KOMUNIKAT

Budowa stacji uzdatniania w Nowej Wsi

Gmina Stężyca

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stężyca / pomorskie

Numer ogłoszenia

65406/2014

Opis

Stężyca: Budowa stacji uzdatniania w Nowej Wsi
Numer ogłoszenia: 65406 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13120 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji uzdatniania w Nowej Wsi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gmina Stężyca - m.in. roboty ogólnobudowlane, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń, instalacji i rurociągów technologicznych stacji uzdatniania wody, wykonanie zasilania, oprogramowania i sterowania - szczegółowy zakres określają załączniki do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.40.00.00-1, 51.51.41.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Interkis-Aqua-Technologie uzdatniania wody Zenon Szturomski, ul. Józefa Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1196849,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 719550,00
Oferta z najniższą ceną: 719550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1149115,89
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Monitoring Miejski Miasta Radlin - I etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radlin
(śląskie)
Przyjęcie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie 200201,200303,200128,200121*,170101,170107 pochodzących ze zbierania odpadów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Częstochowa
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH