PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa placów zabaw w ramach : >>Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,...

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

223377/2014

Opis

Toruń: Budowa placów zabaw w ramach : Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - RADOSNA SZKOŁA
Numer ogłoszenia: 223377 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122187 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw w ramach : Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - RADOSNA SZKOŁA
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia-RADOSNA SZKOŁA na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część 1-Szkoła Podstawowa nr 3,ul. Legionów 210, Część 2-Szkoła Podstawowa nr 31,ul. Dziewulskiego 41b, Część 3-Szkoła Podstawowa nr 32,ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, Część 4-Szkoła Podstawowa nr 8,ul. Łyskowskiego 28, Część 5-Szkoła Podstawowa nr 18,ul. Wyszyńskiego 1/5, Część 6-Szkoła Podstawowa nr 28,ul. Przy Skarpie 13. Przedmiot zamówienia dla każdej z poszczególnych lokalizacji wymienionych w ust. 1 obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - roboty rozbiórkowe i ziemne, - wykonanie nawierzchni z materiałów syntetycznych na podbudowie z tłucznia: wokół urządzeń zabawowych nawierzchnia bezpieczna (amortyzująca), komunikacja -nawierzchnia typu tartan, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia krzewów ozdobnych, - montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. 2 )Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez SEALENA
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część 1 - Szkoła Podstawowa nr 3,ul. Legionów 210
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118909,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 183147,00
Oferta z najniższą ceną: 183147,00 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część 2 - Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Dziewulskiego 41b
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144442,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 206910,60
Oferta z najniższą ceną: 206910,60 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część 3 - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118909,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 196339,98
Oferta z najniższą ceną: 196339,98 / Oferta z najwyższą ceną: 225490,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część 4 - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118908,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 182802,60
Oferta z najniższą ceną: 182802,60 / Oferta z najwyższą ceną: 229500,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Część 5 - Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110598,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 173294,70
Oferta z najniższą ceną: 173294,70 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część 6 - Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma FENSTER s.c.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119941,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 174893,70
Oferta z najniższą ceną: 174893,70 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku Portierni wraz z wjazdem na teren SPSK Nr 5 SUM w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubartów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH