów systemów dystrybucyjnych dotyczących układów pomiarowych i transmisji danych do konkurencyjnego rynku energii. Chcąc mówić o równym dostępie uczestników do rynku energii niezbędne jest opracowanie mechanizmów lokalnego bilansowania handlowego poza obszarem działania systemowego rynku bilansującego a także sprecyzowanie zasad tworzenia i funkcjonowania grup bilansujących, zarządzających tymi grupami.

O swoich doświadczeniach i problemach związanych z funkcjonowaniem na rynku energii mówili m.in.: Marek Kacprowicz, prezes Aluminium Konin - Impexmetal, Daniel Borsucki, główny specjalista ds. energetycznych Katowickiego Holdingu Węglowego, Grzegorz Grabowski, członek zarządu PKP Energetyka, Piotr Maciejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej PCC Rokita, Wojciech Cetnarski, wiceprezes Polish Energy Partners.

Sporo kontrowersji wzbudziło wystąpienie profesora Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej, który mówił, że duzi odbiorcy energii narzekają, iż nie mogą w pełni korzystać z rynku, ale w pewnym stopniu sami są winni tej sytuacji.

- Uczestniczę w wielu dyskusjach i spotkaniach, gdzie omawiane są problemy prawa energetycznego, i nie widziałem tam wielu odbiorców energii elektrycznej, a np. przedstawiciele innych sektorów przychodzą wspomagani przez prawników. Kiedy trzeba prawnicy siedzą na komisjach sejmowych i w imieniu swych klientów prezentują ich racje. Dlaczego tego nie ma w przypadku wielkich odbiorców energii elektrycznej - pytał prof. Mielczarski.

Jego zdaniem ceny energii w najbliższych latach będą znacząco rosły. Wszyscy wielcy odbiorcy, dla których energia stanowi więcej niż 15 proc. kosztów produkcji w ciągu ok. 5 lat będą mieli problemy w utrzymaniu się na rynku. Tak jak dziś Francuzi czy Niemcy przenoszą produkcję do Polski, tak wielcy odbiorcy dzisiaj powinny myśleć albo o likwidacji produkcji w ciągu 5 lat albo o przeniesieniu jej np. na Ukrainę, do Rosji czy może jeszcze dalej.
(DC)

POPRZEDNIE EDYCJE

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Sponsor Główny

Partner

Patronat medialny

POLECAMY W SERWISACH