PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z kładką nad strugą Mąkową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 odc. Witkowo - Mąkownica od kładki w km 19+343 do km...

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

97689/2014

Opis

Poznań: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z kładką nad strugą Mąkową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 odc. Witkowo - Mąkownica od kładki w km 19+343 do km 19+861
Numer ogłoszenia: 97689 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63951 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. (061) 828 93 00, 8265392, faks (061) 852 01 31.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z kładką nad strugą Mąkową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 odc. Witkowo - Mąkownica od kładki w km 19+343 do km 19+861.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z kładką nad strugą Mąkową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 odc. Witkowo - Mąkownica od kładki w km 19+343 do km 19+861.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo - Handlowa
ANNA Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 297614,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 209833,46
Oferta z najniższą ceną: 205322,20 / Oferta z najwyższą ceną: 209833,46
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU WYLEWA, GMINA SIENIAWA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH