PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Części do broni palnej.

Komenda Główna Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

290702/2014

Opis

Warszawa: Części do broni palnej.
Numer ogłoszenia: 290702 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210220 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-642 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6012044, 601 59 75, faks 022 6011857.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Części do broni palnej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Części do broni palnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.34.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: 99 mm pistolet PM - 84P Glauberyt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fabryka Broni ŁUCZNIK-Radom Sp. z o.o., ul. A. Grobickiego 23, 26-617 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29523,69
Oferta z najniższą ceną: 29523,69 / Oferta z najwyższą ceną: 29423,69
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: 9 mm pistolet maszynowy PM - 98P Glauberyt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fabryka Broni ŁUCZNIK-Radom Sp. z o.o., ul. A. Grobickiego 23, 26-617 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1665,42
Oferta z najniższą ceną: 1665,42 / Oferta z najwyższą ceną: 1665,42
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: 9 mm pistolet samopowtarzalny Walther P 99
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fabryka Broni ŁUCZNIK-Radom Sp. z o.o., ul. A. Grobickiego 23, 26-617 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48316,39
Oferta z najniższą ceną: 48316,39 / Oferta z najwyższą ceną: 48316,39
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: 9 mm pistolet samopowtarzalny CZ mod. 85
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

M.K. Szuster, Al. Waszyngtona 38/40, 03-910 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4915,20
Oferta z najniższą ceną: 4915,20 / Oferta z najwyższą ceną: 4915,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU WYLEWA, GMINA SIENIAWA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH