• 1 Śr Mar
 • 2 Cz Mar
 • 3 Pt Mar
 • 4 So Mar

  VI Edycja Akademii Energii

  Szósta edycja Akademii Energii organizowana przez Fundację im. Lesława A. Pagi rozpoczęła się 4 marca , a Uroczyste Podsumowanie projektu zaplanowane jest na 4 kwietnia 2017 r. Do projektu edukacyjnego zaproszono 33 osoby z całej Polski zainteresowane branżą energetyczną: studenci oraz absolwenci kierunków technicznych, ekonomicznych i prawniczych.

 • 5 Nie Mar
 • 6 Pn Mar
 • 7 Wt Mar
 • 8 Śr Mar
 • 9 Cz Mar
 • 10 Pt Mar

  XVII Konferencja Izby Domów Maklerskich

  Silny krajowy rynek kapitałowy powinien być jednym z priorytetów polityki gospodarczej państwa, ponieważ wspiera budowę i rozwój innowacyjnej gospodarki z centrami kompetencji i zarządzania w kraju - to temat XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich.

 • 11 So Mar
 • 12 Nie Mar
 • 13 Pn Mar
 • 14 Wt Mar
 • 15 Śr Mar
 • 16 Cz Mar
 • 17 Pt Mar
 • 18 So Mar
 • 19 Nie Mar
 • 20 Pn Mar
 • 21 Wt Mar
 • 22 Śr Mar

  Bezpieczeństwo jako czynnik stymulacji rozwoju gospodarczego - wspólna konferencja UDT i SGH

  Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej wspólnie przez Urząd Dozoru Technicznego i Szkołę Główną Handlową pt. „Bezpieczeństwo jako czynnik stymulacji rozwoju gospodarczego", która odbędzie się 22 marca 2017 roku w Warszawie.

 • 23 Cz Mar
 • 24 Pt Mar
 • 25 So Mar
 • 26 Nie Mar
 • 27 Pn Mar
 • 28 Wt Mar
 • 29 Śr Mar
 • 30 Cz Mar
 • 31 Pt Mar
 •  

Relacja z konferencji Klient na rynku Energii - Warszawa, 2005-09-19

19 września 2005

Bariery w usuwaniu barier Ponad 400 osób wzięło udział w pierwszej konferencji z cyklu "Klient na rynku energii, jaka odbyła się 19 września w Warszawie. Dyskusję zdominował problem barier istniejących na drodze do liberalizacji rynku energii oraz sposobów ich usuwania.

Rozwijając rynek energii elektrycznej w Polsce warto sprawdzić jak z tym zadaniem poradzili sobie inni. Tak więc o rynkach energii w innych krajach mówili Katarzyna Rozenfeld, wicedyrektor w Dziale Usług Doradczych, lider Zespołu ds. sektora energetycznego PricewaterhouseCoopers oraz Robert Guzik, wicedyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki. Z przedstawionych przez nich danych, w których powoływali się m.in. na benchmarkingowy raport Komisji Europejskiej wynika, że tylko na rynkach nordyckim i brytyjskim otwarcie rynku jest efektywne, nie występują tam poważne bariery rozwoju konkurencji. Na tych rynkach ponad 50 proc. dużych odbiorców przemysłowych zmieniło sprzedawcę, a w Anglii, Walii i Norwegii zmieniło dostawcę ponad 50 proc. małych odbiorców, ale innych niż gospodarstwa domowe.

W Norwegii, Szwecji, Anglii oraz Walii doszło do prawnego rozdziału obrotu od działalności sieciowej, co najczęściej wiązało się z wyodrębnieniem własnościowym. Warto zaznaczyć, że w Szwecji, Anglii i Walii nie ma mechanizmów kontroli cen dla odbiorców komunalno-bytowych.

Na drodze swobodnego rozwoju rynku stoją liczne przeszkody, z których większość już została zdefiniowana. O najważniejszych barierach mówił Robert Guzik. Jego zdaniem do takich przeszkód należy m.in. wadliwa konstrukcja rynku wytwórców, w tym rynku bilansującego, w wyniku której nie funkcjonuje rynek energii czasu rzeczywistego, nie ma rynku transakcji terminowych, gdzie dobowy profil cenowy na rynku jest spłaszczony, dominują kontrakty na zakup energii w paśmie.

Dodatkowo działanie konkurencji cenowej jest zakłócone wskutek subsydiowania produkcji niektórych wytwórców przychodami z „gry” ograniczeniami technicznymi. Nie ma właściwych sygnałów ekonomicznych dla lokalizacji nowych źródeł energii elektrycznej i dużych odbiorców, brakuje motywacji dla inwestycji w celu usunięcia ograniczeń technicznych.

Do kolejnych barier należy brak wyodrębnienia operatorów systemów dystrybucyjnych, powodujący, że spółki dystrybucyjne łącząc działalność sieciową z obrotem energią działają w warunkach konfliktu interesów. W efekcie utrudniają zmianę sprzedawcy odbiorcom uprawnionym poprzez wygórowane żądania w zakresie przebudowy układów pomiarowych, transmisji danych, rozliczeń za energię rezerwową (bilansowanie), opracowują nieprzejrzyste taryfy przesyłowe.

O konkretnych propozycjach zmian mających doprowadzić do uwolnienia rynku energii mówił Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią, grupującego większość czynnych przedsiębiorstw obrotu w Polsce. Do takich propozycji Kulesa zaliczył m.in. określenie procedur rozliczeń i bilansowania dla poszczególnych grup odbiorców uprawnionych (także przy wykorzystaniu krzywych obciążeń), ze szczególnym uwzględnieniem rynków lokalnych, opracowanie standardowych umów przesyłowych i sposobów ich zawierania, opracowanie oraz wdrożenie jednolitych i przejrzystych procedur zmiany sprzedawcy. Istotne jest również dostosowanie wymagań operatorów systemów dystrybucyjnych dotyczących układów pomiarowych i transmisji danych do konkurencyjnego rynku energii. Chcąc mówić o równym dostępie uczestników do rynku energii niezbędne jest opracowanie mechanizmów lokalnego bilansowania handlowego poza obszarem działania systemowego rynku bilansującego a także sprecyzowanie zasad tworzenia i funkcjonowania grup bilansujących, zarządzających tymi grupami.

O swoich doświadczeniach i problemach związanych z funkcjonowaniem na rynku energii mówili m.in.: Marek Kacprowicz, prezes Aluminium Konin - Impexmetal, Daniel Borsucki, główny specjalista ds. energetycznych Katowickiego Holdingu Węglowego, Grzegorz Grabowski, członek zarządu PKP Energetyka, Piotr Maciejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej PCC Rokita, Wojciech Cetnarski, wiceprezes Polish Energy Partners.

Sporo kontrowersji wzbudziło wystąpienie profesora Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej, który mówił, że duzi odbiorcy energii narzekają, iż nie mogą w pełni korzystać z rynku, ale w pewnym stopniu sami są winni tej sytuacji.

- Uczestniczę w wielu dyskusjach i spotkaniach, gdzie omawiane są problemy prawa energetycznego, i nie widziałem tam wielu odbiorców energii elektrycznej, a np. przedstawiciele innych sektorów przychodzą wspomagani przez prawników. Kiedy trzeba prawnicy siedzą na komisjach sejmowych i w imieniu swych klientów prezentują ich racje. Dlaczego tego nie ma w przypadku wielkich odbiorców energii elektrycznej - pytał prof. Mielczarski.

Jego zdaniem ceny energii w najbliższych latach będą znacząco rosły. Wszyscy wielcy odbiorcy, dla których energia stanowi więcej niż 15 proc. kosztów produkcji w ciągu ok. 5 lat będą mieli problemy w utrzymaniu się na rynku. Tak jak dziś Francuzi czy Niemcy przenoszą produkcję do Polski, tak wielcy odbiorcy dzisiaj powinny myśleć albo o likwidacji produkcji w ciągu 5 lat albo o przeniesieniu jej np. na Ukrainę, do Rosji czy może jeszcze dalej.
(DC)

POPRZEDNIE EDYCJE

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Sponsor Główny

Partner

Patronat medialny

POLECAMY W SERWISACH