• 1 So Paź
 • 2 Nie Paź
 • 3 Pn Paź
 • 4 Wt Paź
 • 5 Śr Paź

  Dyrektor Finansowy Roku

  Trwa ogólnopolski konkurs, który wyłoni najlepszych CFO w Polsce. Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Zwycięzców w kategoriach: małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa wyłoni niezależna Kapituła, której werdykt zostanie ogłoszony 5 października w trakcie uroczystej gali w Warszawie, wieńczącej cykl kongresów dyrektorów finansowych.

 • 6 Cz Paź
 • 7 Pt Paź
 • 8 So Paź
 • 9 Nie Paź
 • 10 Pn Paź

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Inauguracyjna debata z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, warsztaty potentatów technologicznych: Facebook i Google, 7 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. innowacyjności w biznesie, prelekcje z autorytetami marketingu, sprzedaży czy HR, Targi Biznes Expo i szereg innych imprez towarzyszących. To tylko mały zwiastun Europejskiego Kongresu MŚP, który w dniach 10-12 października odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury.

 • 11 Wt Paź
 • 12 Śr Paź
 • 13 Cz Paź
 • 14 Pt Paź
 • 15 So Paź
 • 16 Nie Paź
 • 17 Pn Paź
 • 18 Wt Paź

  HaPeS 2016 - Nowa Odsłona, Nowa Lokalizacja

  Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów HaPeS organizowane od ponad 20 lat w Katowicach, są doskonale znane wszystkim zainteresowanym tymi branżami zarówno w kraju jak i za granicą.

 • 19 Śr Paź
 • 20 Cz Paź
 • 21 Pt Paź

  Konferencja Naukowa "Media w ekonomii - Ekonomia w mediach"

  21 października 2016 r. w Centrum Nowych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • 22 So Paź
 • 23 Nie Paź
 • 24 Pn Paź
 • 25 Wt Paź

  V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

  Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, informujemy, iż w dniach 25-27 października 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

 • 26 Śr Paź

  XI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

  Podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG będzie mowa o zagrożeniach, wyzwaniach i nadziejach kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. 26-27 października 2016 r. Członkowie Zarządów spółek giełdowych będą dyskutować m.in. o funkcjonowaniu giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwaniach rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; wpływie polityki regulacyjno-nadzorczej na rozwój rynku i finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

 • 27 Cz Paź
 • 28 Pt Paź
 • 29 So Paź
 • 30 Nie Paź
 • 31 Pn Paź
 •  

Relacja z Konferencji Warto Pracować w Polsce (Kraków)

24 kwietnia 2007

Rozwój regionalny i jego relacje z rynkiem pracy to jeden z głównych motywów konferencji z cyklu „Warto pracować w Polsce“ w Krakowie zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

Dlaczego pracownicy wyjeżdżają z kraju? Jak wpływa to na konkurencyjność polskiej gospodarki? W jaki sposób motywować pracowników do pozostania w firmie? Jak rozwiązania dotyczące kwestii świadczeń socjalnych decydują o możliwościach zatrudnienia i wynagradzania? Wokół tych motywów przebiegała w Krakowie debata z cyklu "Warto pracować w Polsce".

Jana Przepiórę, wiceprezesa RR Donelly Europe, martwi ubytek młodych ludzi z polskiego rynku pracy i długotrwale, wieloetapowe skutki tego zjawiska dla gospodarki. Przepióra opowiadał także o rynkowych uwarunkowaniach polityki kadrowej w swojej firmie.

Wątek możliwego przenoszenia działalności na wschód ze względu na problemy kadrowe i koszty pracy skomentował następująco: – Ci, którzy działają na rynku globalnym, zawsze sobie poradzą, bo skorzystąją z możliwości stwarzanych przez globalizację np. z mobilności kapitału.

Przedstawiciel RR Donelly zwrócił też uwagę na słabości kontaktów między biznesem i edukacją, której jego zdaniem brakuje elementu innowacyjności.

Inny przedstawiciele małopolskiego biznesu, Paweł Jaguś, prezes firmy Qumak-Sekom, namawiał, by nie łudzić się, że młodzi emigranci wrócą do Polski.

– Oni nie wrócą. Tam będą budować swoją przyszłość – przekonywał Jaguś. – Dlatego uważam, że nie ma żadnych pozytywnych aspektów obecnej emigracji.

Wyrażał także dobitnie przekonanie o konieczności zaakceptowania wydłużania czasu przejścia na emeryturę i rezygnacji z wcześniejszych emerytur. Wszelkie programy postulujące wcześniejsze odchodzenie na emerytury są de facto programami przeciwko społeczeństwu.

Sporo miejsca dyskutanci poświęcili kwestiom wynagrodzenia, motywowania pracowników w aspekcie warunków działania stwarzanych przedsiębiorcom przez polski system prawny.

– "Płaćcie więcej, to nie będą wyjeżdżać", namawiają nas zewsząd – zauważył Paweł Jaguś. – Ale nie można wszelkich kosztów przerzucać na pracodawcę. W naszej firmie obciążenia związane z kosztami osobowymi stanowią 2/3 wszystkich kosztów. To oczywiste, że każdy ruch w tej dziedzinie wpływa silnie na rentowność.

– Nie jest wielką sztuką ściągnąć inwestora, wiele mu obiecując – mówił Patrick den Bult, dyrektor generalny Shell Polska Oddział w Zabierzowie. – Rząd winien stwarzać możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Jak można motywować rządzących, których rzadko interesuje, co będzie się działo po upływie kadencji? Nie mam odpowiedzi na to pytanie...

Den Bult podkreślił, że pracownicy centrum finansowo-księgowego Shella ludzie mają możliwość awansu, rozwoju zawodowego, poszerzania kompetnecji i korzystają z innych dobrodziejstw wysokiej kultury pracy.

– Nie staramy się o pracowników wyłącznie poprzez płace – zastrzegła Katarzyna Janikowska, dyrektor personalny Cap Gemini. – Zatrudniamy ludzi młodych nastawionych na zdobywanie wiedzy. Starając się wyjść naprzeciw tym potrzebom, kładziemy nacisk na ofertę szkoleniową. Wszyscy też podkreślają dobrą atmosferę w naszej firmie.

– Dziesięć lat temu wystarczała dobra płaca. Teraz absolwenci zwracają uwagę także i na to, czy kultura pracy odpowiada ich przekonaniom – oceniła Magdalena Dyduch, HR menedżer BP Polska. – Czy mają szansę na utrzymanie odpowiednich proporcji praca – życie prywatne.

Witold Śmiałek, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mówił o szansach na wykorzystanie zwiększonego napływu środków unijnych i potencjalnym wpływie tego procesu na rynek pracy, zatrudnienie i lokalną koniunkturę w Małopolsce.

– Pieniędzy będzie 5 razy więcej, a więc to, co robiliśmy to był zaledwie poligon – zauważył Śmiałek. – Zarówno wśród wykwalifikowanych urzędników zajmujących się środkami unijnymi, jak i w branży budowlanej będącej beneficjentem tych funduszy widzimy skutki emigracji i z dnia na dzień mamy problemy z przygotowaniem i realizacją projektów. Wiele środków przeznaczamy na szkolenia, ale już wiemy, że część ludzi, ktorych przeszkolimy, wyemigrują.

Środki na innowacje to kolejna branża, w której młodzi wykształceni ludzie wyjeżdżają korzystając ze swoich wysokich kompetencji. I nowych technologii nie ma kto wdrażać… Wśród lekarzy też tworzy się luka pokoleniowa. Wielka szansa przed nami, a zagrożenia spore.

Słów uznania doczekali się organizatorzy konferencji z ust Kazimierz Barczyka, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, który pokreślił wagę cyklu konferencji „Warto pracować w Polsce“ umożliwiającego porównywanie sytuacji i działań nakierownych na rozwój gospodarczy i rynek pracy w różnych regionach kraju.

Ważnym motywem krakowskiej debaty była kwestia współpracy biznesu i nauki na rynku pracy.

– Uczelnie poddane są rygorom formalnym, które nieco utrudniają reagowanie na potrzeby rynku – zauważył Józef Gawlik, rektor Politechniki Krakowskiej. Zbyt inercyjnej kadrze naukowej rektor po części przypisał winę za nienajlepszą współpracę z biznesem i z rynkiem pracy. Zwrócił jednak uwagę na dobre praktyki w tej dziedzinie – takie jak powstawanie zamawianych przez przemysł prac magisterskich czy wspólpracę uczelni, firm i władz regionalnych w ramach małopolskich klastrów (m.in. informatycznego, nowych technologii).

POPRZEDNIE EDYCJE

CENTRUM MULTIMEDIALNE

PARTNERZY I SPONSORZY KONFERENCJI

Partner merytoryczny

Partner

Patronat medialny

POLECAMY W SERWISACH