PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa placów zabaw w ramach : >>Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,...

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

223377/2014

Opis

Toruń: Budowa placów zabaw w ramach : Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - RADOSNA SZKOŁA
Numer ogłoszenia: 223377 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122187 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw w ramach : Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - RADOSNA SZKOŁA
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia-RADOSNA SZKOŁA na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część 1-Szkoła Podstawowa nr 3,ul. Legionów 210, Część 2-Szkoła Podstawowa nr 31,ul. Dziewulskiego 41b, Część 3-Szkoła Podstawowa nr 32,ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, Część 4-Szkoła Podstawowa nr 8,ul. Łyskowskiego 28, Część 5-Szkoła Podstawowa nr 18,ul. Wyszyńskiego 1/5, Część 6-Szkoła Podstawowa nr 28,ul. Przy Skarpie 13. Przedmiot zamówienia dla każdej z poszczególnych lokalizacji wymienionych w ust. 1 obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - roboty rozbiórkowe i ziemne, - wykonanie nawierzchni z materiałów syntetycznych na podbudowie z tłucznia: wokół urządzeń zabawowych nawierzchnia bezpieczna (amortyzująca), komunikacja -nawierzchnia typu tartan, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia krzewów ozdobnych, - montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. 2 )Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez SEALENA
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część 1 - Szkoła Podstawowa nr 3,ul. Legionów 210
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118909,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 183147,00
Oferta z najniższą ceną: 183147,00 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część 2 - Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Dziewulskiego 41b
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144442,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 206910,60
Oferta z najniższą ceną: 206910,60 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część 3 - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118909,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 196339,98
Oferta z najniższą ceną: 196339,98 / Oferta z najwyższą ceną: 225490,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część 4 - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118908,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 182802,60
Oferta z najniższą ceną: 182802,60 / Oferta z najwyższą ceną: 229500,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Część 5 - Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110598,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 173294,70
Oferta z najniższą ceną: 173294,70 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część 6 - Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119941,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 174893,70
Oferta z najniższą ceną: 174893,70 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Burmistrz Miasta Poniatowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poniatowa
(lubelskie)
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kroczycach
Nieruchomości, lokale, przetarg
Kroczyce
(śląskie)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH