PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Asfaltowanie dróg gminnych w Gminie Zakliczyn - zadania realizowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego

Gmina Zakliczyn

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zakliczyn / małopolskie

Numer ogłoszenia

74485/2013

Opis

Zakliczyn: Asfaltowanie dróg gminnych w Gminie Zakliczyn - zadania realizowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego
Numer ogłoszenia: 74485 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47591 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 6326460, faks 14 6326455.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Asfaltowanie dróg gminnych w Gminie Zakliczyn - zadania realizowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie asfaltowania dróg gminnych w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres robót obejmuje:
1. Droga w miejscowości Wesołów (działka nr 203) w tym fundusz sołecki na odcinku o długości 60 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 145 mb
- obsypanie poboczy
2. Droga w miejscowości Wesołów (działka nr 448) w tym fundusz sołecki na odcinku o długości 60 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 135 mb
- obsypanie poboczy
3. Droga w miejscowości Lusławice (do P. Kobylarczyk) w tym fundusz sołecki na odcinku o długości 85 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 85 mb,
- obsypanie poboczy
4. Droga w miejscowości Lusławice (do P. Gondka) w tym fundusz sołecki na odcinku o długości 95 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 95 mb,
- obsypanie poboczy
5. Droga w miejscowości Lusławice (do P. Kierońskiego) w tym fundusz sołecki na odcinku o długości 140 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 140 mb,
- obsypanie poboczy
6. Droga w miejscowości Zdonia (do P. Kurzydły) w tym fundusz sołecki na odcinku o długości 50 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 135 mb,
- obsypanie poboczy
7. Droga w miejscowości Zakliczyn ul. Ogrodowa
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 325 mb,
- obsypanie poboczy
8. Droga w miejscowości Melsztyn Odcinek I 60 mb i Odcinek II 95 mb (działka nr 248) w tym fundusz sołecki na odcinku 50 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 155 mb,
- obsypanie poboczy
9. Droga w miejscowości Kończyska (w stronę P. Sołtysa) w tym fundusz sołecki na odcinku o długości 40 mb
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na długości 100 mb,
- obsypanie poboczy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe TRANS-BET Stanisław i Kazimierz Myszka S.J., Gnojnik 513, 32-864 Gnojnik, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 347170,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 289839,23
Oferta z najniższą ceną: 289839,23 / Oferta z najwyższą ceną: 326636,03
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Jankowo, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zakopanem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zakopane
(małopolskie)
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r. (10 000 kVA - 1 szt.) o przekładni 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH